Cookie beleid LV Roodenburg

De website van LV Roodenburg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Aktueel 3 2022

Aktueel 3 2022

23 januari 2023 16:15


De wekelijkse blog met nieuws over en van Roodenburg.
informatie nodig? Mail dan naar administratie@lvroodenburg.
telefoon clubhuis: 5216900.

                          DE JAARVERGADERING

Dinsdagavond vond de Algemene Jaarvergadering plaats. Een vergadering waar het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden en het bestuur ook toekomst plannen presenteert.

Ongeveer 40 personen waren aanwezig en de vergadering begon met de in achtneming van 1 minuut  stilte voor alle Roodenburgers, die in het afgelopen jaar ons ontvallen zijn.Hierna werden de notulen van de vorige vergadering doorgenomen en vond er een powerpoint presentatie plaats door voorzitter Leon van wat er zich in het seizoen 2021/2022  heeft afgespeeld.

Roodenburg groeit en dat is merkbaar in allerlei facetten van de club. Er zijn meer vrijwilligers bijgekomen en het clubhuis was iedere dag geopend.

Heel veel waardering werd er uitgesproken voor de kantine mensen, die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Daarbij had hij ook lovende woorden voor de onderhoudsgroep en de schoonmaakploeg.

Rik van Oosten , de jeugdvoorzitter , vertelde hoe de jeugdafdeling het gedaan had.Er was een grote toeloop van jeugd geweest en recent is daar een meisjesafdeling bijgekomen. Een meisjesafdeling is leuk, maar er moet wel voldoende begeleiding op staan. Ook dat is gelukt, doordat 4 dames bereidt zijn om hen te trainen.

Bij de jongens ook positieve verhalen. Met een JO 19 wordt getracht aansluiting te houden met de selectie. Vanaf JO 15 is er een natuurlijke aanwas in de vereniging.Alle jeugdtrainers hebben een kledingpakket gehad. Daarbij draagt iedereen dezelfde kleding, iets dat de jeugd eveneens doet, als er getraind wordt. Het jeugdbestuur begon met 5 personen en is uitgegroeid naar 8 personen. Via inzet ouders en selectiespelers zijn ermomenteel 25 personen actief bij de begeleiding.

Grote bewondering is er voor de kleding commissie. Amel Kaddouri verzorgt dit in samenspraak met de penningmeester. Er wordt rechtstreeks bij  de leverancier gekocht.Dankzij inzet van deze commissie komen trainers, spelers netjes voor de dag in ( uniforme trainingskleding, wedstrijdkleding en presentatiepakken.

De jeugdactiviteiten commissie , bestaande uit 5 personen, heeft allerlei activiteiten georganiseerd. Naast het voetballen organiseerden zij vele activiteiten, die tot doel hebben spelplezier en binding met de club te vergroten.

Vervolgens gaf penningmeester Ronald van Weerlee een overzicht van de stand van de financiën van de club. Scherpte blijft gewenst, maar we merken wel dat door de ledengroei en ook sprake is van groei van de inkomsten van de club.Het bestuur en penningmeester werd daarna decharge verleend. Tijdens de vergadering werd Rik van Oosten benoemd tot jeugdvoorzitter.

             Aktueel_3-1.png                                         

( bloemen voor de nieuwe jeugdvoorzitter van Leon. In de zaal zaten een aantal oud bestuursleden. Ik hoorde ze mompelen : “toen wij toetraden tot het bestuur, kregen wij  helemaal geen bloemen “).

Na de pauze werd vooruitgekeken naar het 100 jarig bestaan van de club.Hiervoor wordt een nieuw beleidsplan gemaakt en daar vallen 3 speerpunten op.

  1. EEN VEILIG SPORTKLIMAAT
  2. DE SOCIALE COMPONENT VAN DE VERENIGING
  3. HET WERKEN AAN VERBETEREN VOETBALTECHNISCH KADER.
  4. HET VERDUURZAMEN VAN DE CLUB

Bij het veilig sportklimaat moet ieder lid het gevoel hebben, dat hij met respect wordt behandeld en dat hij/ zij plezier heeft aan het voetballen.

Om dit te bereiken wordt er gewerkt om te komen tot vertrouwenspersonen. Daarnaast dient er een commissie normen en waarden te worden opgetuigd.Trainers zullen over een VOG verklaring dienen te beschikken.Een en ander wordt de komende maanden verder uitgewerkt, waarbij oud voorzitter Maarten van Geffen een adviserende rol zal spelen.

Het sociale gebeuren van de club dient meer onder de ogen van de buitenwereld te worden gebracht. Roodenburg is meer dan voetbal. In dat verband werden genoemd : de biljartafdeling, de zwemgroep, de klaverjasverenigingen, de wandelgroep, de Moskeegroep.Deze groepen zorgen er voor dat tientallen personen naar de club komen om elkaar te ontmoeten.

Het werken en verbeteren van het voetbaltechnisch niveau en het kader is de derde component. Na jaren te hebben gewerkt met vrijwilliger Nouri Essaoui, waarvoor grote dank is het nu tijd om met behulp van Mo Boughrine als nieuwe trainer te gaan werken met de selectie.  De doelstelling voor de jeugdafdeling is dat de vereniging er voor gaat zorgen, dat zoveel mogelijk enthousiaste trainers een  KNVB opleiding krijgen.Een eerste aftrap is op woensdag 8 februari. Via goed geschoold kader zal dit moeten leiden tot een verdere impuls van de jeugdafdeling.

Deze plannen zullen in komende brieven van de voorzitter nader worden toegelicht.

In aanloop naar het 100 jarig bestaan is er een archiefcommissie gevormd onder leiding van oud voorzitter Raymond Keur. ( zie hierna)

Hierna gaf Ronald van Weerlee een toelichting hoe we de energiecrisis hebben aangepakt en wat er ons nog te wachten staat.Het installeren van een duurzaam commissie staat daarbij hoog op de agenda.

De vergadering sloot met een agendapunt, waarbij alle aanwezige leden hopen, dat iedereen met plezier en enthousiasme , zijn hobby mag blijven uitoefenen.

Tussen de vergadering door, werden er vele jubilarissen gehuldigd. ( zie hierna)

Voorzitter Leon besloot omstreeks 10.45 uur de aangenaam voelende ALV en voor de aanwezigen was er een drankje om nog even na te praten.                                   EVEN VOORSTELLEN, DE ARCHIEFCOMMISSIE

Medio oktober 2022 werd de (al bestaande) Archiefcommissie weer tot leven gewekt.  Momenteel bestaat de Archiefcommissie uit de volgende leden: Raymond Keur (voorzitter), Ger van Gemert, Henk Tegelaar, Jan Lovink, Hans de Graaf en Rik van Oosten. De komende periode zal de Archiefcommissie regelmatig middels redactionele stukjes zichzelf nader presenteren en de (oud)leden benaderen.

Doelstelling van de Archiefcommissie. Het in kaart brengen van al het voorhanden zijnde (historisch en actueel) materiaal van de LV Roodenburg met als doel om de (oud)leden een uniek blijvend totaaloverzicht, op papier en/of digitaal, aan te kunnen bieden ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de LV Roodenburg in 2027. Subdoelstellingen zijn o.m.

  • Onderzoek op welke wijze het voorhanden zijnde materiaal blijvend kan worden gearchiveerd en periodiek kan worden aangevuld c.q. geactualiseerd.
  • (oud)Leden benaderen met het verzoek om (ontbrekend) materiaal af te staan dan wel tijdelijk in bruikleen geven aan de Archiefcommissie.
  • De Archiefcommissie in samenstelling uitbreiden met enthousiaste nieuwe leden.PS:  tijdens de LAV gaf Hennie de Klerk aan om een bijdrage te willen leveren aan de commissie.

                                               DE GEHULDIGDE JUBILARISSEN

                                         JOOP RAVENSBERGEN,  25 JAAR LID.

                           Aktueel_3-2.png                                   

Joop kwam bij de club  “toen Noord werd vermoord “, zoals hij dat noemde. Veel spelers vertrokken en een nieuw  jeugdbestuur moest er gevormd worden. Joop, van oorsprong ZLC en voetbalvader van zoon Robin was bereid , die taak op zich te nemen.Joop deed dit op zijn eigen manier. Recht voor zijn raap, hij had een idee waar hij en de club heen moesten. Met mensen  als Jan van Rijn, Bert Meijers, Paul Rijsbergen, José Ouwerkerk ging hij aan de slag. Geen woorden, maar daden en volgens de Hollandse voetbaltraditie.Joop maakte ook kennis met de eerste verkleuring van de vereniging. Voor Joop was belangrijk dat er sfeer was in de club en met name met trainer Ruud Fortman bij de A junioren, was er altijd reuring.De functie van jeugdvoorzitter betekende dat Joop ook zitting nam in het hoofdbestuur.Joop had geen linkse handen en dat kwam voor de club zo nu en dan goed uit. Samen met Theo Budding vormde hij de klussenploeg. Met zijn pensionering vond hij het tijd , om zijn functie over te geven aan “de volgende generatie “Joop bleef bij Roodenburg komen. Iedere zaterdag wordt er met zijn vrienden een biertje gedronken.Vrienden, waar hij op kon terugvallen, toen zijn Hannie overleed.Wij zijn blij, dat Joop op dinsdag en zaterdag nog steeds de club blijft bezoeken.

BERT MEIJERS    25 JAAR LID.              

Aktueel_3-3.png     

Bert kwam met Joop in het jeugdbestuur. Bert was onze doener. Hij moest zijn energie kwijt en dat liet hij merken. Bij Bert mocht niets mislukken en als anderen het niet deden, dan pakte Bert het wel op. Een scheidsrechter te kort, Bert nam de fluit in de mond en de wedstrijd ging door. Moesten er kasten worden geruimd,  dan deed Bert dit op zijn eigen manier. Dit tot ontsteltenis van de archiefgroep.  Bert had het volste vertrouwen in mensen en was altijd in voor een lolletje. Als het ’s morgens donker was, dan was Bert al op zijn post en keek toe of wedstrijden gespeeld konden worden. In de rust liep hij met thee en na de wedstrijd met de bezem.Een vereniging is een club van denkers en doeners. Je kunt iets bedenken , maar als het niet gedaan wordt, dan ben je niets opgeschoten. Dankzij mensen als Bert zijn ze wel opgeschoten. Veel jeugd heeft dankzij Bert het spelletje mogen beleven en daar zijn wij hem nog steeds zeer dankbaar voor.

RAYMOND KEUR   25 JAAR LID

Aktueel_3-4.png

Kwam als voetbalvader in aanraking met Roodenburg. Raymond begon als leider, maar al gauw bleek dat zijn zoon talent had en dat betekende voor Rinaldo selectie. In 1996 begon Roodenburg met zaterdagvoetbal en Raymond kwam over van GWS. Hij was de motor achter het zaterdag 3 elftal. Hier maakte hij kennis met voetballen, maar ook met de manier hoe de “medemens “bejegend werd.Hij raakte ervan in de ban. Een blessure aan de achillespees was er de oorzaak van dat hij noodgedwongen moest stoppen met voetballen. Jan Lovink stimuleerde hem , gelet op zijn kwaliteiten, of een bestuursfunctie niet iets voor hem zou zijn. Met in het achterhoofd de problemen , die de allochtone medemens had, om zich te settelen in het Nederlandse verenigingsleven , ging hij er vol in. Er ontstond een projectgroep. En er moest gesproken worden met de overheid.Onder zijn leiding kwam het project Roodenburg 2000 tot stand en in het verlengde het bouwen van een gedeelte aan het clubgebouw. Een nieuwe bestuurskamer, een jeugdhonk, commissiekamers.Allemaal toekomstgericht. En dat alles ging niet zonder slag of stoten. Er moesten subsidies worden binnen geharkt. En toen er gebouwd was, bleek het belastingtechnisch soms een probleem en moest er opnieuw onderhandeld worden.  Zijn bestuurlijke kwaliteiten kregen een vervolg toen hij eerst werd gevraagd als wethouder van de gemeente Leiden en daarna als voorzitter van Roodenburg.Voor Raymond betekende het leiden van de voetbalclub vooral er voor te zorgen, dat ieder lid zich thuis voelde bij de club en dat er respect was voor andere culturen. Voetbaltechnisch liet hij het over aan anderen. Nog steeds is Raymond betrokken bij de club. Met een aantal personen is hij begonnen met de  archiefgroep.  Raymond heeft en betekent nog steeds veel voor RoodenburgWe kunnen rustig stellen, dat hij een van de personen is, die de basis heeft gelegd voor het huidige Roodenburg

                                               

JAN OUWERKERK  60 JAAR LID

Aktueel_3-5.png

Jan is de oudste zoon van de bekende Roodenburg goalgetter Bart Ouwerkerk. Jan speelde in alle  selectie elftallen van de jeugd,  maar toen hij naar de senioren ging , was het eerste elftal iets te hoog gevraagd. Het was wel selectie en Jan stond net als zijn vader in de spits.Maatschappelijk ging Jan werken bij het LUMC, waar hij als verpleegkundige carrière maakte.Toen Roodenburg een cursus m.b.t. het AED apparaat organiseerde, kon de club terug vallen op Jan.Samen met een collega volgde er een cursus in de kantine.Na zijn actieve voetballoopbaan bleef Jan trouw aan de club. Zijn zoon Diego ging voetballen en Jan werd trainer / leider. Nog veel spelers hebben goede herinneringen aan de manier hoe Jan met zijn pupillen omging.De belangstelling, hoe het met de vereniging ging, was merkbaar tijdens jaarvergaderingen. Op die momenten stelde hij vragen of gaf adviezen aan het bestuur.Na 60 jaar is Jan nog steeds van de partij. ’s Winters gaat hij met Roodenburgers skiën.Recent was er een incident bij het sjoelen. Misschien is het tijd voor een nieuwe cursus AED?

 

HENK PRINS  70 JAAR LID

Aktueel_3-6.png

 

70 jaar lid. Eén van die leden, die nodig in de schijnwerpers gezet moet worden. Van Henk zijn voetbalcarrière is weinig bekend, maar recent vertelde Mat Keereweer over de gebeurtenissen van 1974. Henk was namelijk marktkoopman en verkocht groenten en fruit. Tientallen jaren kregen spelers van het eerste elftal de sinaasappelen van Henk. Bestuursleden zoals Daan Fasseur waren iedere zaterdagmorgen vroeg op de markt om de sinaasappelen in ontvangst te nemen.Henk was ook de man, die zorgde, dat er centjes binnenkwamen voor de club. Hij was een van de drijvende krachten achter de Kooicup. Dit toernooi was een van de grootste jeugdtoernooien van Leiden. Naast het voetballen, waren er allerlei kraampjes. Henk was één van de mensen, die zich daar voor inzette. Zijn beide zoons Robert en Martin gingen voetballen bij Roodenburg. Helaas kon hij toen ze in de jeugd speelden, hun wedstrijden niet zien. Maar als Martin training had, dan was er een hele groep ouders present. Zij vormden de supportersgroep op maandag en woensdagavond.Henk de Romijn, Hans Verplancke, Piet Kluivers en vele anderen , zochten elkaar doordeweeks op.Henk was gewend om vroeg op te staan. Dat gebeurde ook op zondagmorgen. Een groep Roodenburgers kwam destijds iedere zondagmorgen in het clubgebouw bij elkaar. De dag begon destijds met het bakken van een visje . Later op de dag volgde dan de wedstrijd van het eerste elftal en de dag eindigde met een afzakkertje.Henk is nu met pensioen, maar is nog steeds, zei het op zaterdagmiddag te vinden op de velden.Recent heeft zijn kleinzoon een transfer gemaakt naar VVSB.

ISAAC VAN WEERLEE   75 JAAR LID

Aktueel_3-7.png  Aktueel_3-8.png

75 jaar lid. Volgens zijn zoon Ronald het eerste lid, dat dit aantal jaren bereikt heeft. Als je Isaac moet duiden als voetballer, dan kan je zeggen: keihard voor zichzelf, nooit opgeven, 200% inzet .Isaac was jarenlang een van de boegbeelden van Roodenburg 1 . Hij behaalde meerdere kampioenschappen en dankzij mensen als Isaac kroop het eerste elftal steeds verder omhoog.Na zijn voetbalcarrière werd Isaac trainer van vooral de B selectie. In die tijd kwam er jaarlijks veel jeugd door en niet alle jeugdspelers konden in de selectie. Het was Isaac, die samen met leider Hennie Choufoer deze spelers opving. Sfeer, maar ook samen afzien, het behoorde bij de training van Isaac. Opgeven was er niet bij en elke training ging door. Een rondje Alrijne Ziekenhuis , lopen over straat,  stond op het programma als het trainingsveld weer eens was afgekeurd.

Isaac combineerde dus werklust met voetbalsfeer. Zo trad Isaac op als hulp sinterklaas voor de selectie. En het feest werd nog groter toen er een tweede hulp sinterklaas , Arjen van Berkel , binnen kwam.  Na een aantal jaren , werd Isaac trainer van Oranje Groen. Ook daar zorgde hij voor de nodige sfeer aan de kade.

Al die jaren bleef hij Roodenburg trouw. Hij was supporter, toen zijn zoon Ronald in de regionale speelde. Na iedere thuiswedstrijd voorzag hij de desbetreffende trainers dan van bruikbare tips.Isaac was samen met zijn vrouw Bar , een van de Roodenburgers, die lid werd van de Weekenders.Samen met andere echtparen trok men er ruim 20 jaar een weekend op uit.Isaac was dan 1 van de gangmakers. Isaac had ook vaak het hoogste woord en dat was dan op zaterdagmiddag merkbaar in ons clubgebouw. Een potje klaverjassen ging gepaard met veel lawaai. Je had dit , je had dat moeten doen.  Tot vorig seizoen was Isaac iedere zaterdag en dinsdagmiddag van de partij. Helaas ging zijn gezondheid en die van zijn vouw achteruit, waardoor hij de club niet meer kan bezoeken.

Het bestuur is samen met clubicoon Wim Rijsbergen vorige week zondag naar huize de Waard getrokken. Uit handen van Wim ontving hij het aandenken en voorzitter Leon bood hem namens de club de bloemen aan. Wim kwam als 15 jarige in het eerste elftal van Roodenburg terecht en heeft  nog met Isaac samengespeeld. Inmiddels heeft Isaac de leeftijd van 88 jaar bereikt.

Niet alle jubilarissen waren deze dinsdag aanwezig. Wils van Oosten, Eelke Hillebrandt, Marcel van der Burg en Koos de Vos zijn ook 25 jaar lid en in de volgende actueel hun verhaal.

Aktueel_3-9.png

 

De aanwezige jubilarissen. Henk Prins, Joop Ravensbergen, Raymond Keur, Bert Meijers en Jan Ouwerkerk

                                                           HET VOETBALPROGRAMMA

Het handboek competitiezaken schrijft voor, dat je bij extreme  omstandigheden van hitte en kou teams met spelers tot onder 11 jaar wellicht beter niet kunt laten spelen. Een bevroren veld, temperatuur onder 0 om 8.30 uur was dus een goede reden om de wedstrijden van de jongste jeugd niet door te laten gaan. Bij Quick Boys, vlak aan zee werd er wel gevoetbald. De Jo 11-2 ging op bezoek bij Quick Boys Jo 11-4.  Op Nieuw Zuid werden de punten gedeeld  ( 3-3)De JO 10-1 ging op bezoek bij RCL JO 10-2.  De Leiderdorpers wonnen op het  nippertje met 5-4.Op zondag komt alleen zondag 3 in actie. Uit tegen Bernardus 2 wordt het 2-5.

               ROODENBURG EN LSVV MAKEN ER EEN MOOIE (LEIDSE) VOETBALMIDDAG VAN

De zaterdag 1 speelde op het terrein van UVS tegen de cultclub LSVV. Twee cultclubs tegen elkaar en je kunt er voor gaan zitten. Je krijgt dan wel koude voeten.Voor wie liever binnen bleef of de eerste wedstrijd van de meisjes bezocht het volgende :Het wedstrijdverslag is terug te vinden op www.leidenamateurvoetbal.nl

Komende week komt koploper Zevenhoven op bezoek. Dat wordt dus een lastige klus.Er wordt om 14.30 uur afgetrapt op Noord.

                                             EERSTE MEISJESWEDSTRIJD VAN ROODENBURG

Afgelopen zaterdagmiddag is er weer een hoofdstuk toegevoegd aan de Roodenburg voetbalhistorie. Voor het eerst kwam er een team van Roodenburg  meisjes in de wei om deel te nemen aan de competitie.  Het vrouwenvoetbal zit in de lift en dat is niet onopgemerkt gebleven .Daarnaast is het zeer goed dat meisjes deelnemen aan teamsport. De meisjes zijn nu ongeveer 6 weken in training.  Ze worden getraind door een viertal dames : Hacer, Kaoutar, Fatima en Ouahiba.Youssef Housny zit verder namens de meisjesgroep in het jeugdbestuur.

Aktueel_3-10.png

 

Zaterdag speelde Roodenburg MO 13-1 tegen de  meisjes van ARC Mo 13-3 op een heel veld.Zo’n 50 toeschouwers trotseerden de koude. De teams waren aan elkaar gewaagd, De ruststand was 0-0. In de 2de helft werd Roodenburg sterker , maar na 2 x 30 minuten stond er toch 0-0 op het scorebord.Terwijl Roodenburg 1 uit speelde, waren er veel vaders en moeders, broertjes getuige van de eerste wedstrijd en was het na afloop gezellig druk in het clubhuis.Het eerste competitiepunt is binnen. Wanneer de meisjes zo goed hun best blijven doen op de training, dan zullen er nog vele punten volgen.

 

                                                   AGENDA VOOR VOLGENDE WEEK

Maandag 23 jan                            in de zaal om 22.00 uur, zaalvoetbal                                                        Roodenburg 1 – Lugdunum 6

                                                        In het clubgebouw biljarten driebanden om 19.30 u                                                        Pelikaan 1 – Barrelzz 2

Dinsdag 24 jan                               in het clubgebouw om 14.00 uur                                                         klaverjassen / sjoelen

                                                         Oefenwedstrijd om 18.30 uur                                                         UVS Jo 13 – Roodenburg Jo 13

Woensdag 25 jan                          in het clubgebouw biljarten libre om 19.30 u                                                        Pelikaan 1 – Pomerans 1

Donderdag 26 jan                         op het veld om 19.30 uur  recreatievoetbal                                                       clubavond vanaf 19.00 uur

Vrijdag 27 jan                                 in het jeugdhonk om 20.00 uur                                                        klaverjassen

Zaterdag 28 jan                           ROODENBURG – ZEVENHOVEN  om 14.30 uur

                                                         Om 12.00 uur Roodenburg 2 – SJZ 3                                                         om 12.00 uur   Roodenburg 19-1 – Alphense Boys 19-2                                                         VERDER SPELEN THUIS                                                         Jo 15, Jo 12, Jo 9.1, Jo 9.2, Jo 8.1, Jo 8.2 en Jo 8.3

Zondag 29 jan                                Om 10.00 uur  Roodenburg 4 – Lugdunum 4                                                         Om 12.00 uur  Roodenburg 2 – Wippolder 4

 

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!