Roodenburg Actueel 2012 - nummer 49

 

De KNVB ging, nadat de politiek en de media over hen heen waren gerold, over tot actie. De KNVB nam een goede maatregel en dat was een algemene afgelasting van het amateurvoetbal. Clubs zouden dit weekend moeten gebruiken om met de leden tot bezinning te komen over wat er heeft plaatsgevonden.

 

Een nobel streven waar Roodenburg graag gehoor aan geeft. De eerste sessie die al heeft plaatsgevonden was dinsdagavond met de B-junioren en hoofdtrainer zondag Robin van Wieringen en de begeleiders/trainers Mohammed en Yussef. Onze B-groep is een van de kwetsbare groepen. Er gaan weinig ouders mee, hun leeftijd is 14-17 jaar. Dat vraagt van de groep veel zelfdiscipline en het respecteren van de regels die gelden voor de omgang met elkaar, de tegenstander en de begeleiding. Op dinsdagavond zijn de puntjes weer eens op de i gezet.

 

Woensdagavond trainden de C-junioren en de trainers Said, Hassan en Rovi hebben met deze groep gesproken over het gebeurde. Het gedrag van de beide groepen zal de komende tijd door buitenstaanders nauwlettend in de gaten worden gehouden, waarbij rekening moet worden gehouden met vooringenomenheid.

 

Jammer is het dat de KNVB het betaalde voetbal niet heeft afgelast. Economische motieven zullen wel een belangrijke rol hebben gespeeld. Waarschijnlijk hebben we te maken met een wurgcontract als het gaat om het uitzenden van live wedstrijden. Aan de ene kant vraagt de KNVB aan alle sporters om solidair te zijn, aan de andere kant laten zij zich weer leiden door het geld, terwijl het voetbal van de mensen is. Het is een gemiste kans, want juist dat gevoel, het samen willen voetballen en er een leuke wedstrijd van make , daar ontbrak het vorig weekend in Almere aan.

 

De KNVB had een krachtiger maatschappelijk signaal kunnen afgeven. Wat er is gebeurt, mag nooit meer gebeuren. Ter nagedachtenis aan de doodgetrapte grensrechter voetballen wij allen dit weekend niet en bezinnen ons om de sportverruwing.

 

Hoe ernstig de zaak is, blijkt wel dat in Duitsland in de deelstaat Rheinland West Phalz en in België er eveneens een minuut stilte dit weekend in acht werd genomen bij voetbalwedstrijden. Daarnaast heeft de voorzitter van de Duitse voetbalbond naar aanleiding van dit gebeuren een open brief gestuurd naar alle 25.641 voetbalverenigingen in Duitsland. Hierin wordt gevraagd om respect naar elkaar en naar de scheidsrechters. Ook hij eindigt de brief met de zin dat dit nooit meer mag gebeuren, niet in Nederland, niet bij ons, nergens.

 

In een dagbladadvertentie vraagt de KNVB respect

 

Zonder_respect_geen_voetbal 

 

De KNVB heeft veel interesse voor acties die clubs organiseren om het respect af te dwingen. Bij Meerburg zijn er op zaterdagochtend Voetbalmuren tegen Geweld gebouwd door teams, voetbal en gemeentebestuurders.

 

Het advies van Roodenburg aan de KNVB is heel praktisch. Bied alle jeugdspelers in Nederlandvan 12-19 jaar een gratis scheidsrechterscursus aan. Confronteer de jeugd met het nemen van beslissingen, geef ze verantwoording. Het kan een Pupillenscheidsrechterscursus of de Basisopleiding voor scheidsrechters zijn. Het versterkt het kader van alle clubs, want er blijven er altijd een aantal doorgaan. En het is goed voor hun eigen gevoel. Ze leren al jong wat leidinggeven is.

 

VOETBAL IS ONS LEVEN, VOETBAL IS VAN ONS ALLEMAAL. INVESTEER IN DE JEUGD EN VRAAG VOOR DIE INVESTERING GEEN GELD.


Komende zaterdag gamedag voor onze E-pupillen

De activiteitencommissie van de jeugd organiseert op zaterdag 15 december een kerstontbijt voor al onze E-pupillen. De E-pupillen worden om 9.45 uur in het clubgebouw verwacht. Het kerstontbijt is van 10.00 uur tot 10.45 uur. Om 11.00 uur start er een FIFA toernooi op de X box 360. Een professioneel bedrijf organiseert dit toernooi dat zal duren tot 15.00 uur. De kinderen hebben een briefje gehad dat men tijdig moet inleveren aan de leden van de commissie. De plaats van handeling is het jeugdhonk.

 

Het toernooi is alleen voor de E-pupillen, andere vriendjes hebben die dag geen toegang tot het jeugdhonk. 


Uit het rijke verleden

Op de website van Roodenburg is het kopje Roodenburg 85 jaar veranderd in Uit het Rijke Verleden van de club. Tot en met mei 2012 zijn wij bezig geweest met de opbouw van een digitaal archief. Een aantal leden heeft materiaal aangeleverd en uit het Roodenburgarchief zijn er eveneens stukken geplaatst. Wij hebben het vermoeden dat er nog genoeg archiefmateriaal bivakkeert onder onze (oud-)leden.

 

Heeft u materiaal en is het de moeite waard, dan zullen wij dit plaatsen, waardoor het voor het nageslacht bewaard blijft. Lau Zitman heeft recent een aantal wedstrijdverslagen van Roodenburg - Lugdunum gescand. Men kan zich nu niet meer voorstellen dat vroeger tussen het kunstgrasveld en het hoofdveld 7 rijen dik met mensen hebben gestaan. Ga voor dit item met een kopstoot van Sam den Os en het keeperswerk van Mat Keereweer naar de website en klik op het Rijke Verleden.


Deze week

Op maandag kon er nog goed worden getraind, op woensdag was het pakjesavond en op donderdag bleef de sneeuw liggen op het kunstgrasveld en was trainen niet meer mogelijk. Een groep scholieren die in was voor een sneeuwballengevecht, zocht het hoofdveld op.

 

Op zondagavond werd de overlijdensadvertentie van Bart Ouwerkerk geplaatst. Naast het In Memoriam van Lau Zitman is een necrologie toegevoegd aan het bericht.

 

De redactie heeft een link gemaakt naar krantenartikelen die betrekking hebben op Bart Ouwerkerk en het is leuk om weer eens terug te bladeren naar de tijd dat Bart furore maakte in het blauwzwartgeblokte Roodenburg shirt. Een shirt dat prijkte op de rouwkaart.

 

Vrijdagmorgen ging het sneeuwen, de winter is begonnen.

 

Vrijdagmiddag was het druk op de begrafenis van Bart. Namens het bestuur speechte Lau Zitman.

 

Zaterdagmorgen was onze tweede kantineman Bram al om 7.00 uur per taxi onderweg naar het clubgebouw. Het was deze morgen stil op Noord.

 

Dirk van der Zwart is uit de ziekenboeg ontslagen en is al weer terug op zijn oude stek. In de loop van de middag verschenen vele supporters op de club. Er werd natuurlijk gesproken over wat er is gebeurd.

 

Zondag zal het clubgebouw dichtblijven en gelet op de weersomstandigheden moet per dag worden gekeken of er op het kunstgrasveld getraind kan worden. Het Sportbedrijf zal dit aangeven.


Maandagavond 10 december Jeugdtrainersoverleg

Het Jeugdtrainersoverleg vangt om 18.00 uur aan en vindt plaats in het jeugdhonk. Alle jeugdtrainers en stagiaires worden hierbij uitgenodigd. Gelet op de weersomstandigheden moet rekening worden gehouden met veel theorie.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.