OP WEG NAAR DE VIERING VAN HET 90 JARIG BESTAAN (3)

EEN SFEERVERSLAG VAN DE ALLEREERSTE GESPEELDE COMPETITIEWEDSTRIJDEN VAN  ROODENBURG ( uit Blauw Zwarter van 1945).

In mei 1927 werd Roodenburg opgericht. In het clubblad van november 1945 een relaas van de allereerste competitiewedstrijden, die Roodenburg speelde in 1927 en 1928.
Een verhaal opgetekend door een speler, P JU, die meespeelde in de allereerste wedstrijd van Roodenburg tegen ASC 3.

Het verhaal van Piet Ju..

Alvorens ik ga mededelen over ervaringen opgedaan in de door mij voor Roodenburg gespeelde wedstrijden denk ik altijd terug aan het moment , dat wij met het Bestuur overeen waren gekomen om deel te nemen aan de L.V.B, competitie..

( PS: in die tijd had je de Leidse Voetbalbond, die organiseerden de wedstrijden voor clubs uit Leiden en omgeving en je had de NVB  , de Nederlandse voetbalbond. Die organiseerde wedstrijden door heel Nederland.  Een sterk team dat kampioen werd van de LVB promoveerde naar de NVB.)

Wij wilden van onze vereniging ( V.O.G.) een gezonde en sterke vereniging maken. Wij speelden iedere zondag vriendschappelijke , serie of nederlaagwedstrijden tegen elftallen buiten bondsverband namelijk. LDWS, De Post, K.N.G, .H.B.S, A.D.O. en S.D.O. op een stuk land aan de Nieuwe Vaart  gelegen, bijgenaamd de nogablok. Niettegenstaande hebben wij door dat het te kleine afmeting had, mooie en prettige wedstrijden gespeeld , en waren niet makkelijk te slaan.


Eindelijk werd de blijde tijding bekend gemaakt , Roodenburg kreeg toestemming om aan de LVB competitie deel te nemen en wij schreven dan ook met twee elftallen in. Als ik mij goed herinner hadden wij zeggen en schrijven 22 spelers, maar dan moesten wij vlug te werk gaan om den Heer H. Boom als lid op te geven, daar ook de Vereniging S.C.O. het plan had om de Heer H Boom op te geven.
Roodenburg was inderdaad de eerste. Later is gebleken van hoe onschatbare waarde den Heer Boom is geweest, niet alleen als speler, maar bovenal als Voorzitter heeft hij veel werk verzet.

LDWS sloot zich ook bij de LVB aan, doch werd een klas lager geplaatst ( 2de klasse), wij gingen 1e klas spelen.

P10109371183133a

Eerste foto van een eerste elftal van Roodenburg van 1928-1929 uit archief Roodenburg.

Eindelijk kwam het grote ogenblik , dat wij onze eerste wedstrijd moesten spelen, en wel tegen ASC 3 op het terrein achter Pomona. De stad was te klein voor ons.
Ik had iedere dag moeite met opstaan, maar die Zondag liep ik 's morgens al om 6 uur door het huis te flaneren. Toen de tijd was aangebroken, en wij gezellig bij elkaar in de kleedkamer zaten, waren wij vol goede moed; er kon ons niets gebeuren.
Twee van onze spelers uit die dagen, hebben reeds het tijdige met het eeuwige verwisseld. n.m. de Heren L van Vliet en P Bos, dat zij rusten in vrede.

Over de wedstrijd het volgende, wij speelden met elan of het een kampioenschap gold, en waren dan ook sterker in het veld, doch ASC had een keeper die de onmogelijke ballen hield, zodat wij circa 10 minuten voor het einde nog met 3-2 achter stonden. Wij vochten als leeuwen om de dreigende nederlaag te ontgaan, totdat ik even voor tijd het genoegen mocht hebben de gelijkmaker in het doel te deponeren.
Wat dit doelpunt voor mij betekende is niet onder woorden te brengen. Ik had niet trotser kunnen zijn, als ik de hoofdprijs uit de loterij had gekregen, wij hadden niet gewonnen, doch ook niet gelogen dat wij in de 1e klasse thuis hoorden, daar wij de volgende 6 wedstrijden verdiend wonnen.

P10109391183134

Roodenburgers vieren 3 oktober gemaakt in 1931. Trots laten zij hun papieren muts zien met daarop de naam van Roodenburg.  ( foto uit Roodenburg archief 1931)

Men doodverfde ons reeds als de toekomstige kampioen, totdat wij naar Lisse vertrokken om daar het beruchte LMC te bekampen. Die fatale wedstrijd zal ik nooit vergeten, weer speelden wij daar een prima wedstrijd, onder leiding van den Heer Houps die minder best was, dat kwam tot uiting , toen rooie Arie een kogel loste en zelfs het net niet in staat bleek te keren, want hij ging er doorheen , en tot verwondering van vriend en vijand gaf de scheidsrechter een achterbal. Enige leden van de LVB, de heer Caro en van der Meer stonden achter het doel, en gaven volmondig toe dat de bal had gezeten, doch niet den heer Houps waarna rooie Arie een opmerking maakte, die bal heeft toch gezeten, waarna Arie het veld moest verlaten en wij met 10 man verder moesten spelen, wat een dubbel fiasco was.
Wij verloren deze wedstrijd met 2-0 en het kostte 2 punten en kregen tevens zo'n morele klap , wat tot uitdrukking kwam in de volgende wedstrijden, wij verloren er 7 achter elkaar.
Voor mij staat vast, dat als dit geval niet voor had gedaan, wij zeker een ernstige kandidaat voor het kampioenschap waren geweest.

PS: We hebben de originele tekst overgenomen uit het clubblad De BlauwZwarter.
Voetbalclub de Post bestond vooral uit mensen, die bij de Post werkzaam waren, KNG waren werknemers van de Koninklijke Nederlandse Grofsmederij en SCO was sportclub Oegstgeest. LDWS is opgegaan in FC Boshuizen.


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.