Commissies

PR-commissie

De PR-commissie voert een aantal taken uit binnen de club. Er zijn een aantal aandachtspunten gedefinieerd:

- Het werven en onderhouden van contacten met sponsors.

- Het onderhouden van contacten met gemeente, wijk en leden.

- Het verzorgen van de publiciteit via clubblad, info en website.

De PR-commissie vergadert in principe elke laatste donderdagavond van de maand en bestaat uit:

Dennis van Eijgen

06-14285524

Vincent de Vos

06-24556168

Ramon Barends

06-41220855

Chris Turk

06-22547134

Rinus de Bruin

06-40029326Archiefcommissie

Ruud Wiggers

071-5890618

Dick Bonnet

071-5316064

Jan van Heek

071-5410766

Cor Labrujere

071-5223191

Lau Zitman

071-5155763Kantinecommissie

Dirk van der Zwart (beheerder)

06-53698654

Martha Rijsbergen

071-5213452Feestcommissie

De feestcommissie organiseert 2 feestavonden per seizoen en bestaat uit:

Bram Florijn

071-5418831

Johan van Tongeren

071-5312555Toernooicommissie

De toernooicommissie organiseert onder andere het minivoetbaltoernooi en E-jeugdtoernooi en bestaat uit:

Bert Meijers

071-5224544

Johan van Tongeren

071-5312555

Jean Marc Steenbergen

06-29393290

Francois Steenbergen

06-50211127

Paul Rijsbergen

071-5213452Webcommissie

Ronald van Weerlee

Hendrik van Amsterdam

Michiel Hugens

Linda van KooperenJubileacommissie

Arnold Barends

06-29461486

Ger van Gemert (secretaris)

06-44854599

Ruud Wiggers

071-5890618Diversen

John Soudan (oud papier)

071-5313193

Kees van der Voort (oud papier)

Ton Pennenburg (consul)

071-5897472

Joop Verder (dinsdag kaartclub)

071-5214830

Zier Barbier (jeu de bouleclub)

071-5210219


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.