Roodenburg Actueel 2014 - week 36

Deze week


Maandagavond zijn de jeugdtrainers bijeen is het jeugdhonk. Er worden een aantal afspraken gemaakt.

Dinsdagmiddag groeit het aantal klaverjasspelers en sjoelsters. Vorige week hebben we 32 personen begroet. Dit aantal kwam nu uit op 37. Het aantal schommelt per week, want veel ouderen gaan juist in het naseizoen op vakantie.

Dinsdagavond speelt de zaterdag 1 de laatste oefenwedstrijd tegen Quick Boys 2. De ruststand is 0-0, in de tweede helft wordt het uiteindelijk 0-1
Het is een generale repetitie, waarbij de spelers in een veel hoger tempo moeten handelen en reageren.
Het tweede team verliest voor de beker van GHC 2 met 6-0 en is daarmee uitgeschakeld voor de KNVB beker.

Het is merkbaar dat de club groeit, want het is woensdagavond druk op Noord. Teams bereiden zich voor de eerste wedstrijden van dit weekend.

Donderdagavond staan de mensen buiten op het Levendaal om afscheid te nemen van Hannie Ravensbergen van den Berg. Hannie is de echtgenote van oud bestuurslid Joop Ravensbergen en moeder van Robin.
Via facebook is een inmemoriam geplaatst. Ga hiervoor naar de website van de lv Roodenburg.

Donderdagavond is er extra talent nodig om de bar te bemensen. Schroom niet om mee te doen. De organisatie en het indelen van personen op deze avond. Er komen er genoeg trainen en als iedereen mee doet, dan sta je maar 1 x per jaar 3 uurtjes.

Vrijdagmorgen zijn Ger en de voorzitter bezig met het verwijderen van vuil uit de afvalbakken, die over het gehele complex staan opgesteld. 25 zakken vuil is het resultaat. Voor de uitstraling is een schoon complex een must, maar wie ruimt het op?

HET VOETBALGEBEUREN
De bal rolt en bij nog niet alle elftallen is de organisatie geheel rond. Komende week zijn de ouderavonden en moet het gepiept zijn.
Ik kijk even op de alarmeringen en zie dat alleen al op zaterdagmorgen er ambulances naar de v.v. Katwijk, r.k.s.v. Altior en Blauw Zwart worden gestuurd.''s Middags gaat er nog één naar SJC en 2 hockeyclubs krijgen bezoek.  De bal rolt weer voor het "echie".

De E1 en E2 beginnen met een nederlaag. Wedstrijden zijn er om te leren.
De D1 begint met een gelijkspel tegen Docos en de C1 met een geheel nieuw elftal moet met 4-3 het onderspit delven tegen Meerburg C2.

In de middag zijn de senioren aan de beurt. Zaterdag 2 wint van Quick Boys 4, zaterdag 3 speelt thuis gelijk tegen BSC 68 2
Zaterdag 5 deelt de punten met Rijnsburgse boys 5, Zaterdag 4 wint van RCL 3, Zaterdag 6 verliest.
Zaterdag 1 begint het seizoen met een knappe overwinning op DOCOS.

 

Bij de wedstrijden van zaterdag 1 en A1 wordt er 1 minuut stilte in acht genomen. Roodenburg rouwt om het verlies van Ton Pennenburg en Hannie Ravensbergen en staat stil bij de slachtoffers van de vliegramp. ROAC A1 speelt met rouwbanden en staat stil bij het verlies van twee dorpsgenoten, clubleden, die veel hebben betekend voor de hechte gemeenschap. Muziek vanuit de geluidinstallatie wordt er deze dag niet gespeeld. Respect voor een ieder , dat is het thema van deze sportmiddag.
De B1 komt er in Benthuizen niet aan te pas. Veel C spelers zijn overgekomen naar de B en daar wordt weer even anders gespeeld dan in de C jeugd.

Het is een voetbaldag, waarin veel trainers een eerste indruk krijgen van het niveau van hun groep. Seizoen 2014-2015 is begonnen.
Het is deze zaterdagmiddag gezellig druk op Noord. Ieder team neemt een aantal supporters mee. De tijd dat een team wordt gesteund door honderd supporters van de eigen club lijkt anno 2014 voorbij.

Op zondag krijgt de zondag 1 een flinke nederlaag toegediend door het uit de derde klasse gedegradeerde Bodegraven. Vanaf  minuut één is er veel irritatie bij Roodenburg en misschien komt dit wel doordat 3 spelers te laat op de bespreking zijn. Wanneer er in de eerste helft een rode kaart valt en in de tweede helft twintig minuten voor tijd een tweede rode kaart valt , voor het terugtrekken van een doorgebroken speler, is de weerstand gebroken en loopt Bodegraven uit naar 0-7.
Zondag 2 verliest eveneens de eerste competitiewedstrijd en zondag 3 begint met een overwinning.

JEUGDTRAINER ALS INSPIRATOR..              

Afgelopen maandagavond vond er een trainersbijeenkomst plaats als start voor het seizoen 2014-2015.

In zijn openingsspeech besprak jeugdvoorzitter Maarten van Geffen met de trainers , hoe hij een jeugdtrainer graag ziet functioneren. Een Roodenburg jeugdtrainer moet een inspirator zijn, die de kinderen aanspoort tot daden. Daarbij gaat het niet alleen er om dat het kind zich goed ontwikkelt als voetballer, maar ook als mens.

Kinderen op jonge leeftijd moeten speelervaring en sociale ervaringen op doen. Geef oefeningen zowel met links als met rechts en  uit verschillende sporten om een zo breed mogelijke spelervaring op te doen.
Hoe breder de basis, des te beter om zich naderhand te specialiseren.

Kinderen mogen fouten maken en hun grens verkennen. Ga dan niet over tot bestraffen, want dan beperk je een kind. Wanneer kinderen de grens echter passeren, dan moet je aangeven, dit is de grens.


Ieder kind heeft het nodig  om grenzen op te zoeken.  Dat getuigt van lef, van moed. Die ervaring moet een kind zelf ervaren en alleen hierdoor kan een speler zich ontwikkelen als voetballer en als mens.

Het betekent dat de jeugdtrainer veel feedback moet geven over de handelingen, die het kind heeft uitgevoerd.
Waarom?  Kan het anders?
Kinderen bevragen en zelf laten zoeken naar de oplossing, zorgt voor zelfstandigheid. In wedstrijden zal een kind ook zelfstandig oplossingen moeten zoeken.

Veel jeugdtrainers zijn geneigd om constant te coachen tijdens een wedstrijd of een training. Ze houden hun mond niet dicht. Maar door deze manier van coachen worden kinderen wel beperkt in hun ontdekkingsreis.. Ze hebben alleen nog maar oog voor de medespelers en directe tegenstanders , vlak in hun directe omgeving. Daar richt zich de aandacht op, van de veel coachende trainer. Wat er iets verder in hun omgeving gebeurd, ziet zo'n speler niet.


Het komt er op aan, dat met name jonge kinderen vrij moeten spelen en spelervaringen moeten verzamelen. De jeugdtrainer is daarbij hun helpende hand, hun inspirator.

Naast de zuivere technische benadering, krijgt het groepsaspect in het komend jaar de aandacht. Hoe gaan kinderen van verschillende nationaliteit en cultuur met elkaar om?
Gedacht wordt om het model van de vreedzame school  in te voeren. In dit proces krijgen de combifunctionarissen een rol toebedeeld.

Roodenburg wil haar trainers zo goed mogelijk opleiden. Daarvoor is een interne pupillencursus ontwikkeld, die is gestoeld op lesmateriaal van de Duitse Voetbalbond.
Tot nu toe zijn er 10 modules ontwikkeld en het is de bedoeling, dat Jan Lovink iedere maand eenmaal met de trainers aan de slag gaat.
Daarnaast krijgen de trainers de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNVB cursussen
Via deze werkwijze leidt Roodenburg haar eigen trainerskorps op.

Roodenburg kan nog enige inspirerende trainers gebruiken voor de onderbouw.
Ben je student sport en bewegen of heb je ambitie om het trainersvak in te gaan, dan wordt je langs deze weg door ons uitgedaagd.

Het Roodenburg jeugdbestuur vergadert iedere maandagavond vanaf 19.30 uur.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.