Cookie beleid LV Roodenburg

De website van LV Roodenburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring (AVG)

Welke persoonsgegevens verwerkt LV Roodenburg?

Van alle leden:

 • Achternaam, voorletters en roepnaam
 • Geboortedatum
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Mobiele telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-nummer
 • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB; tot 12 jaar niet verplicht)

Van minderjarige leden daarnaast ook:

 • Achternaam, voorletters en voornaam van ouder/verzorger
 • Adres, postcode en woonplaats van ouder/verzorger
 • E-mailadres van ouder/verzorger
 • Telefoonnummer van ouder/verzorger

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

LV Roodenburg verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je te kunnen inschrijven als lid van LV Roodenbburg en van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
 • Om je (contributie)betaling(en) te kunnen afhandelen
 • Om de teamindelingen te kunnen regelen en daarover te communiceren
 • Om je te kunnen informeren over verenigingsactiviteiten

Wie zijn belast met de verwerking van deze persoonsgegevens?

De ledenadministratie en de financiële administratie van LV Roodenburg verwerken persoongegevens in het ledenadministratieprogramma Sportlink. Degenen die belast zijn met de ledenadministratie en de financiële administratie zijn daartoe aangewezen door het bestuur van LV Roodenburg. Zij hebben toegang tot Sportlink via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

LV Roodenburg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na het einde lidmaatschap.

Met wie delen we deze gegevens?

LV Roodenburg verstrekt jouw persoonsgegevens aan Sportlink. Sportlink vervult de rol van ‘bewerker’. De gegevensverstrekking aan Sportlink vindt plaats op basis van de Standaardvoorwaarden Sportlink Verenigingen. Deze zijn hier te bekijken: https://support.sportlink.nl/

Daarnaast verstrekt LV Roodenburg persoonsgegevens aan verenigingen die zijn aangesloten bij de KNVB om jou te kunnen overschrijven een andere vereniging. Ook kunnen jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres of telefoonnummer) ter beschikking worden gesteld aan vrijwilligers van LV Roodenburg (bijvoorbeeld trainers en leiders) om jou te kunnen informeren over wedstrijden en andere verenigingsaangelegenheden.

Geen verstrekking van deze gegevens aan anderen

LV Roodenburg verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen Sportlink

Het bestuur van LV Roodenburg bepaalt welke verenigingsleden toegang krijgen tot de producten en diensten van Sportlink. De beheerder van de Sportlink producten en diensten binnen de vereniging krijgt alle rechten binnen de producten en diensten.

De beheerder kan vervolgens andere gebruikers aanmaken en deze bepaalde rollen en rechten toekennen. De beheerder mag slechts verenigingsleden toelaten als gebruiker en dient persoonsgebonden gebruikersnamen en wachtwoorden voor iedere afzonderlijke gebruiker aan te maken.

Het bestuur van LV Roodenburg is verantwoordelijk voor een verantwoord beheer van gebruikersnamen en wachtwoorden en zal ervoor zorgdragen dat deze gegevens door de desbetreffende verenigingsleden vertrouwelijk worden behandeld, niet aan anderen ter beschikking gesteld worden en worden ingetrokken bij vermoeden van misbruik, verandering van autorisatie of einde van het lidmaatschap.

Overige registraties met persoonsgegevens

Voor het organiseren van evenementen kan het nodig zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen over de deelnemers, bijvoorbeeld naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden na afloop van het evenement vernietigd.

Foto’s en video-opnames

Teamfoto’s met jouw afbeelding erop en pasfoto’s worden alleen met jouw toestemming op de website geplaatst. Tijdens wedstrijden, trainingen en evenementen bij LV Roodenburg worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt waarop leden van LV Roodenburg, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van LV Roodenburg of diverse sociale mediakanalen van de vereniging terecht komen.

Als je bezwaar hebt tegen geplaatste foto’s of video’s waarop je herkenbaar in beeld wordt gebracht, kun je dit melden bij onze websitebeheerder via [email protected] . Als jouw bezwaar gegrond is, wordt het betreffende beeldmateriaal verwijderd.

Cookies of vergelijkbare technieken

LV Roodenburg gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Vrijwilligers en medewerkers

Vrijwilligers en medewerkers die in het kader van hun functie bij LV Roodenburg werken met persoonsgegevens hebben instructies gehad hoe ze op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier met persoonsgegevens moeten omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

LV Roodenburg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vragen of klachten?

LV Roodenburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected] .

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht. LV Roodenburg aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacybeleid.

Wijzigingen van de privacyverklaring

LV Roodenburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Ben je van mening dat er zaken ontbreken of niet correct zijn in deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via [email protected] .

Vaststelling Privacyverklaring

De privacyverklaring is vastgesteld door het bestuur van LV Roodenburg op 11 september 2018.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!