OP WEG NAAR DE VIERING VAN HET 90 JARIG BESTAAN (2)

     DE KAART, DE WEEKBRIEF, DE WEBSITE EN WHATSAPP

Naar mate de club groeide moesten de leden worden geïnformeerd, wanneer men een wedstrijd moest spelen of moest trainen.
In de jaren 60 werd dit werk gedaan door leden van de jeugdcommissie als het om een wedstrijd van de jeugd ging en door de elftalcommissie als het om een seniorenwedstrijd ging. De kaarten werden op maandagavond geschreven of getypt en dan later in de week overhandigd aan de betrokken spelers. Ook gingen de commissieleden langs de deur met de kaarten.

 

Hier een kaart uit 1963. Na een zeer koude winter van 1962 -1963  (auto's reden over de Oude Rijn) kon er gevoetbald worden. Dit is een uitnodiging voor een jeugdwedstrijd tegen de adspiranten  van LFC.  ( leeftijd 10-14 jaar). LFC speelde aan de Boshuizerkade, de plek waar nu nieuwe woningen staan.

weekbrief           


Als men verhinderd was, dan moest men dit 48 uur voor aanvang van de wedstrijd melden bij de secretaris van de commissie. Die kon dan alsnog een andere speler benaderen.
Deze kaart kregen wij destijds van John Soudan.


In die tijd waren er nog uitsluitend grasvelden van mindere kwaliteit. Het kon dus voorkomen, dat de consul de terreinen had afgekeurd. Slechts weinigen hadden in die tijd een telefoonaansluiting.
Het ging in die tijd in Leiden anders. Bij twee sportzaken in Leiden  ( VanderStaaij op de hoek van de Botermarkt en het Gangetje en bij Wout Bergers op de Haarlemmerstraat ) stond buiten een schoolbord  met daarop alle afgelastingen van de clubs van Leiden en omgeving.
Voetballers moesten daarheen om te kijken of er gevoetbald kon worden. Honderden stonden er dan op zaterdag of zondag voor de deur.

In het jaar 1984/ 1985 had Roodenburg een eigen drukpers in het oude Praethuys. Via een stencil werden er papieren gedrukt. In dit geval de uitnodiging voor het volgen van de training , maar hier werd ook het clubblad gemaakt. De bladen lagen na te zijn gedrukt op de tafel in de bestuurskamer en moesten worden verzameld en geniet. Lopende rondom de tafel begon men met pagina 1, dan pagina 4 enzovoorts. Aan het einde werd er dan een omslagvel omheen gedaan en de zaak geniet.
Bij een oplage van 400 stuks werden er dus heel wat rondjes gelopen rondom de tafel.


De jeugdopleiding van Roodenburg was een begrip en dit nu bekijkend is daar veel energie ingestoken.  Eén trainer , Jan Lovink, geassisteerd door vele anderen, trainde de gehele onderbouw. Die onderbouw bestond toen uit de C junioren tot de E junioren.
F pupillen waren er destijds nog niet. Dezelfde trainer stond 4 dagen / middagen op het veld en bewaakte het jeugdplan, dat toen reeds aanwezig was op de club.

Op woensdagmiddag was het hard aanpoten. De trainer startte om 14.00 uur en ging om 19.00 uur van het veld af.

De andere trainers waren Hans Tisseur ( A junioren) en Bob van Bohemen had de B junioren onder zijn hoede.

Drie trainers in bezit van het C diploma.

De huidige economische crisis heeft haar terugslag gehad op het jeugdvoetbal. De meeste clubs hebben vooral bezuinigd op de "post jeugdtrainers".
De KNVB heeft een mooi plan voor de winnaars van morgen. Daarmee moet het opleiden van jeugdspelers op de schop.
Terugkijkend naar de opzet van 1984/1985 is het misschien niet zo'n slecht idee om als club één jeugdtrainer parttime in dienst te nemen. Een trainer, die voor iedere club het jeugdplan bewaakt en meerdere dagen , gesteund door anderen op het veld staat.
Aan dit plaatje zijn kosten verbonden. Clubs, die spelers in dit geval overnemen, moeten dan wel opleidingskosten betalen. Een contract tussen speler en club is daarbij een vereiste.

Een ander fenomeen uit die tijd mag in dit verhaal niet ontbreken. Ik spreek over eind jaren 70, beginjaren 80. Op woensdagmiddag was de grote kantine open voor de kinderen en de moeders, die hun kind kwamen brengen.
In de kantine verbleven  de heer Keereweer en Verkuijlen. Dit waren de vaders van Mat Keereweer en Reinier Verkuijlen.  De heer Keereweer hield de presentielijst bij. Daar werden de namen genoteerd van de kinderen, die deelnamen aan de training.
De heer Verkuijlen verzorgde op woensdagmiddag de snoepbar en schonk de limonade.

Ik vond de onderstaande uitnodiging . De spelers, waarvan de naam was doorgestreept, hadden bedankt. De uitnodiging wordt hieronder in stukken weergegeven om de leesbaarheid te behouden.

jeugdtraining1

 jeugdtraining2

jeugdtraining3

jeugdtraining4
Voor de wedstrijden kregen de spelers tijdens de training de weekbrief uitgereikt door de leider. De leider kon dan zien, wie er aanwezig waren en getraind hadden.
Sporadisch werd er telefonisch afgemeld.

De weekbrief en de typemachine zijn verdwenen en daarvoor in de plaats is de website gekomen.
Tegenwoordig moeten de ouders, spelers zelf op zoek naar het wedstrijdprogramma.

Op de homepage van de website van Roodenburg treft men het wedstrijdprogramma aan. Dit programma kan nog wel eens wijzigen, dus raad ik aan om op vrijdagavond nog even te kijken , hoe de actuele stand is met betrekking tot de wedstrijden.

Wanneer men het wedstrijdprogramma aanklikt, dan kan men gebruik maken van de volgende knoppen.

knoppen

Een andere optie is dat ook de afgelastingen zichtbaar worden via het wedstrijdprogramma. De balk wordt dan rood. Voetballers behoeven dus niet meer de deur uit.

De onderlinge communicatie tussen trainer en spelers is er nog steeds. Whatsapp is tegenwoordig het medium, waarmee men via de smartphone communiceert met elkaar. Nieuwtjes binnen de groep, vragen wie er rijdt of hoe laat men aanwezig dient te zijn, het gebeurt tegenwoordig vaak via de sociale media. Wil je als bestuurder op de hoogte blijven, dan zul je dus bij vele groepen betrokken moeten zijn. Er zijn ook nadelen aan het Whatsapp gebeuren. Je moet als trainer goed weten, waarover spelertjes onderling communiceren en eventueel daar regels voor opstellen. De app is verder een gemakkelijk middel om op het laatste moment af te zeggen voor een trainer. Vroeger had je daarvoor de telefoon en dat was dan vaak een duidelijk gesprek.

                       

 


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.