Roodenburg Actueel 2011 - week 7

 

Het voetbal, de school ter voorbereidng op een levenshouding

Wie naar voetbal kijkt, let vooral op het spel en de uitvoering daarvan. We kijken naar de manier hoe een speler een bal behandelt, hoe hij vrijloopt als hij de bal wil hebben, hoe hij verdedigt als hij de bal kwijt is, hoe hij samen met anderen een aanval opzet en omschakelt. Sportmensen, trainers en bestuurders zijn het over een ding eens. De sport kent belangrijke sociale opdrachten. Voetbal is een belangrijk instrument bij de integratie, het is het bindmiddel van groepen en is pedagogisch zeer waardevol. Teamgeest, fairplay en inzet werken positief op het gedrag van alledag en dragen bij aan de vorming van de persoonlijkheid.

Criticasters stellen echter dat de sport mensen uit elkaar drijft, dat de regels aan de laars worden gelapt en dat de scheidsrechters uitgescholden mogen worden. Maar welke waarde straalt het voetbal nu werkelijk uit? Een ding is zeker, even aan sport doen is geen garantie voor de evenwichtige ontwikkeling van een persoonlijkheid. Voetballen bij een club biedt spelers de gelegenheid om de eisen die het voetbalspel stelt te oefenen. Denk daarbij aan het nakomen van regels en sportief met elkaar omgaan.

Hoe en in welke mate dit gebeurt hangt voor een groot deel af van de sociale omgeving waarin men zich beweegt en van de trainers en bestuurders die zich inzetten voor de club. Welke instelling en waarden krijgen de jeugdspelers mee? Hoe reageert de trainer bijvoorbeeld. op een foute beslissing van de scheidsrechter? Welke consequenties trekt een trainer als zijn topscoorder zich onsportief heeft gedragen? En welke betekenis hecht men aan aspecten als discipline, inzet, eigen motivatie en de wil om de te winnen en sportiviteit?

De sleutel in dit hele proces zijn de trainers en de begeleiders. Zij moeten een voorbeeld zijn voor de kinderen. Voor kinderen zijn trainers en begeleiders hele belangrijke clubmensen. De manier hoe zij het voorbeeld geven zijn bepalend voor een club als Roodenburg. Als het om voetbal gaat, zijn het de begeleiders die de spelers door de puberteit loodsen en die hen voorbereiden op het presteren als ze overgaan naar oudere junioren en senioren. Het opleiden van voetbaltalent is dus meer dan het leren omgaan met de bal. Je zult veel moeten weten over de ontwikkelingsfase per leeftijdgroep. Om u inzicht te geven in deze materie pakken we de leeftijd 9-13 jaar bij de kop.

In deze leeftijd zijn de kinderen leergierig en als trainer moet je hierop inspelen. Ze noemen het wel de “gouden leerjaren”. Je doet iets voor, je laat wat zien en veel spelers zijn in staat wat jij aangeeft na te doen of aan te leren. Het is de leeftijd dat je alle basistechnieken moet aanleren en perfectioneren, zoals dribbelen, aannemen, schijnbewegingen maken, passen en trappen, koppen, enz.

Er zijn wel eens D-trainers geweest die er de voorkeur aan gaven om op deze leeftijd te werken aan de conditie. Daarbij werden de basistechnieken verwaarloosd. Die trainers wonnen op D-leeftijd bijna alles, maar de spelers werden in de C- en B-leeftijd (12-16 jaar) ingehaald. Hun tegenstanders hadden ondertussen meer techniek en waren conditioneel gelijkwaardig. Het probleem dat zich daarbij voordeed is dat je techniek bijna niet meer aanleert als een speler 16 is en daardoor vielen deze spelers ver terug in hun ontwikkeling.

E- en D-trainers moeten zorgen voor creatieve spelers die spelplezier hebben. Ze moeten lef tonen, zelfvertrouwen hebben en risico durven te nemen. Daarnaast moeten ze sportief, eerlijk en behulpzaam zijn. Iets over hebben voor de ander. Daar gaat het om bij kinderen van 9 tot 13 jaar en dat lukt alleen als de spelers een bepaalde vrijheid krijgen om zich te ontwikkelen.

Het moeilijkste onderdeel voor de trainer is het ontwikkelen van creativiteit. Heel veel begeleiders willen alles in de hand houden. De spelers van een D-team moeten zo spelen zoals zij het voor ogen hebben. Alles wordt voorgekauwd, de spelers ontbreekt het vaak aan zelfvertrouwen, de desbetreffende trainers zien het winnen als belangrijkste doel voor de D-jeugd.

Creativiteit en spelplezier ontwikkel je door kinderen vrij te laten spelen. Bij E-junioren kan je bijvoorbeeld de organisatie neerzetten. Je geeft als trainer aan, dit gaan we doen en daarna ga je als trainer alleen maar kijken hoe het spel zich ontwikkelt. Heb je te maken met D-junioren dan worden technisch/tactische accenten in spelvormen ontwikkelt.

Je moet als trainer durven terugvallen op het straatvoetballen. Daarin hadden kinderen veel vrijheid, want men kon ongestoord tot voetballen komen. Maar vrij spel is niet alleen vrijheid blijheid. Spelers leren verantwoording en beslissingen te nemen. Wie kent nog de tijd dat de grootste jongen van de straat aangaf wie er mocht meedoen en hoe er gespeeld werd? Hij deelde de teams in, gaf aan hoe de bal van achteren naar voren moest worden gespeeld. Hij gaf ook aan wanneer er wel of geen overtreding was gemaakt.

Er zijn clubs die in hun trainingsplanning 1x per week een vrij speeluur inplannen van 45 minuten. In de jeugdopleiding van HSV Hamburg komt dit voor. Bij Roodenburg zie je in het weekend vaak de echte straatpartijen, waar veel jongens vergezeld van vrienden op afkomen. Daar worden de partijen gemaakt en zie je de echte leiders ontstaan.

In dit verhaal gaat het om de leeftijd 9-13 jaar, maar bij de leeftijd 13-17 jaar kan men weer andere eisen stellen. Allemaal eisen die een speler mentaal ontwikkelen tot een talent, waar men in de senioren wat aan heeft. Dit mentale gedeelte gaat in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen. In het internationale voetbal wordt juist op dit punt veel studie gedaan.


Deze week

Maandag tijdens het sportcafé in Leiderdorp hing de vlag halfstok voor onze oud-voorzitter Ruud Wiggers die is overleden.

Deze week waren er 2 ouderavonden voor D2 en E2 met als doel om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Die betrokkenheid is een must, want belangstelling voor het sportende kind is een van de peilers van de Nederlandse sportsamenleving.

s Middags oefenden F1 en F2 tegen GHC F1 en F2. De F1 speelde 2-2 en de F2 verloor met 5-1. Belangrijkste is dat de kinderen plezier hebben en er wat van opsteken.

Op vrijdagmiddag was de crematieplechtigheid van Ruud Wiggers. Omdat de aula te klein was, konden velen de plechtigheid toch volgen op een groot scherm in de wachtkamer. De plechtigheid begon met muziek. Zijn vriend Joop Stokkermans (bekend Nederlands componist en pianist) beet samen met een klarinettist de spits af. In zijn toespraak vertelde Joop over de rol van Ruud bij “De Snifters”. Een groep mannen die iedere week op dinsdagavond aan sport doet. In alle toespraken viel op dat Ruud graag organiseerde en mensen wilde binden. Een etentje, een weekend weg, een bokaal, een spelletje, dit zijn zaken die de gemeenschapszin vergroot, van mensen die zich voor een bepaald doel inzetten. Daarna waren er toespraken van zijn zoon Maarten, zijn broer Henny en zijn zwager de heer Hoevenaars. Op deze middag waren er meer sprekers en spreeksters dan dat er spreektijd was. Na de familie kwamen Raymond Keur als voorzitter van Roodenburg, Bettine van Klaveren als bestuurslid van Leiderdorp sportpromotie, Hans Snik namens het Da Vinci College en de schrijfster Marleen Riool als oud-leerlinge aan het woord. Maarten Wiggers zei het in zijn speech treffend. In de hemel zijn ze nu heel blij, want ze hebben er een voorzitter bij. Aan het eind van de middag kwamen honderden bij elkaar en werd het glas geheven ter ere van Ruud. Het was een waardig afscheid, waar velen een warme herinnering aan zullen blijven bewaren. Voor de mensen die niet in de gelegenheid waren om deze afscheidsbijeenkomst bij te wonen treft u hieronder de speech aan van onze voorzitter Raymond Keur.

Toos, Maarten, Ralph, Marjolein en Oa

Dames en heren,

De voetbalvereniging Roodenburg heeft veel aan Ruud Wiggers te danken. Ruud is een man van grote verdiensten geweest voor de voetbalgemeenschap Roodenburg. De gemeenschap in totaal, niet alleen de spelers, ook de partners, de donateurs, de oud-voetballers en de nieuwkomers. Want Ruud keek altijd breder. Een echte bestuurder.

Ruud heeft zich zo’n 60 jaar voor de vereniging ingezet. Als speler was hij in de naoorlogse wederopbouwjaren actief. Hij maakte (nog in de Leidse Hout) 2 seizoenen deel uit van het eerste elftal en vormde met 2 andere roodharigen de Rode Verdediging van Roodenburg. Als linksback. Vaak zijn linksbacks bijzondere mensen, Ruud ook. Uniek en een tikje bescheiden, niet altijd op de voorgrond met het hoogste woord, maar ….. trefzeker gericht op het beste resultaat. Dat tekende Ruud Wiggers. En niet alleen bij Roodenburg.

Ruud was altijd bezig om andere mensen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen, jawel, de onderwijsman, niet alleen op school, maar hij deed het ook op de hem bekende subtiele wijze in het verenigingsleven. Hij leidde ondermeer de Jeugdcommissie, maakte jarenlang deel uit van de KNVB-kampcommissie die de Zeister Jeugdkampen in de zomervakanties organiseerden, hij schuwde het commissiewerk niet, zoals de Jubileumcommissie, laatstelijk de Archiefcommissie, maar bovenal was hij geruime tijd voorzitter van Roodenburg. Op een harmonieuze wijze.

Jan Lovink verwoordde het in de necrologie aldus:

Hij schuwde het liefst harde maatregelen, maar probeerde alles in redelijkheid op te lossen. Daarbij had hij altijd oog voor de ander.

Die geweldige kwaliteit van Ruud heeft hem als oud-voorzitter in staat gesteld om Roodenburg nog zeker twee keer door heel zwaar weer te loodsen. Ruud Wiggers was, geheel in de sporen van de Erevoorzitter Henk Uiterdijk, in tijden van nood de Nestor, de Senator, zoals het een oud-Roodenburg-voorzitter betaamt.

Ik zag hem van nabij, aan het eind van de vorige eeuw, de Commissie Voorzitter Gezocht leiden, een moeizame oplossing was uiteindelijk grotendeels zijn resultaat. En ik heb de betrokkenheid van Ruud bij zijn cluppie vooral nog eens heel vasthoudend en innemend zien tentoonspreiden toen Roodenburg onder een grote schuldenlast dreigde te bezwijken. Een paar jaar geleden. Roodenburg bestaat nog, mede dankzij de kwaliteiten van Ruud.

Roodenburg heeft veel aan Ruud te danken. De Leidse voetbalsport heeft veel aan Ruud te danken. Ruud wilde dat eigenlijk nooit horen. Hij wuifde dit soort complimenten bij leven het liefst weg. Blozend bijna. Geen poespas alstublieft, zo was Ruud ook.

In dat licht bezien ervaar ik het nog altijd als persoonlijk hoogtepunt dat ik hem, als huidig voorzitter van Roodenburg, een half jaar geleden in de Algemene Ledenvergadering van Roodenburg, namens de gehele vereniging, unaniem gegund, zijn benoeming tot ERELID kon mededelen en uitvoerig aan hem mocht toelichten. Ik heb hem toen ook gezegd dat het mij deugd deed hem bij leven nog eens zo oprecht te mogen complimenteren met wat hij allemaal had betekend.

Ruud je was vaak een voorbeeld voor velen van ons. Ook in je laatste maanden toonde je ons hoe een mens zijn lot fier en zo goed mogelijk kan dragen. Als je jouw doelen maar bijstelt.

Daarmee toonde hij zich tot het laatst een ware sportman.

Ruud bedankt,
Toos en de jongens; bedankt dat we hem van jullie mochten lenen.

Rhijnhof, 11 februari 2011
Raymond Keur
Voorzitter Lv Roodenburg


Het voetbalgebeuren op zaterdag

Veel regen op vrijdagnacht en daardoor was menig grasveld afgekeurd. De thuisspelende Fteams wonnen en de E1 speelde tegen “bomen van kerels”.

Zaterdag 2 verpletterde RCL 3 met maar liefst 7-0. Een toeschouwer meldde dat RCL 3 geen trainer heeft en dat biedt weinig perspectief, zeker als je als A-junioren naar de senioren gaat. De wedstrijd stond o.l.v. Cor Demmers, een man die jarenlang actief was tijdens het minitoernooi van Roodenburg. Cor hanteert een principe. Wanneer men klaagt over een overtreding, waarvoor de arbiter niet fluit, beantwoord hij dit met een fluitsignaal voor de tegenpartij. Een goed middel voor “pratende teams”, want hierdoor ga je bij jezelf ten rade of het verstandig is om te kleppen, het bevordert in ieder geval de wedstrijdconcentratie.

Uitslagen zaterdag 19 februari

Roodenburg - Polanen: afg
RCL 3 - Roodenburg 2: 0-7
Roodenburg 3 - RCL 5: afg
Roodenburg 4 - Voorschoten 9: afg
Roodenburg 5 - ARC 11: afg
Docos A2 - Roodenburg A1: 4-3
Roodenburg D1 - Forum sport D3: afg
Roodenburg D2 - DWO D7M: afg
Roodenburg E1 - SVOW E1: 1-4
Roodenburg E2 - Rijnsb B E8: 0-3
Roodenburg F1 - Kagia F1: 6-3
Roodenburg F2 - Lisse F4: 4-0
Valken F4 - Roodenburg F3: qfg
UVS F9 - Roodenburg F4: 0-7
Roodenburg MP 1 - Leiden MP 1: 35-8


Het voetbalgebeuren op zondag

De zondag 1 bewees zichzelf geen goede dienst door Docos weer in de wedstrijd te laten komen. In de eerste helft stond de ploeg met 2-1 voor door twee fraai genomen vrije trappen. Omdat een Roodenburgspeler het nodig vond om een inworp zacht op het achterhoofd te gooien van een tegenstander kantelde de wedstrijd. Roodenburg kwam met 10 man te staan en Docos dat meer was gaan praten, putte moed uit deze daad. Hoewel Roodenburg qua individueel spel meer in huis had, ging Docos, dat vanuit de organisatie bleef spelen, met de winst naar huis.

Zondag 6 won van de nummer 2 Alkmania 7 en verstevigde de koppositie.

Uitslagen zondag 13 februari

Roodenburg - Docos: 3-5
Roodenburg 2 - van Nispen 2: 3-2
Roodenburg 3 - Foreholte 4: 0-2
Docos 6 - Roodenburg 4: 9-2
Roodenburg 5 - Warmunda 4: 1-0
Alkmania 7 - Roodenburg 6: 1-4


Aankomend weekend

Programma zaterdag 19 februari

Haaglandia/w Roodenburg: 14.30 uur
Roodenburg 2 - Rijnvogels 3: 12.00 uur
Roodenburg 3 - Noordwijk 6: 11.30 uur
Lisse 7 - Roodenburg 4: 15.00 uur
Roodenburg A1 - Alkmania A1: 14.30 uur
Gr Willem VAC C2 - Roodenburg C1: 11.30 uur
Roodenburg D1 - ROAC D1: 10.00 uur
DOSR D4 - Roodenburg D2: 10.45 uur
Quick Boys E 10 - Roodenburg E2: 10.30 uur
Oegstgeest F2 - Roodenburg F2: 9.45 uur
Rijnvogels F4 - Roodenburg F3: 12.30 uur
Katwijk F8 - Roodenburg F4: 9.00 uur

Programma zondag 20 februari

Hoekpolder - Roodenburg: 14.30 uur
Roodenburg 2 - Nieuwkoop 3: 11.00 uur
Roodenburg 3 - DOSR 6: 12.00 uur
Roodenburg 4 - Teylingen 5: 11.30 uur
Docos 8 - Roodenburg 5: 14.30 uur
Roodenburg 6 - Voorschoten 6: 14.30 uur

 

 

 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.