Roodenburg Actueel 2014 - week 37


Voetbalverenigingen draaien hoofdzakelijk op vrijwilligers en daarbij wordt verwacht dat ouders het voortouw nemen.
Ouders kunnen niet meer wegkijken en roepen "dat moet de vereniging maar organiseren". want zij zijn de vereniging.
Een club als Roodenburg doet er daarom alles aan om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij dit gebeuren.
Op woensdagavond heb ik daar een discussie over met de A trainers Nourdin en Lotfy. Zij zitten al meer dan 10 - 20 jaar bij de club en zijn opgegroeid in de Roodenburg verenigingscultuur en weten niet anders, dat zij door hun activiteiten bezig zijn met het sociaal gebeuren.
De komende generatie willen wij met deze Roodenburg cultuur leren kennis maken. Een cultuur, waarbij je inzetten voor een ander een belangrijke plaats inneemt.
Er wordt deze week ook gevoetbald. De E1 oefent tegen RCL E 3 en verliest. De zaterdag 1 gaat bij Lugdunum oefenen en moet eveneens een nederlaag verwerken.
Woensdagavond wordt de recorder uit de corner meegenomen. Trainer Cees heeft een diskette bij zich en via geluid doet een grote zondaggroep een shuttlerun test.
Op woensdag komt er bericht, dat onze B1 keeper op zaterdag gaat werken. Met slechts een B elftal en één keeper is er dus een probleem en treft u hieronder een oproep aan om te komen keepen bij de B1 of C 1.
Woensdagavond valt er ook nog een nare blessure. Een gebroken enkel voor Imrane. Langs deze weg wensen wij hem een voorspoedig herstel toe.
Door het mooie weer is het op donderdag - en vrijdagavond druk op de training.
Deze week een interview met Herman Bekkerin op de website van Leiden Amateurvoetbal. Het is een vervolgverhaal n.a.v. een interview over Wout Holverda in het Leidsch Dagblad.
Herman vertelt over die tijd, een tijd dat Roodenburg nog een jeugdraad had.
Zaterdag spelen alle teams. Het gaat met "vereende krachten", maar ieder team komt de wei in.
Zondag moeten er nog cornervlaggen worden binnengehaald. Een klusje dat gedaan moet worden door aanvoerders, leiders van de teams, die als laatste een wedstrijd spelen.

GEZOCHT EEN B1 EN C 1 KEEPER
Roodenburg C1 en B1 zijn beiden op zoek naar een keeper. Leeftijd 12-16 jaar.
Kun je goed keepen en het team helpen, kom dan eens langs bij de training en doe een proeftraining.
Beide groepen trainen op woensdagavond om 18.45 uur en op vrijdagavond om 18.30 uur.

HET VOETBALGEBEUREN
Deze week geen verhaal over gespeelde wedstrijden. Staande in de corner was het druk genoeg om iedereen te bedienen.
Wat dus overblijft de uitslagen. U kunt die uitslagen ieder weekend ook zelf raadplegen. Ga naar de website www.lvroodenburg.nl.  Dan naar rubriek WEDSTRIJDEN en klik op derde pagina van het dashboard.

HET KLAVERJASSEN/ SJOELEN VAN DINSDAG 16 SEPTEMBER
De dames en heren gaan deze middag op de Mexicaanse toer. Hot en Spicy staat er op de verpakking van de snacks. Een chilisausje. Er wordt vanaf 14.00 uur weer gevlamd op Noord. Inschrijven vanaf 13.30 uur.

Komend weekend veel beleving op sportaprk Noord
Roodenburg 1 speelt thuis tegen CVC Reeuwijk en op de velden naast hen komen Roodenburg 4 en Roodenburg A1 in actie.
Deze zaterdag is de Leidse jeugdderby tegen Lugdunum A1
Zondag speelt de zondag 1 tegen Ammerstol.
Kom weer zoveel mogelijk per fiets of parkeer tussen de flats, want het is zaterdag weer volle bak op Noord.

            SPELREGELVRAGEN IN AANLOOP NAAR HET SPELREGELBEWIJS (1)

Volgend seizoen moeten de B spelers, die overgaan naar de A junioren een spelregelbewijs hebben. Goede kennis van de spelregels zal de agressie doen verminderen, is de mening van vele partijen die bij het voetbal betrokken zijn ( spelers, ouders, scheidsrechters, trainers, bestuurders).

In de actueel daarom regelmatig een paar spelregelvragen om alvast te oefenen. Of op de kennis weer eens op te frissen.

VRAAG 1.
Bij de vervanging van een speler heeft de desbetreffende speler vlak bij de middellijn het speelveld al verlaten. De speler, die hem vervangt, heeft met toestemming van de scheidsrechter het veld betreden. Voordat het spel wordt voortgezet met een inworp , wil de trainer, dat de wisselspeler, terugkomt. De trainer wil de wissel ongedaan maken.
Wat beslist de scheidsrechter?

VRAAG 2
Er wordt een strafschop genomen en bij de uitvoering hiervan lopen een aanvaller van partij A en een verdediger van partij B te vroeg het strafschopgebied in. De keeper pakt de geschoten strafschop klemvast en wil daarna de bal via een ferme uittrap naar zijn spits trappen.. Welke beslissing moet de scheidsrechter hier nemen?

VRAAG 3
Na het nemen van een strafschop , laat de scheidsrechter de penalty opnieuw nemen, omdat de keeper te vroeg vanaf de lijn  bewoog. De schutter is echter zo zenuwachtig geworden, dat hij de penalty niet opnieuw wil nemen. Nu meldt zich een collega speler bij de scheidsrechter. Hij wil de penalty nemen. Mag de scheidsrechter dit toelaten?

VRAAG 4
Een bezoekend elftal wil een speler wisselen en deelt dit mede aan de scheidsrechter. Als de bal uit het veld is, wordt er aangegeven dat er een wissel gaat plaatsvinden. De speler, die moet worden gewisseld, weigert echter het speelveld te verlaten.
Hoe reageert de scheidsrechter?

VRAAG 5
Een wisselspeler betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld. Zijn ploeg speelt daardoor met een mannetje meer. De scheidsrechter bemerkt niet dat er een extra speler in het veld loopt. Korte tijd hierna maakt iemand een smerige overtreding tegen deze wisselspeler, die niet in het veld had mogen lopen. De scheidsrechter stopt het spel. Nu merkt de scheidsrechter dat het om een wisselspeler gaat, die zich niet heeft gemeld, toen hij het veld betrad. Wat beslist de scheidsrechter?

De antwoorden staan aan het eind van deze actueel.

ANTWOORD VRAAG 1
De scheidsrechter laat niet toe, dat de speler weer het speelveld verlaat. De wissel heeft plaatsgevonden doordat de speler het veld heeft betreden en hij toestemming heeft gehad van de scheidsrechter. De spelvoortzetting is hier niet relevant.

ANTWOORD VRAAG 2
De strafschop moet opnieuw worden genomen. Beide teams overtreden de spelregels. Als dit het geval is moet de directe vrije schop altijd opnieuw worden genomen.

ANTWOORD VRAAG 3
Wanneer het niet gaat om een penalty serie aan het eind van een wedstrijd, mag de penalty door een andere speler genomen worden.

ANTWOORD VRAAG 4
De scheidsrechter neemt contact op met de aanvoerder. Als de speler ondanks de interventie van de aanvoerder het speelveld niet wil verlaten, dan wordt het spel hervat met een inworp.

ANTWOORD VRAAG 5
De speler, die de smerige overtreding heeft gemaakt, wordt met een rode kaart van het veld gestuurd. De wisselspeler krijgt een waarschuwing ( gele kaart) en moet eveneens het speelveld verlaten. Het spel wordt voortgezet met een indirecte vrije trap tegen de ploeg van de wisselspeler op de plaats, waar op het fluitsignaal de bal was.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.