Roodenburg Actueel 2014 - week 49

 

Dinsdagmiddag leeft de Sint zich uit bij het klaverjassen en sjoelen. Voor iedere bezoeker , deelnemer en medewerker is er een prijs. Zo'n 48 leuke prijzen deelt de gulle sint deze middag uit.
Een foto van de prijzentafel en de uitslag van het klaverjassen en sjoelen zijn naar de webmaster gezonden en staan op de website.
Tijdens het klaverjassen worden de eerste bestelformulieren voor de oliebollen ingeleverd.

Woensdag is de temperatuur onder nul, toch is er een grote groep aan het trainen. De C junioren sluiten aan bij de D, de B junioren bij de A junioren.
De deur van de corner moet zoveel mogelijk dicht blijven. In de corner komen de bezoekers op temperatuur via hete koffie, warme thee en chocolademelk.

De E 1 met begeleiders en ouders gaan deze avond op bezoek bij ZZ Leiden. Ze bezoeken een basketballwedstrijd in de VijfMeihal.
Vrijdag wordt het veld gerold. Zaterdag zal de bal rollen. Er worden weer 3 foto's gemaakt voor teampagina's jeugd.

GEZOCHT ORGANISATOREN VOOR KOOICUP

Vorig jaar hebben twee leerlingen van de Haagse Hogeschool de Kooicup georganiseerd.
Dit jaar zoeken we twee leden, die dit voor Roodenburg willen doen.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het benaderen van clubs en de organisatie op de dag zelf.
Voor de organisatie is er een draaiboek aanwezig.
Misschien iets voor Roodenburgers, die deze traditie niet verloren wensen te gaan?
Aanmelden kan bij het jeugdbestuur, dat op maandagavond vergadert om 19.30 uur.

HET VOETBALGEBEUREN

E1 speelt de eerste helft slap, in de 2de helft zit er meer pit in en wordt gewonnen van Quick Boys.  C1 staat in de eerste helft met 5-0 achter. In de tweede helft wordt het 3-6.
De E2 komt er niet aan te pas bij Bernardus. De F1 blijkt te zijn afgelast. Het is wel doorgegeven, maar niet doorverteld. Een tip : kijk op zaterdag ook naar het wedstrijdprogramma. Is een wedstrijd afgelast, dan wordt de balk rood gekleurd met tekst afgelast. De B1 verliest van ROAC B1. Er is duidelijk trainingsachterstand, want de opkomst houdt niet over.

Zaterdag 1 raakt steeds verder op. Nu blijkt SEV te sterk. Zaterdag 2 en 3 lopen eveneens tegen een nederlaag op en zaterdag 4 heeft te maken met een verbeten tegenstander. Alle middelen worden ingezet, techniek, de jonkies uit het spel lullen, de scheidsrechter bespelen, maar  het blijft op een glad en slecht veld in de Bloemerd 0-0. Zaterdag 5 verliest en zaterdag 6 speelt gelijk
De A1 boekt de vierde overwinning. Uit bij Alkmania wordt met 0-2 gewonnen.
Op zondag wint Roodenburg 2 van Docos 3 met 5-3.
De zondag 1 levert een knappe prestatie door met 1-1 gelijk te spelen bij en tegen koploper ASW. Zondag 3 kan het niet bolwerken tegen UVS 3 en verliest in de Kikkerpolder met 3-2.

EEN TERUGBLIK OP DE JAARVERGADERING

Het aantal bezoekers van de jaarvergadering was niet al te groot. Geen reuring, dus het zal wel goed gaan met de club.

Na een welkomstwoord door de voorzitter werden staande de overleden Roodenburgleden herdacht.
Het jaarverslag van de vorige ledenvergadering lag ter inzage.

Secretaris Renee van Aken gaf daarna een toelichting , waar het bestuur allemaal mee bezig was geweest in het seizoen 2013/2014.
Belangrijke items: de inning van de contributie, gesprekken met instanties, overleg met de commissies. Het bestuur gaf opdracht om schilderswerkzaamheden te verrichten aan clubgebouw, terras en kleedkamers 9 en 10. Vrijwilligers Dirk, Joop en Theo knapten kleedkamers aan de achterzijde tribune op.

Dennis van der Pluijm opperde dat meer vertegenwoordigers van teams de jaarvergadering zouden moeten bezoeken. Bestuur nam dit mee in het overleg met aanvoerders.
Het bestuur gaf ook aan dat het beheer van de zaterdagafdeling dient te worden opgepakt.
Op zondag is er nu wel een bestuur geformeerd. Het jeugdbestuur heeft echter nog steeds versterking nodig.
Een ander aandachtspunt is om de ( oud) spelers te interesseren om jeugdtrainer te worden bij Roodenburg. Het technisch beleidsplan is er en wanneer spelers, die taak op zich nemen, dan kunnen toekomstige jeugdleden ook profiteren van kunde en kennis.

Vervolgens werden verslagen van jeugdbestuur, zaterdag- en zondagbestuur, commissie goed gedrag, pr commissie, webcommissie goedgekeurd.

Bij het financieel verslag kon penningmeester Ronald van Weerlee de aanwezigen mededelen, dat Roodenburg het afgelopen jaar geen verlies geleden heeft en o.a. door inkoop besparingen die kosten structureel naar benden gebracht heeft. Daarnaast is ook dit jaar weer afgelost op een oud lopende schuld die nu bijna afbetaald is. Al met al een resultaat waar we zeker gezien de economische omstandigheden trotst op kunnen zijn. We blijft reserveren voor onderhoud een aandachtspunt.

De vergadering keurde de jaarrekening goed. Het verslag van de kascommissie werd goedgekeurd en het bestuur decharge verleend.

Hierna volgde het uitreiken van spelden aan de jubilarissen. Vincent de Vos ( niet aanwezig), Dennis van der Pluijm, Ger van Gemert ontvingen een speld voor 25 jaar lidmaatschap. Mat de Boer voor 50 jaar lidmaatschap en Theo Budding voor 60 jaar lidmaatschap.

Bij het onderdeel bestuursverkiezing bleek dat het volledig bestuur blijft zitten, met deze restrictie dat voorzitter Raymond Keur aangaf, dat de vergadering op zoek moet gaan naar een nieuwe voorzitter. Raymond is inmiddels 5 jaar voorzitter en wil dit nog 1 jaar doen.
Daarna is het volgens hem tijd voor een "jongere voorzitter".

Roodenburg 2020 kwam aan de orde. Momenteel is er overleg gaan tussen KNVB, Sportbedrijf en verenigingen om te bezien hoe clubs vitaler kunnen worden.

Kenmerken van een vitale verenigingen  zijn:

Clubs moeten 500 leden hebben

Clubs dienen een zaterdag / zondag afdeling te hebben.
Er moet een jeugdafdeling zijn, waarbij er in iedere leeftijdsgroep minimaal 1 team is.
De vereniging moet financieel gezond zijn.
Roodenburg is hard op weg om aan deze voorwaarden te voldoen .

Een ander aandachtspunt is het terugbrengen van de excessen. Daar is de commissie Goed Gedrag mee bezig, maar er worden ook maatregelen getroffen om de bezoekers van het sportpark beter te begeleiden.
Er wordt verder overwogen om het sportpark 's avonds te sluiten.

Om 5 over half elf sluit de voorzitter de jaarvergadering en genieten de aanwezigen nog even van een drankje .

VRIJWILLIGERS STARTEN EEN OLIEBOLLENACTIE

Roodenburg kan best nog wat centjes gebruiken en het leuke is dat er een daad tegenover staat.
In het clubgebouw hangen bij de ingang bestelformulieren , waarbij men oliebollen kan kopen. Ze worden gebakken met en zonder krenten.
Per oliebol betaalt u € 0,60 per oliebol.

U kunt ze bestellen tot 29 december a.s. U kunt  de oliebollen ophalen op 31 december tussen 13.00 uur en 15.00 uur in de kantine.

Met het kopen van oliebollen steunt u de club.

U kunt ook de onderstaande strook uitprinten en inleveren aan de bar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELFORMULIER  OLIEBOLLEN.

Ik wil   oliebollen    met / zonder krenten kopen.  ( streep weg wat niet van toepassing is)

naam   ...............................................................................................

aantal stuks   ..............................................................

ophalen Roodenburg kantine 31 december tussen 13.00 en 15.00 uur.

Deze strook kan worden ingeleverd aan de bar.

VAN 1 NAAR 2 DUBBELTJES

 

Het is 1954 en Theo Budding wil gaan voetballen. Zonder ouders, maar met zijn recentelijk overleden vriend Frans Zwart melden zij zich aan bij secretaris Henk Uiterdijk. Theo zijn oudere broer Hans, voetbalt inmiddels al bij Roodenburg.

De contributieheffing verliep in die tijd zeer strikt. De contributie inner, de heer Jansen, kwam iedere week bij de leden langs de deur. Met een grote leren tas in de hand werd er afgerekend en mevrouw Budding betaalde dan wekelijks 1 dubbeltje.
In die tijd was 1 dubbeltje een groot bedrag. In 1954 was er nog geen aardgas. Men verkreeg gas door een dubbeltje te stoppen in de gasmeter.

Armoede was troef, het was vlak na de tweede wereldoorlog. Er moest dus op de uitgaven worden beknibbeld. En zonder gas , zat men in de kou.
Mensen deden er alles aan om aan gas te komen. Sommigen deden een halve cent in de meter en gaven dan een harde klap op de gasmeter. Weer anderen deden een zilverpapiertje in de meter, die moest lijken op een dubbeltje.

In 1954 werden de gasmeters regelmatig gecontroleerd door medewerkers van de Gasfabriek. Wie rommelde met de meter, was de klos. De meteropnemer telde bij gerommel,  het aantal zilverpapiertjes en dat moest men dan aan "dubbeltjes bijbetalen".

Op een woensdagmiddag verscheen de heer Jansen weer bij mevrouw Budding.
Mevrouw Budding pakte haar dubbeltje en meende dat de contributie betaald was.

"Mevrouw, ik krijg 2 dubbeltjes". Niet alleen uw zoon Hans is lid, uw zoon Theo is eveneens aangemeld.
Ik kan u meedelen, dat mevrouw Budding "not amused was ". Toch mocht Theo blijven voetballen en vierde afgelopen maandag het feit, dat hij al 60 jaar lid is van Roodenburg.
Ter herinnering ontving Theo afgelopen maandag een oorkonde met daarop 1 dubbeltje.
Een dubbeltje dat herinnert aan het contributiebedrag van 1954.

DEZE WEEK
Er zijn een aantal dagen mensen voor het clubgebouw bezig met het opgraven van een kabel. Er blijkt namelijk een breuk in de kabel te zitten en dat geeft storing.
Die storing is er ook, wanneer de computer van de administrateur uitvalt.

Dinsdagmiddag leeft de Sint zich uit bij het klaverjassen en sjoelen. Voor iedere bezoeker , deelnemer en medewerker is er een prijs. Zo'n 48 leuke prijzen deelt de gulle sint deze middag uit.
Een foto van de prijzentafel en de uitslag van het klaverjassen en sjoelen zijn naar de webmaster gezonden en staan op de website.
Tijdens het klaverjassen worden de eerste bestelformulieren voor de oliebollen ingeleverd.

Woensdag is de temperatuur onder nul, toch is er een grote groep aan het trainen. De C junioren sluiten aan bij de D, de B junioren bij de A junioren.
De deur van de corner moet zoveel mogelijk dicht blijven. In de corner komen de bezoekers op temperatuur via hete koffie, warme thee en chocolademelk.

De E 1 met begeleiders en ouders gaan deze avond op bezoek bij ZZ Leiden. Ze bezoeken een basketballwedstrijd in de VijfMeihal.
Vrijdag wordt het veld gerold. Zaterdag zal de bal rollen. Er worden weer 3 foto's gemaakt voor teampagina's jeugd.

GEZOCHT ORGANISATOREN VOOR KOOICUP

Vorig jaar hebben twee leerlingen van de Haagse Hogeschool de Kooicup georganiseerd.
Dit jaar zoeken we twee leden, die dit voor Roodenburg willen doen.
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het benaderen van clubs en de organisatie op de dag zelf.
Voor de organisatie is er een draaiboek aanwezig.
Misschien iets voor Roodenburgers, die deze traditie niet verloren wensen te gaan?
Aanmelden kan bij het jeugdbestuur, dat op maandagavond vergadert om 19.30 uur.

HET VOETBALGEBEUREN

E1 speelt de eerste helft slap, in de 2de helft zit er meer pit in en wordt gewonnen van Quick Boys.  C1 staat in de eerste helft met 5-0 achter. In de tweede helft wordt het 3-6.
De E2 komt er niet aan te pas bij Bernardus. De F1 blijkt te zijn afgelast. Het is wel doorgegeven, maar niet doorverteld. Een tip : kijk op zaterdag ook naar het wedstrijdprogramma. Is een wedstrijd afgelast, dan wordt de balk rood gekleurd met tekst afgelast. De B1 verliest van ROAC B1. Er is duidelijk trainingsachterstand, want de opkomst houdt niet over.

Zaterdag 1 raakt steeds verder op. Nu blijkt SEV te sterk. Zaterdag 2 en 3 lopen eveneens tegen een nederlaag op en zaterdag 4 heeft te maken met een verbeten tegenstander. Alle middelen worden ingezet, techniek, de jonkies uit het spel lullen, de scheidsrechter bespelen, maar  het blijft op een glad en slecht veld in de Bloemerd 0-0. Zaterdag 5 verliest en zaterdag 6 speelt gelijk
De A1 boekt de vierde overwinning. Uit bij Alkmania wordt met 0-2 gewonnen.
Op zondag wint Roodenburg 2 van Docos 3 met 5-3.
De zondag 1 levert een knappe prestatie door met 1-1 gelijk te spelen bij en tegen koploper ASW. Zondag 3 kan het niet bolwerken tegen UVS 3 en verliest in de Kikkerpolder met 3-2.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.