Verantwoord alcohol gebruik

Certificering

Een aantal vrijwilligers van de voetbalverenigingen Roodenburg en Lugdunum hebben op woensdagavond 19 april 2006 een instructie bijgewoond inzake “Verantwoord Alcoholgebruik”. De instructiebijeenkomst vond plaats in de kantine van Roodenburg onder auspiciën van de KNVB die daartoe één van haar medewerkers (zittend rechts op de voorgrond) had afgevaardigd. Door het bijwonen van deze instructie zijn deze vrijwilligers gecertificeerde barmedewerkers geworden die op verantwoorde wijze weten om te gaan met het schenken van alcohol en het voorkómen van misbruik ervan.

 

 

 

 

 


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.