Roodenburg heeft een nieuw bestuur

Afgelopen maandag 26 oktober vond de algemene jaarvergadering plaats.

Ongeveer 40 leden (vooral kaderleden) bezochten deze vergadering waarbij het bestuur voor het eerst gebruik maakte van een Powerpointpresentatie. Voor de pauze werd er vooral teruggekeken op wat het bestuur had gerealiseerd. Het secretarieel verslag werd op scherm gepresenteerd en uitgelegd. De jaarstukken werden daarna goedgekeurd. Na de pauze volgden nog een aantal presentaties waarbij de ambities de boventoon voerden.

Hierna werd er afscheid genomen van de bestuursleden Bert Meijers en Huib Buitenbos. Bert blijft wedstrijdsecretaris voor de jeugd en Huib blijft verbonden aan projecten. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen: Raymond Keur als voorzitter, Fer van Kampen als bestuurslid voor de zaterdagafdeling, Nourdin Essaoui als bestuurslid voor de zondagafdeling en Xander Hartevelt als bestuurslid voor de jeugdafdeling. Daarna ontvouwden de diverse afdelingen hun plannen.

Eerst kwam Fer van Kampen aan het woord namens de zaterdagafdeling. Hij wil de lat voor deze afdeling de komende jaren hoger leggen. Vervolgens sprak Xander Hartevelt namens de jeugd die trots kon vertellen dat alle teams dit jaar goed kunnen worden begeleid. Hij was trots dat er dit jaar zoveel nieuwe leiders en trainers de club zijn ingestroomd. Mevrouw Jos Delnoy presenteerde de zondagafdeling. Deze afdeling groeit als kool. Dit jaar kwamen er 2 seniorenteams bij.

Dennis van Eijgen vertelde als lid van de sponsorcommissie vervolgens iets over het sponsorplan. Dankzij deze commissie heeft Roodenburg momenteel al 71 sponsors en wekelijks sluiten zich nieuwe ondernemers aan.

Maarten van Geffen is voorzitter geworden voor de Commissie Goed Gedrag. Hij wil met zijn team vooral pro-actief de club gaan sturen. De commissie is er niet om alleen excessen te bespreken, maar wil zich vooral bezighouden met aansturen van teams wat betreft gedrag.

Tot slot sprak de kersverse voorzitter Raymond Keur. In zijn speech gaf hij aan dat de club de laatste jaren veel opener is geworden. Dit blijkt uit de grote toeloop van nieuwe leden. Hij was trots om de club te mogen leiden en beantwoordde zijn eigen vraag: "Blijf je lang voorzitter?" Het antwoord gaf hij de vergadering mee. "Kijk eens achter de tafel, in de toekomst zitten hier 4 potentiele voorzitters." Daarmee gaf hij aan dat de club qua bestuurskracht flink is gegroeid.

Het bestuur bestaat nu uit 9 mensen die allen een deeltaak op zich nemen. Er is een hoofdbestuur bestaande uit Raymond Keur als voorzitter, Ger van Gemert als secretaris en Ronald van Weerlee als penningmeester. Er zijn 3 afdelingsvoorzitters, namelijk Fer van Kampen, Nourdin Essaoui en Xander Hartevelt.

Tot slot nemen Arnold Barends (technische zaken), Joop Ravensbergen (algemene zaken) en Roland Disseveld (2e penningmeester) zitting in het bestuur. Om half elf werd de vergadering gesloten en kreeg interim Ronald van Weerlee applaus voor zijn inzet in deze tussenperiode.


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.