Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 december 2016

AAN ALLE LEDEN

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden in de kantine op

MAANDAG 12 DECEMBER 2016

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda

01. Opening

02. Mededelingen en Ingekomen post
03. Vaststellen van de agenda
04. Verslag vorige ALV van 30 november 2015
05. Jaarverslag 2015 – 2016 van de secretaris

06. Jaarverslag overige afdelingen en commissies
07. Financieel verslag
08. Kascontrolecommissie

09. Jubilarissen

Pauze

10. Verkiezingen: bestuursleden, leden kascontrolecommissie
11. Begroting / contributie

12. Toekomst bij de Jeugdafdeling

13. Wat Verder Ter Tafel Komt

14. Rondvraag

15. Sluiting

Met vriendelijke sportgroeten,

namens het bestuur van de LV Roodenburg,

Henk Tegelaar

 


Gold Picasa Gallery

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.