Roodenburg Actueel 2014 - week 50

 

Op facebook is er weer eens een elftalfoto geplaatst. Dit keer van Roodenburg zon 2, een team dat in 1993 kampioen werd.
Een groot aantal mensen vindt het leuk. Er is zelfs een reactie bij: Goed elftal, ik dacht dat dit het eerste elftal was. U kunt de foto ook benaderen via de homepage van de website.

Op de website eveneens de uitslag van het Sint Klaverjassen. De prijzentafel en alle deelnemende personen van deze middag staan er vermeld.
Afgelopen dinsdag won Sarie Barends.
Op dinsdag 23 december is er kerst klaverjassen en sjoelen. Roodenburgers, die normaal moeten werken, kunnen deze middag en de middag er na aanschuiven.

SPORTIEF OF ONSPORTIEF?

Roodenburg streeft er naar om uitwassen in het voetbal terug te dringen. Eén van de manieren is het opbrengen van sportief gedrag. Maar wat is wel en wat is niet sportief?

Pas geleden kwam er een jongen naar mij toe en vertelde mij dat hij niet mocht meespelen in een team, waarvan de leden twee jaar jonger waren. Zeg maar, een C junior, die wilde meedoen bij de D pupillen.
Ik antwoordde hem : "Dat is niet sportief". Nu ga jij meedoen met jongens , die 11 jaar zijn. Dat is toch niet leuk voor de jongens en voor de tegenstander?

Daarna vroeg ik hem, weet je wat sportief gedrag is? Hij kon geen direct antwoord geven.
Ik heb het hem uitgelegd, maar zag aan hem, dat hij het toch wel vreemd vond.

Een wedstrijd, die door twee teams moet worden gespeeld, dient te worden gespeeld volgens de regels. En één van die regels is , dat leeftijdsgenoten tegen elkaar uitkomen. Dus D spelers spelen tegen D spelers, C spelers tegen C spelers.
Het is wel toegestaan, dat D spelers meedoen met de C en ook is er een mogelijkheid, dat B spelers meedoen met de C jeugd. Alleen in het laatste geval dient men dispensatie te krijgen van de KNVB.

In een wedstrijd meten de teams elkaar. In een wedstrijd kan worden gewonnen, verloren of gelijk worden gespeeld. Die krachtmeting dient dus bij de jeugd plaats te vinden door leeftijdsgenoten. Is een speler te oud en daardoor waarschijnlijk te groot, dan kan dit van invloed zijn op de uitslag. Zo'n grote speler kan iedereen voorbij lopen en het verschil maken.
Vooral in de D / C leeftijd zijn er verschillen in lichaamsgroei. De één is 1 meter 20, de ander 1,75.

Wil je een wedstrijd dus sportief laten verlopen, dan spreek je met je teamgenoten af, dat je niet zult zondigen tegen de regels. Wanneer je het met elkaar eens bent, pas dan vorm je een team. Een team dat met zijn allen de overwinning viert, maar net zo goed een team, dat samen de nederlaag verwerkt.

Het doet zo goed aan om een oudere of betere speler te vragen om mee te spelen. Een vaak gehoord excuus luidt: "De tegenpartij speelt ook met oudere spelers, dan moeten wij het ook doen, want anders verliezen we ".
Ga je uit van de regels, dan denk je er niet over om het te doen. Overtreding van de regels behoort niet bij sportiviteit.

Het verhaal geldt natuurlijk niet alleen voor de "betere speler". Hoe vaak zie je niet dat een speler, die uitkomt in een hoger team, de kicksen aantrekt en meedoet met een team , dat lager speelt.

Ik kan maar één conclusie trekken. De teamgenoten zijn alleen bezig met de toekomstige prestatie van hun eigen team en het interesseert ze niet, hoe het de tegenstander vergaat.

In feite is er dan geen sprake van een ware krachtmeting. De ene partij heeft immers gezondigd tegen de regels van sportief spel.
De ego's dienen gekieteld te worden, er verliezen dat is een smet op het blazoen.
Verliezen behoort net als winnen bij het voetballen. Tegen je verlies kunnen, behoort bij sport. En verlies je, dan is vaak de tegenstander gewoon beter.
Je geeft de tegenstander de hand en feliciteert hem.
Die uitgestoken hand, dat is pas een sportief gebaar. Als je hier aan denkt, pas dan kan je terugkijken op een sportief gespeelde wedstrijd.
Met een nederlaag vergaat immers de wereld niet.

HET VOETBALGEBEUREN

De ouders van F1 nemen deze morgen het coachen van de F1 ter hand. De wedstrijd tegen Meerburg gaat gelijk op en het wordt 3-3.

De E 2 is net aan compleet en speelt tegen UVS. Het wordt 0-9
De D1 speelt een echte derby tegen Lugdunum D1.  In een leuke wedstrijd onder de ogen van de ADO Den Haag scout wordt het 1-1.

De C1 moet de meerdere erkennen in RCL.

De A1 ontmoet Alphen A1 . De ruststand is 0-1 en in de tweede helft zet Roodenburg Alphen flink onder druk. De paal en het missen van diverse kansen zijn de oorzaak dat Roodenburg niet langszij komt. De verdediging van Alphen wacht af en Roodenburg probeert vooral via individuele acties en vrije schoppen langszij te komen.

Het Roodenburg spel heeft veel kracht gekost en na 35 minuten drukken op de goal slaat Alphen toe. Het wordt uiteindelijk 0-3.  Na de wedstrijd komt de leider van Alphen A1 naar mij toe. Het is Hennie van Duuren, een speler uit mijn A1 team. Dertig jaar hebben we elkaar niet gezien en kort praten we even bij.

Van het team waarin Hennie uitkwam, heb ik een foto gevonden en die op facebook laten zetten.

De zaterdag 1 loopt de volgende nederlaag op. Voor de wedstrijd krijgen de spelers te horen, dat het bestuur niet verder gaat met Patrick Heijmans als trainer.
Zaterdag 4 wint, zaterdag 5 verliest.

Op zondag wint zondag 3 de uitwedstrijd tegen ASW 8.
De zondag 1 werd afgelast.

KERSTACTIVITEIT JONGSTE JEUGD

Zaterdag 20 december organiseert de jeugdactiviteiten commissie in het clubgebouw een activiteit voor al onze D , E en F pupillen en de mini F

Van 10.30 uur tot 11.45 uur gaan we een leuke binnenactiviteit doen.
Tijdens de activiteit wordt er gezorgd voor iets lekkers te eten en is er een drankje.

Alle leiders verzoeken wij tevens om aanwezig te zijn. De F1 en D1 hebben wel een wedstrijd

De activiteitencommissie  Johan, Carla en Monique.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.