Roodenburg Actueel 2011 - week 26

 

Verslag van de voorjaarsvergadering

Maandag 20 juni 2011

Ongeveer 25 leden bezochten deze voorjaarsvergadering, waarin het bestuur aan de leden verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Voordat de echte vergadering begon, werd staande 1 minuut stilte in acht genomen voor de overledenen. Dit waren oud-jeugdtrainer en oud-lid Frans van der Zeeuw, de donateurs Henk Beekman en Karel Brandt en de beide oud-voorzitters Henk Uiterdijk en Ruud Wiggers.

 

Bij agendapunt 3 werd het verslag van de secretaris m.b.t. de najaarsvergadering door de leden aangenomen. Er werd afgesproken om in de toekomst de leden schriftelijk te blijven informeren tijdens de jaarvergadering.

 

Bij agendapunt 4 werd teruggekeken op de prestaties van de diverse teams en geconcludeerd dat het een goed seizoen is geweest voor Roodenburg. Roodenburg 1 za heeft zich in de 2e klasse gehandhaafd, RB za 2 heeft de 2e ronde van de nacompetitie bereikt, za 3 zijn partijtje meegeblazen en RB za 4 en RB za 5 zijn kampioen geworden.

 

Roodenburg zo 1 miste op 1 doelpunt na de promotie naar de 3e klasse, RB zo 2 verloor de bekerfinale van Schoonhoven 2, RB 3, RB 4, RB 5 hebben meegedraaid en RB 6 is kampioen geworden.

 

De jeugdafdeling is gegroeid en heeft aan het eind van het seizoen het grote toernooi om de Kooicup georganiseerd, de zondagafdeling het recreatietoernooi en de zaterdagafdeling het zaalvoetbaltoernooi om de Wintercup.

 

Op financieel gebied werd gemeld dat het bedrag van de boetes was gedaald, terwijl er meer teams hadden deelgenomen aan de competitie. Door de toename van het aantal leden is de ontvangen contributie nu de grootste bron van inkomsten van de club. De kantine had in de winter last van het koude weer, maar dankzij een tomeloze inzet van onze barmedewerkers was dit een niet te verwaarlozen bron van inkomen. Op het gebied van sponsoring bleven de inkomsten stabiel ondanks de toegeslagen recessie.

 

Bij agendapunt 5 werden leden gehuldigd (zie elders). Bij agendapunt 6 kwamen de vacatures voor bestuursleden aan de orde. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe secretaris. Bij de zaterdagafdeling is uitbreiding gewenst en het jeugdbestuur zoekt nog een voorzitter.

 

Bij agendapunt 7 gaf het bestuur de leden inzicht over de toekomstvisie van het sportpark en de daarin gelegen (kunstgras-)velden. Ook kwam een onderhoudsplan ter sprake.

 

Bij agendapunt 8 ging het over de contributie. Vanwege toekomstige verplichtingen, is het bestuur genoodzaakt om een contributieverhoging toe te passen. Dit zal alleen gebeuren voor de spelende seniorenleden. De contributie is vastgesteld op € 190,-. Voor alle anderen blijft de contributie ongewijzigd. Wel dienen jeugdleden als hun tenue versleten is, zelf het tenue te kopen bij Roodenburg.

 

Bij agendapunt 9 werd stilgestaan bij het vrijwilligerswerk voor het komende seizoen. Er zullen meer vrijwilligers nodig zijn. Een en ander vraagt organisatie, waarop zal worden teruggekomen in de najaarsvergadering.

 

Bij agendapunt 10 werd vooruitgeblikt op het 85-jarig bestaan van de club in mei 2012. Het is een lustrumjaar en het bestuur wil samen met de leden een beperkt aantal activiteiten organiseren.

 

In de rondvraag sprak Isaac van Weerlee zijn waardering uit voor de speech tijdens de begrafenis van Henk Uiterdijk door voorzitter Raymond Keur. Deze speech is mede door de waardering van familie en van de leden opgenomen in de Actueel.

 

Lau Zitman sprak zijn waardering namens de leden uit voor het verrichte werk door het bestuur. Het leverde het bestuur een applaus op.

 

Abdelhaq Jermouni en Jan Lovink wilden meer weten over de sponsoring van en voor de zondagafdeling. Het bestuur gaf aan dat deze sponsoring in overleg met de sponsorcommissie tot stand dient te komen. De sponsorcommissie stuurt de sponsoring aan van de hele vereniging en leden van het zondagbestuur werden nogmaals verzocht om toe te treden tot deze commissie.


De toespraak op Rhijnhof ter gelegenheid van het overlijden van Henk Uiterdijk

Leiden, Rhijnhof, 20 juni 2011

 

Een geliefd man is ons ontvallen

 

Henk Uiterdijk, bij zijn 70-jarig lidmaatschap, vorig jaar september, had ik de eer namens geheel Roodenburg, Henk nog eens te mogen huldigen voor al datgene hij voor Roodenburg en dus voor Leiden had betekend.

 

Om bij leven zoiets te mogen zeggen, terwijl zijn gezondheid al erg achteruit ging, heb ik opgevat als een eervolle kans in mijn leven als voorzitter van Roodenburg.

 

Ik voelde me bijna nederig om zo een groot man te mogen eren. 70 jaar lid, 30 jaar bestuurder. Maar ik kon het hem nog zeggen.

 

Met in zijn tijd als hoogtepunten de verhuizing uit de Leidse Hout naar Sportpark – Noord in 1964 en het kampioenschap van de eerste klasse met de daaropvolgende strijd om het Amateur-Kampioenschap van Nederland in1972-1973.

 

Henk Uiterdijk, Erevoorzitter sinds 1977. 33 jaar lang!

 

Henk, met zijn aimabele en toch subtiel sturende karakter, gaf in september bescheiden daar aan dat hij het zeer op prijs stelde dat we hem na zoveel jaar nog niet waren vergeten.

 

Neen natuurlijk niet, Roodenburg zal Henk nooit vergeten, overdachten we, terwijl we het broze einde al voelden naderen.

 

Met het overlijden van Henk Uiterdijk is een waardig mens van ons heen gegaan.

Meneer Uiterdijk voor velen.

Een man met groot gezag, met een sterke visie op het nut en de noodzaak van jeugdvoetbal, op de vereniging als dragend fundament.

En dat in een tijd dat de jeugd nog vreesde om bij de voorzitter op het matje te moeten komen. In de houten bestuurskamer op Sportpark-Noord…….. viel het bijna altijd mee.

 

Waardig en waardevol. Henk is een waardevol mens geweest, hij liet een ander in zijn waarde.

Op zulke mensen kon je bouwen.

Zij hielpen de samenleving opbouwen.

Al direct na de oorlog startte Henk zijn opbouwende werk.

 

Henk was geen groot voetballer, zoals hij zelf ook ironisch wist te brengen, meer van waarde buiten dan binnen de lijnen.

 

Maar Henk groeide wel uit tot een groot bestuurder aan wie Roodenburg en de stad Leiden zeer veel te danken hebben.

 

Eén van de uitspraken van Henk was: "Het is niet van belang wat Jan of Piet doet maar wat hij voor de vereniging doet.

Wees altijd eerlijk en bewandel een recht pad en probeer jezelf als persoon weg te cijferen. Bestuur jouw club als een oprechte amateur en spiegel je niet te veel aan het betaalde voetbal."

 

Voor al zijn uitstekende werk ontving hij de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud.

 

Tevens werd hij benoemd tot erelid van de K.N.V.B., door zijn vele werk in de LVB, bij Jeugd- en Tuchtzaken en tot erevoorzitter van "zijn" Roodenburg.

 

Vertrokken, nu. Mensen als Henk kun je eigenlijk nooit missen, Thuis niet, op de club niet, in de samenleving niet.

 

Henk streefde naar rust, naar orde, via organisatie en saamhorigheid.

Saamhorigheid, solidariteit, sportiviteit en oog voor de jeugd.

Het is thans ook weer zo actueel in onze gemeenschap.

Henk, was je maar 40 jaar jonger geweest, we hadden nog veel van je kunnen profiteren…..

 

Op de Algemene Ledenvergadering van Roodenburg, zijn Roodenburg, was Henk tot vorig jaar nog een graag gezien persoon, de erevoorzitter, boven alles en iedereen verheven.

Een rol die goed bij hem paste.

Altijd, in voorspoed en bij tegenspoed sprak Henk, als nestor, als een echte erevoorzitter aan het eind van de vergadering waarschuwende en opbeurende woorden.

 

Inspirerend voor velen, uit zijn hart, merkbaar uit zijn clubhart.

 

Dat zullen we missen….

 

Henk, bedankt voor alles, wij gaan door, in jouw geest,

we zullen je nooit vergeten.

 

En bedankt, familieleden, dat we hem op Roodenburg zoveel hebben mogen lenen.

Sterkte met het verlies

 

Raymond Keur,

Voorzitter Roodenburg


Deze week

Afgelopen maandagmiddag was de crematie van Henk Uiterdijk. Zijn kleinzoon, de heer Stikkelorum, schetste namens de familie een beeld hoe het leven van een gedreven voetbalvoorzitter eruit zag en ik kan u meedelen dat de familie het blauwzwarte bloed met de paplepel kreeg toegediend. Het begon al met het uitspreken van de naam Roodenburg. Dat diende waardig te gebeuren. Het was dus niet Roodenburg op zijn Rubberen Robbies, maar de naam moest gearticuleerd worden uitgesproken. De heer Stikkelorum wist dus heel veel van de club. Nog regelmatig komen er mensen langs bij zijn Scootercentrum Leiden aan de Korevaarstraat en zeggen dat ze een “echte Roodenburger” zijn. De heer Stikkelorum vraagt hen dan waarom ze in een blauwzwart tenue spelen. Bijna niemand heeft het antwoord voor handen, maar ik kan u nu verklappen, dat het te maken heeft met het aantal wasbeurten van moeder de vrouw. Een wit shirt valt veel meer op door vuile plekken dan een blauwzwart shirt. In vroegere tijden behoefde je die minder vaak te wassen. Wie had gedacht, dat Roodenburg het shirt had overgenomen van Inter Milaan, die moet ik bij deze teleurstellen. Na zijn speech vroeg de heer Stikkelorum de aanwezigen te gaan staan en te applaudisseren voor wat Henk had betekend voor gezin, club en de voetbalsamenleving.

 

Dinsdagavond waren er nog 12 D- en C-junioren aan het trainen o.l.v. Said Ajar. Juist in deze periode kan een trainer nog goed aan de techniek schaven.

 

Dinsdagavond was de kennismakingsavond van spelers, bestuur en begeleiding van de zaterdagafdeling als voorbereiding op het seizoen 2011/2012.

 

Donderdagmiddag sloot de E 2 het seizoen af. Een kort verslag treft u verderop aan in de Actueel.

 

Vrijdagavond was het bbq-tijd voor de zondagselectie. De mannen hadden trek en leken wat ongeduldig. Er werd een 2e bbq aangerukt. Een goede bbq-er weet dat het een half uur duurt, voordat je wat op het vuur kan leggen. De komende tijd staan er nog meer bbq’s op het menu.


Twee leden gehuldigd

Op de Algemene Ledenvergadering zijn er 2 leden gehuldigd. Henny Slegtenhorst en Ramon Barends zijn afgelopen maandag op de algemene ledenvergadering in het zonnetje gezet. Zij kregen de clubspeld vanwege het feit dat beiden 25 jaar lid zijn van de club. Typerend is dat wie vaak lang lid is van de club een functie bekleedt.

 

Henny Slegtenhorst memoreerde daarbij dat hij een van de weinige Roodenburgers is, die nooit heeft gevoetbald en toch meer dan 25 jaar lid is van de club. Henny heeft zijn streken uitgehaald bij het korfbal. Henny is vooral bekend als onze administrateur. Hij verwerkt de inkomende en uitgaande post die tegenwoordig per e-mail en per post binnenkomt. Hij houdt de ledenadministratie bij, is contactpersoon van het Jeugdsportfonds en verricht her en der spandiensten.

 

Ramon Barends begon als jeugdvoetballer bij Roodenburg, maakte wel eens een uitstapje en beëindigde zijn carrière in de zaterdagafdeling. Na zijn voetbalcarrière maakt hij zich sterk voor het werven van sponsors.

 

Namens de club feliciteren wij hen met hun speld en hopen dat zij zich nog jaren zullen inzetten voor onze club.

 

Er was nog een derde jubilaris. Hij was verhinderd en is inmiddels 50 jaar lid. In de komende najaarsvergadering zal hij alsnog worden gehuldigd.

 

Wilt u in aanmerking komen voor de speld? U moet dan gewoon lid blijven en wie lang lid is, gaat steeds meer de waarde van het ware clubleven inzien en ervaren. Hij/zij wordt vrijwilliger en bouwt mee aan de toekomst van de club. Wordt dus vervolgd.


Indeling zaterdag 1 en zondag 1 voor nieuwe competititie

Zaterdag: DSVP, DUNO, Forum Sport, Gouda, Haaglandia/Sir Winston Leisure, HVC’10, LYRA, MVV’27, Oegstgeest, RAS, SVC’08, Valken’68, Zevenhoven.

 

Zondag: Altior, ASC, Bernardus, DoCos, GOL Sport, Kickers’69, Leidsche Boys, MMO, Rijnland fc, Stompwijk’92, Van Nispen, Rkvv, Warmunda sv.


Roodenburg twitter online (2)

Na mijn verhaal over het twitteren, heb ik geconstateerd dat het aantal volgers toeneemt. Het is een snelle manier van communiceren. Wie denkt dat je alleen maar teksten van maximaal 140 woorden kan verzenden heeft het mis. Er zijn deze week foto’s gemaakt die werden meegezonden. Hoe kan je volger worden? Vorige week schreef ik dat je naar twitter.nl moest gaan. Ik kreeg een corrigerende mail. De juiste manier is www.twitter.comen u vindt Roodenburg via het adres LVRoodenburg@

LV begint dus met hoofdletters.


Roodenburg E2 sluit het seizoen af

Donderdagmiddag was het jeugdhonk het domein voor onze E2-junioren. De trainers en begeleiders hadden een afsluitende maaltijd georganiseerd voor hun team. Ze hadden een elektrische barbecue en daarop werden diverse worstjes geroosterd. Er was stokbrood en de sauzen ontbraken natuurlijk niet. Er was een boekje gemaakt met daarin elftalfoto’s en een standenlijst van voor de winter en na de winter. Het bleek dat de E2 na de winter duidelijk meer punten bij elkaar had gesprokkeld. Alle teamleden kregen dit boekje mee ter herinnering aan het seizoen. De mooiste herinnering voor alle spelers en trainers was de grote beker die voor iedereen was gekocht. Een herinnering voor later, zoals trainer Ismael het verwoordde. Hij nam op gepaste wijze afscheid van zijn groep: Lattrr jongens. Het was een leuk evenement, waar iedereen met plezier op kan terug kijken.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.