Maandag 25 november Algemene Ledenvergadering

 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden in de kantine op

MAANDAG 25 NOVEMBER 2013

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda

01. Opening

02. Mededelingen en Ingekomen post
03. Vaststellen van de agenda
04. Verslag vorige ALV van 5 november 2012
05. Jaarverslag 2012 – 2013 van de secretaris

06. Jaarverslag overige afdelingen en commissies
07. Financieel verslag
08. Kascontrolecommissie
09. Jubilarissen

Pauze

10. Verkiezingen: bestuursleden, leden kascontrolecommissie
11. Begroting / contributie

12. Roodenburg 2020

13. Organisatie

  • Vrijwilligersbeleid
  • Accommodatie: onderhoudsgroep / onderhoudsplan

14. Contributie

15. Wat Verder Ter Tafel Komt

16. Rondvraag

17. Sluiting

 

Met vriendelijke sportgroeten,

namens het bestuur van de LV Roodenburg,

 

Renée van Aken

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.