DE VIJFTIGER JAREN

In aanloop naar de viering van het 90 jarig bestaan.

NOG GEEN EIGEN KANTINE.

In de jaren vijftig had Roodenburg nog geen eigen kantine. In die jaren speelde "De Kleine Burcht" een belangrijke rol. Veel activiteiten speelden zich af in de Kleine Burcht. Er werden klaverjasavonden georganiseerd, toneelavonden gehouden en de algemene ledenvergadering vond daar plaats.
Als het eerste elftal een uitwedstrijd speelde, dan vertrok de bus vanaf het Stadhuisplein. Spelers en bestuurders met hun vrouwen verzamelden zich in de Kleine Burcht. Altijd waren er een paar plaatsen over in de bus en altijd stonden jeugdleden te wachten of zij met de bus meekonden. Daan Bonnet telde de lege stoelen en evenveel zoveel jeugdleden konden mee.  Er zaten zelfs spelers in het gangpad. Altijd moest hij er een paar teleurstellen, maar dan beloofde hij, dat zij de volgende keer mee mochten.

HET BESTUUR IN 1957

best

Het bestuur van links naar rechts. Koos Schreuder, Karel van Eijgen, Joop Gijzenij, Henk Uiterdijk ( secretaris), Leo Geuke ( voorzitter) , Daan Bonnet ( penningmeester), Thijs de Boer, Frans Siebert en Eddy Lek. Let eens op de linten, die het dagelijks bestuur om de hals heeft. Daaraan zaten medailles met daarop voorzitter, secretaris, penningmeester). Deze medailles zouden nog in het archief moeten liggen.

 

                                                       FRAGMENTEN UIT DE CLUBBLADEN VAN 1956-1959

Gedurende een periode werd er geen clubblad meer uitgegeven, maar in 1956 kwam er een nieuwe redactie. De redactie van dit clubblad bestond uit Louis de Bolster, Jan van Hooven, Isaac Arnoldus en Jan du Prie.
Hoe de redactie te werk ging leest men op de website van de club. Lau Zitman bracht 5 jaar geleden een bezoek aan inmiddels overleden Louis de Bolster. Zijn verhaal staat bij: Uit het Rijke Verleden en dan bij interview met waarschijnlijk toen nog de oudste  levende Roodenburger.

foto Roodenburg tegen HBS uit 1959.
De Roodenburg voetballer, die de keeper belaagt is Henk KijkindeVegte, rechts naast hem staat Jan van Heek.

 

uit clubblad van december 1956.             ZO HOORT HET NIET

Bij een controle op de voetbalschoenen constateerden wij dat deze er nogal bedroevend uitzagen. Bij sommigen staken de spijkers er millimeters uit en ook het onderhoud was niet altijd wat het wezen moest. De slijk van de vorige wedstrijden zit er soms nog aan. Bij vele spelers zijn de schoenen eerder wit dan zwart.  Dat staat niet netjes en bij een "echte Roodenburger" mag dat zeker niet voorkomen.
Dus jongelui denk er om, want wat die spijkers betreft, die zijn een groot gevaar voor onze tegenstanders. Dat is dan afgesproken.
secretaris jeugdcommissie Wim van Weeren.

PS: In die tijd had je nog geen vaste noppen onder de schoenen. Voetbalschoenen waren van leder en de noppen werden door de schoenmaker door middel van spijkers onder de schoen geslagen.

                                                                              ZWARTE LIJST

Onderstaande leden zijn, wegens het niet opkomen voor een wedstrijd geschorst voor twee wedstrijden. H Hillebrand, W de Graaf, G Holswilder 1, W Weerlee, C Bavelaar.

foto . LFC - Roodenburg van 1960
Isaac van Weerlee in actie.

 

                                                               HET SINT NICOLAASFEEST VAN 1956

Op donderdag 29 november 1956 vierde onze jeugd het St. Nicolaasfeest. De avond kan als geslaagd genoemd worden, want meer dan 100 jeugdleden ( adspiranten en pupillen) hebben ten volle genoten. En wel o.a. van de heer  W. M. Offringa, die op de hem bekende wijze een causerie hield van de goochelaar Mr. Dix, die fantastische staaltjes van zijn kunnen vertoonde, van de hersengymnastiek o.l.v. de Heer A v.d. Velden, van Henny Choufoer, die met zijn accordeon  de stemming er in bracht en van de Texas Rangers, die een uitstekende cowboyshow ten beste gaven.
De jeugdcommissie , die het geheel organiseerde, kan met trots terugkijken naar deze avond.

1957                                                     PERSIL TEN BATE VAN DE JEUGD

De jeugdcommissie heeft momenteel de organisatie op zich genomen van het sparen van de zogenaamde emmertjes die op Persil artikelen zijn geplakt. Deze emmertjes kunnen alleen door verenigingen worden ingeleverd en de verenigingen ontvangen hiervoor bij inlevering van 60 emmertjes één gulden. Het is de bedoeling , dat het geld dat hiermede wordt ontvangen bestemd zal zijn voor onze jeugd, zodat deze hiervan zal profiteren.
Daarom wekken wij alle Roodenburgers op deze artikelen of pré artikelen te kopen ( al is het maar 1 of 2 pakken per week ) , tevens doen wij een beroep op de jeugdleden zoveel mogelijk van deze emmertjes te bemachtigen. De emmertjes kunnen worden ingeleverd  bij:

Chr Bosch, W van Weeren, P van Polanen, D . Penseel, W vd Zeeuw, K van Eijgen, P . Jansen, P Choudron en H van Leeuwen.

                                                              

MAART 1957                                     VAN DE CONTACTCOMMISSIE

                               CABARET, TONEEL - EN DANSAVOND OP 20 APRIL 1957.

20 april 1957 a.s. dus de zaterdag voor de Pasen organiseert de contactcommissie, de laatste kleine contactavond van dit seizoen. Deze avond zal u gebracht worden toneel en cabaret. De toneelgroep die op de laatste contactavond de eerste prijs won, in het programma "Amateurs zetten hun beste beentje voor " zal nu voor U opvoeren een aantal schetsen o.a.  "Ik zoek een moeder " en "De medeminnaar" Verder twee jongens met een gitaar. Ook zal voor u optreden de kunstfluiter Frans van 't Woud en de Napolitaanse zanger Wim Nolet.
Na afloop hiervan Groot Paasbal met medewerking van het dansorkest "De Hokidoki's"
Voorziet u tijdig van plaatsbewijzen a F. 0,75 bij de bekende adressen.

                                                                 HET PRILLE BEGIN

In 1957 bestond Roodenburg 30 jaar. Wijlen onze erevoorzitter Henk Uiterdijk beschrijft in het clubblad de 30 jarige historie van de club.
Wie nu precies de oprichters zijn geweest, dat is ons ondanks vele naspeuringen jammer genoeg niet bekend, maar vaststaat evenwel dat de heren A. Choufoer, H. J. Choufoer, I. Pauw, P. Fakkel en wijlen de heer Terbeek de eerste stoot hebben gegeven. Het belangrijkste was natuurlijk een terrein, dat werd al spoedig gevonden en één gulden per week werd een stukje grond gehuurd aan de Nieuwe Vaart, toen beter bekend als "hoek laantje van de Beij". Hard moest er worden aangepakt om dit stukje grond tot een voetbalveld te maken. Een kleedgelegenheid was een luxe die men zich toen nog niet kon permitteren. En zo verkleedde men zich dan in de Rijndijkstraat, waar de meeste bestuurders en leden woonden, in de keuken van één der bestuurders.

foto Roodenburg -VUC van 1959.
Aan de bal is Hennie Hensen, rechts van hem Dries van Royen, en keeper Mat Keereweer, die zo gezien een schot heeft gekeerd.

bal

In het clubblad van juli 1958                       EERVOLLE VERMELDING

In het jaarverslag van de KNVB, afd. Leiden kreeg onze vereniging een eervolle vermelding voor het feit, dat geen van onze spelers was gestraft in de afgelopen competitie. 
BRAVO

 


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.