Roodenburg Actueel 2011 - week 52

 

De vergadering werd begonnen met het vaststellen van de agenda en het herdenken van de leden die ons zijn ontvallen. Daarna werd het jaarverslag van de secretaris voorgelezen. Het was een hele klus. Ronald van Weerlee worstelde door de acht kantjes van scheidend secretaris Ger van Gemert. De vergadering keurde nadien het verslag goed.

 

Het volgende item was het financieel jaarverslag. De verlies en winstrekening vertoonden aan het einde van het seizoen 2010-2011 een positief saldo en het was prettig om te zien dat de schuld met de gemeente Leiden flink is afgenomen. Voor het seizoen 2011-2012 is de begroting voorzichtiger. Omar Abouri nam namens de kascommissie het woord en verklaarde dat de stukken in orde zijn.

 

Na het financieel verslag waren er verslagen van het zaterdagbestuur, het jeugdbestuur, de PR commissie, de webcommissie en het zondagbestuur.

 

Het gedeelte voor de pauze werd besloten met de huldiging van de jubilarissen. Allereerst werd Kees van der Voort naar voren geroepen. Kees kreeg de speld voor het feit dat hij 50 jaar lid is van Roodenburg. In het verleden is Kees vele jaren actief geweest als leider van de jeugd. De laatste jaren was Kees een van de stuwende krachten bij het verzamelen van oud papier. Honderden kilo's zijn er door zijn handen gegaan en regelmatig ging hij studentenhuizen langs om er oud papier op te halen. Maar het was niet alleen oud papier dat zijn aandacht had, ieder koperdraadje was niet veilig voor hem. Momenteel is Kees nog wekelijks op de club te vinden en kaart hij op dinsdagmiddag zijn potje mee.

 

Peter Pret is 25 jaar lid. Begonnen in de jeugd en later in de senioren stond Peter bekend om zijn harde schot. Tot vorig jaar was Peter de assistent-trainer/begeleider van Marcel van der Burg bij de zaterdag 1.

 

De derde jubilaris was Arie Siera. Arie speelt al van jongs af aan bij de club. Hij doorliep alle jeugdteams en bereikte vanuit de jeugd de zondagselectie. Regelmatig is hij uitgekomen voor zowel het eerste en tweede elftal. Momenteel komt Arie uit voor de zaterdag 3. Naast het voetbal heeft Arie de club eveneens ondersteund als sponsor en last but not least als stukadoor. Hij hielp o.a. mee bij het opknappen van de kleedkamers.

 

Na de pauze werd de begroting goedgekeurd en volgde het onderwerp bestuurssamenstelling. Joop Ravensbergen (algemene zaken) heeft te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid. Hij blijft de club trouw en zal hand- en spandiensten gaan verrichten. Ger van Gemert heeft de leeftijd van Drees bereikt. Normaal een leeftijd dat men een bestuursfunctie aanvaard, maar Ger doet het tegengestelde. Ger blijft echter de club helpen bij incidentele klussen. Bert Lastdrager is de derde bestuurder die te kennen heeft gegeven te stoppen. In de vergadering werd uitvoerig en indringend stilgestaan bij zijn verdiensten en zijn vertrek.

 

Als nieuw bestuurslid is Renee van Aken gekozen. Renee is ontdekt op de vrijwilligersmarkt in de Hooglandse Kerkgracht. Zij zal bij de uitvoering van haar functie worden geholpen door Henk Tegelaar. Henk notuleerde tijdens deze vergadering. Renee heeft de functie van secretaris aanvaard.

 

Na deze verkiezing kwamen een aantal onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de toekomst van de vereniging. Het vrijwilligersbeleid leverde een vruchtbare discussie op. Moet je een extra bijdrage/opslag vragen aan de leden, wanneer ze geen vrijwilligerswerk willen doen? De vergadering attendeerde het bestuur op een aantal nadelen door met hogere bedragen te komen.

 

Het bestuur gaat de Missie en Visie (laten) herijken.

 

Een belangrijk gebeuren is het vernieuwen van de mat van het kunstgrasveld. Dit zal het komend jaar plaatsvinden. Liefst wordt het veld wat groter, want het kunstgrasveld heeft maar een uitloop van 2 meter, terwijl de uitloopstrook 4 meter moet zijn. Wanneer Roodenburg beschikt over een modern kunstgrasveld, wordt het mogelijk om ook met de senioren en oudere jeugd wedstrijden te spelen. Het komt het aantal te spelen wedstrijden ten goede en ook voor het publiek is het prettig. Vanuit het clubgebouw kan men warm en droog de wedstrijden volgen.

 

Tot slot werd er gesproken over het 85-jarig bestaan van de club. In mei is het zover en tijdens het Pinksterweekend wil de club activiteiten organiseren.

 

In de rondvraag kwamen de vernielingen in de kleedkamers ter sprake. Op voorstel van de leden is besloten om de aanvoerders/leiders er een taak bij te geven. Zij worden verantwoordelijk voor de eigen en de kleedkamer van de tegenpartij.

 

Om 23.00 uur was de vergadering klaar, sommigen bleven nog even napraten. Anderen zochten door de natte sneeuw hun weg naar huis.


Oproep van de webcommissie

Op de vergadering werd er een oproep gedaan om de webcommissie te komen versterken. Het is een baan die, wanneer je een computer hebt, vanuit huis kan worden gedaan. Je moet wel thuis zijn op het gebied van computer en website. Misschien ben jij de man of vrouw met ideeën die de website nog spannender maakt? Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Deze week

Dinsdagmiddag was er kerstkaarten. De organisator had vorige week menig supermarkt van binnen gezien en al struinend voor alle deelnemers een kersprijs gekocht. Stollen, kerstbier, noten, koek, chocolade, ijs en soep waren te vinden op de prijzentafel. Iedereen ging met een prijs naar huis en we mochten weer een nieuwe deelnemer begroeten. Een bekende scheidsrechter uit Leiderdorp.

 

Komende dinsdag 27 december is het oudejaarsklaverjassen en sjoelen. De mensen hebben drie dagen binnen gezeten of zijn op familiebezoek geweest. Dan is het tijd om er even tussen uit te gaan en dat kan dan aanstaande dinsdagmiddag. Deze middag kunnen andere Roodenburgers aansluiten bij de groep. Met een grote groep willen we het jaar 2011 feestelijk afsluiten. Misschien kunnen we na deze middag in de toekomst beginnen met tafel 6?

 

Woensdag rolde de kerstkaart binnen van het bestuur. Alle leden en sponsors hebben een persoonlijke wens en uitnodiging gekregen voor het bezoeken van de nieuwjaarsreceptie.

 

Woensdagavond kreeg men karate te zien bij Ajax-AZ. De keeper is inmiddels vrijgesproken en volgens de advocaat van de dader wilde die de keeper alleen maar bang maken. Het mooie is in dit geval toch het waarnemingsvermogen van mensen. Iedereen heeft een mening over wat hij/zij heeft gezien en die meningen lopen sterk uiteen. Dat is het moeilijke van waarnemen en handelen. Eigenschappen waarover de betere voetballer moet beschikken.

 

Vrijdag werd het vrije voetbal verplaatst naar de Slaaghwijk. Hier werd er een toernooi gespeeld en er werd voorlichting gegeven over vuurwerk.


 

Roodenburg 85 jaar (6)

Iedere week is er wel wat te vertellen en dit keer gaat het om een interview met een van de langstzittende bestuursleden van Roodenburg. We hebben het over Arnold Barends. Een verhaal van een bevlogen bestuurder die ook weleens heeft overwogen om te stoppen. Want, wie functioneert in het verenigingsleven heeft te maken met voorspoed en tegenspoed .

 

Terugkijkend naar de algemene jaarvergadering treft u een tweede verhaal aan over de ALV van de jaren 1942 en 1943. In die jaren moest men toestemming krijgen van de Duitse autoriteiten om een jaarvergadering te houden. Bij Roodenburg waren ze dat vergeten. In die jaren was er geen normale competitie mogelijk. Een groot aantal Roodenburgers was door de Duitsers opgepakt om te gaan werken in Duitsland. 57 Roodenburgers waren daar. Hierdoor kon menig vereniging niet meer beschikken over voldoende jongemannen om een representatief eerste elftal op de been te brengen. De NVB, de voorloper van de KNVB, besloot daarom dat verenigingen in die jaren niet konden degraderen. De kampioen ging echter wel een klasse omhoog. De beide verhalen treft u aan op de website van Roodenburg.

 

Ga naar www.lvroodenburg.nl en klik op Roodenburg 85 jaar.

 

De eerste reacties op eerdere interviews druppelen binnen. Wouter Koet speelde in het team met Richard van Iterson (zie dit interview). Wouter heeft de namen aangevuld van de teamleden die in dit E-team speelden.


Activiteiten aankomende week

Zaterdagmiddag 24 december

Het clubgebouw is open vanaf 12.00 uur. Met kerst is het clubhuis gesloten.

 

Dinsdagmiddag 27 december 

Oudejaarsklaverjassen/sjoelen, aanvang 14.00 uur. Inschrijven vanaf 13.30 uur. Deelnamesom € 2,00 per persoon. Drie speelronden met daar tussendoor hapjes/snacks. Bent u er ook bij?

 

Dinsdagmiddag 27 december

De C-jeugd gaat komende dinsdag naar de filmstudio van het Chillhouse. Daar gaan ze een film maken en monteren voor de L Factor wedstrijd. De bedoeling is dat de groep een film maakt over een gezellige en onvergetelijke jaarwisseling. Vorige week is er over de inhoud nagedacht, nu moet het er van komen. De groep doet een gooi naar € 500. Dit kan worden verdiend als de film die zij maken , veelvuldig wordt bekeken. Misschien moet er wel een link komen naar onze website?


 

De wens van het bestuur

Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondag 1 januari 2012, aanvang 17.00 uur.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.