Roodenburg actueel week 44 2009

De algemene jaarvergadering van maandag 26 oktober

Een veertigtal leden bezocht afgelopen maandag de jaarvergadering. Een vergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de aanwezige leden. Voor wie niet is geweest, is hier een kort verslag van wat er onder andere is besproken.

De vergadering begon met een primeur. Vele gespreksonderwerpen werden via een Powerpoint-presentatie aan de leden voorgeschoteld. Het was hierdoor zeer overzichtelijk. De vergadering begon met 1 minuut stilte voor de overledenen. De vergadering stond stil bij het overlijden van ons erelid Nico Vogelenzang, onze oud-sponsor Nico Ravensbergen, oud-leider Koos van de Steen, oud-supporterschauffeur Daaf Brandt, omroepster Jopie Nagel en jeugdbestuurslid Ben Houthoff.

Hierna volgde op groot scherm het secretarieel verslag. Een levendig verslag, waarbij interim-voorzitter Ronald van Weerlee stilstond bij de prestaties van alle teams. Verder vertelde hij de geïnteresseerde bezoekers wat er het afgelopen jaar allemaal was gerealiseerd door het bestuur en de leden. Hij noemde onder andere de afronding van de kleedkamers en scheidsrechtersruimte, de aanschaf van een geluidinstallatie, wijkactiviteiten zoals de Fair Play dag, de reorganisatie van de club via nieuwe afdelingen, de totstandkoming van de kledinglijn, de samenwerking van de clubs en de gemeente via het voorzittersoverleg enz.

Het programma voor de pauze werd afgesloten met het financieel verslag. Wat daarbij opviel is dat de schulden zo goed als gesaneerd zijn en dat het boekjaar met winst kon worden afgesloten. Onze interim waarschuwde voor uitbundigheid. We zullen de komende jaren scherp moeten blijven en op de kosten moeten letten.

Het gedeelte na de pauze zou het langst duren. Allereerst werd er afscheid genomen van 2 bestuursleden. Huib Buitenbos heeft er 4 jaar opzitten als bestuurslid PR. Huib heeft zijn steentje bijgedragen aan de opstanding van de club. Zijn werk, vaak achter de schermen, is er mede debet aan dat de club er momenteel weer zo florissant voor staat. Huib blijft betrokken bij het geheel, hij beheert ledenbestanden, is een bekwaam schrijver en een van de mensen achter ons clubblad. Bert Meijers heeft jarenlang de jeugd vertegenwoordigd in het bestuur. Hij gaat zich nu bezighouden met het wedstrijdsecretariaat voor de jeugd. Nadat de beide mannen “in de bloemetjes waren gezet”, was het tijd om de nieuwe bestuursleden aan de vergadering voor te stellen. Unaniem werden Raymond Keur (algemeen voorzitter), Fer van Kampen (voorzitter zaterdagafdeling), Nourdin Essaoui (voorzitter zondagafdeling) en Xander Hartevelt (voorzitter jeugdafdeling) gekozen. Hierna kregen de aanwezigen een presentatie van de diverse commissies/afdelingen waarbij de leden in de gelegenheid werden gesteld om vragen te stellen.

De spits werd afgebeten door Fer van Kampen (voorzitter zaterdagafdeling). Eerst stelde hij zijn medebestuurders voor: Peter van der Burg als secretaris, Dennis van der Pluijm als penningmeester en Tjeerd den Os als algemene zaken. Fer had een korte en een lange termijnvisie voor de zaterdag. Voor de korte termijn wil hij de lat vrij hoog leggen, voor de langere termijn zal deze afdeling qua teams moeten groeien. Groei zal betekenen dat er meer vrijwilligers nodig zijn, bijvoorbeeld in het clubgebouw of mensen die de wedstrijden fluiten.

Als tweede kwam Xander Hartevelt aan het woord. Zijn team voor de jeugdafdeling bestaat uit een aantal “oude rotten”zoals Bert Meijers en Jan Lovink. Er zitten 2 ouders in zijn team: Kees Glasbergen en Saskia de Roode en de groep wordt verder aangevuld met Maaike Linschoten en Anass Eddini (verenigingsbegeleider). Xander was heel content met het feit dat alle teams dit jaar een trainer en een leider hebben. Het ideale plaatje voor Roodenburg is dat er per leeftijdsgroep 2 teams komen, dus een A1 en een A2, en bij de zeventallen 4 teams. De groei zal geleidelijk moeten gaan, want eerst moet alles om een team geregeld zijn voordat het kan worden ingelijfd bij de club. Een van de speerpunten was het invoeren van een kledinglijn. Een werkgroep is hiermee bezig geweest en de komende weken zullen de laatste teams in het nieuw worden gestoken. De spelertjes krijgen pas hun tenue nadat de contributie is voldaan.

De derde spreekster was Jos Delnoy, lid van het zondagbestuur. Jos nam de plaats in van Nourdin Essaoui die door andere werkzaamheden wat later aanschoof. Het zondagbestuur bestaat voorlopig uit Nourdin Essaoui (voorzitter) en Jos Delnoy en wordt ondersteund door Jean Marc van Steenbergen. In het zondagbestuur zijn er nog vacatures. De zondagafdeling is boven verwachting dit jaar sterk gegroeid. De zondagselectie was dermate groot dat er een 2e team is geformeerd: zondag 6 en recent is er een zondag 7 ingeschreven. De doelstelling is om binnen 5 jaar een stabiele derdeklasser te worden. Een gedeelte van de zondagteams traint op vrijdagavond en het is een wens dat er een 2e clubavond komt. Hiervoor zullen vrijwilligers nodig zijn.

Hierna kreeg de voorzitter van onze sponsorcommissie Dennis van Eijgen het woord. Hij meldde dat er een sponsorplan is gemaakt voor de sponsors met een grote en een kleine portemonnee. Zijn commissie bestaat verder uit Rinus de Bruin, Chris Turk, Vincent de Vos en Ramon Barends. Met trots vertelde Dennis dat de club op maandag 26 oktober al 71 sponsors had. Sponsorvlaggen, een intern tv-station en bordjes met de namen van ballensponsors zorgen ervoor dat u als sponsor wordt gezien. De commissie is bezig met de organisatie van een eerste sponsoravond. Bedrijven die meer informatie willen over de sponsoring bij Roodenburg kunnen terecht bij Dennis van Eijgen tel 06 – 14285524. Deze commissie vergadert iedere laatste donderdagavond van de maand om 21.15 uur. Heeft u wat te melden, loop even langs of schiet een van de leden van deze commissie aan.

De laatste commissievoorzitter die het woord nam, was onze oud-voorzitter Maarten van Geffen. Maarten gaat de commissie Goed Gedrag leiden. Zijn commissie bestaat voorlopig uit Henk Tegelaar en Omar Maissa en na 1 januari zullen Atmane Hamdi en Bert Lastdrager toetreden tot deze commissie. De commissie is van plan om een pro-actief beleid te gaan voeren in plaats van een reactief beleid. Tot nu toe kwam de commissie vooral bij elkaar na incidenten, in de toekomst ligt het accent meer op hoe de naam Roodenburg als lid uitgedragen wordt, hoe omgegaan wordt met tegenstanders en hoe met elkaar omgegaan wordt bij de club. Maarten hoopt deze commissie in de komende maanden verder uit te breiden.

Nadat alle sprekers waren geweest noemde Ronald van Weerlee nog dat er dit jaar een webcommissie en een archiefcommissie zijn geïnstalleerd. Door de werkzaamheden van de webcommissie zijn de bezoekersaantallen aan onze website sterk gegroeid. De webcommissie bestaat uit Linda van Kooperen, Michiel Hugens en Hendrik van Amsterdam en de archiefcommissie is hard aan het werk om de historie van de club in kaart te brengen. Deze commissie bestaat uit de oude coryfeeën Jan van Heek, Ruud Wiggers, Cor Labrujere, Dick Bonnet en Lau Zitman.

Hoewel er al veel gras voor zijn voeten was weggemaaid was het hierna tijd aan onze kersverse voorzitter Raymond Keur. Raymond constateerde dat Roodenburg de laatste jaren veel opener was geworden. hij wees op het feit dat met name de laatste 2 jaar zeer veel nieuwe leden welkom zijn geheten bij de club. De club is een “echt collectief “ geworden waar mensen zich prettig en thuis voelen. Roodenburg is in dat opzicht zichzelf gebleven. Fatsoen is een belangrijke eigenschap waarover je als clublid moet beschikken. De ledengroei zorgt er wel voor dat er naarstig moet worden gekeken naar “uitbreiding van de velden”. Raymond beantwoordde zelf de vraag: Hoe lang blijf je voorzitter. Hij wees naar de mannen achter de tafel. “Kijk, hier zitten 4 potentiële voorzitters."

Resumerend kunnen we stellen dat de club het afgelopen jaar sterk uit het as is herrezen en dat commissies ambitieuze plannen hebben ontvouwd. Er is dit jaar een sterke organisatiestructuur neergezet waaraan velen hun steentje bijdragen. De club kan met vertrouwen kijken naar de toekomst en men streeft ernaar dat nog meer leden zullen inhaken en meedoen aan “het clubleven”.


Weer een nieuwe bordensponsor

Deze week is er een reclamebord geplaatst aan de lange zijde van Keukenmontagebedrijf J. (Koos) de Vos uit de Madoerastraat 5, 2315 BX Leiden. Dit bedrijf heeft de club al jarenlang op verschillende manieren gesponsord. Wanneer er een keuken moet worden geplaatst, gaat u naar de vakman. Wij bevelen deze sponsor van harte aan en heten het bedrijf opnieuw welkom op Noord. Het aantal sponsorborden blijft groeien en binnenkort gaat er wat gebeuren aan de luifel van de zittribune. Wij houden u op de hoogte!


Deze week

Roodenburg pakt de eerste periode

Roodenburg zaterdag 1 won afgelopen zaterdag de eerste periode, het was een overwinning die met de nodige moeite werd behaald. De eindstand werd uiteindelijk 3-0 en de eerste prijs van het seizoen is binnen. Ruim 300 toeschouwers waren getuige van deze overwinning die na afloop met gepaste vreugde werd gevierd. Het 2e elftal leek de buit (de periodetitel) binnen te hebben, maar door een penalty werd het toch nog 2-2. Het vierde elftal bleek te beschikken over een portie veerkracht. Na een 2-1 en 3-2 achterstand bleef de teller op 4-3 voor Roodenburg 4 staan. De A1 vergat in de eerste helft om het middenveld te gebruiken. Hierdoor kreeg men geen grip op het wedstrijdgebeuren. Leiden kwam met 1-0 voor dankzij een fraai afstandschot en bouwde deze tijdens de wedstrijd uit tot 3-1. Bij de jongere jeugd werden de vruchten geplukt van wekenlange trainingsarbeid. De meeste uitslagen liegen er niet om.
Zondag begon het in de loop van de dag te regenen. Het 7e team speelde zijn eerste thuiswedstrijd in de stromende regen. Een glad en gevaarlijk veld, waarbij je al gauw blessures oploopt. De eindstand was 2-2 en men had kunnen winnen, maar een penalty belandde naast de paal. Zondag 6 won met 4-1 van Meerburg 3 en zondag 3 speelde met 3-3 gelijk. Zondag 3 was ruimhartig, want van de 6 gemaakte goals kwamen er 5 op het conto van het derde team. Het eerste verloor met 3-0. Zondagmiddag stond in het teken van de klassieker. Veel jeugd was er te vinden in ons buurthuis om getuige te zijn van de wedstrijd Ajax – Feyenoord.


Uitslagen zaterdag 31 oktober

Roodenburg - Alphia: 3-0
Roodenburg 2 - Quick boys 5: 2-2
Roodenburg 4 - Katwijk 7: 4-3
Leiden A1 - Roodenburg A1: 3-1
Foreholte C7 - Roodenburg C1: 2-7
Roodenburg D1 - Foreholte D3: 2-0
Roodenburg D2 - Lisse D 10M: 14-0
Leiden E1 - Roodenburg E1: 4-0
Ter Leede F4 - Roodenburg F1: 0-8
Docos F6 - Roodenburg F2: 0-4
ASC F8 - Roodenburg F3: 0-1

Uitslagen zondag 1 november

Concordia d - Roodenburg: 3-0
Olympia 6 - Roodenburg : 1-0
Roodenburg 3 - ROAC 3: 3-3
Bernardus 6 - Roodenburg 4: 1-0
Roodenburg 6 - Meerburg 3: 4-1
Roodenburg 7 - Warmunda 4: 2-2


De vereniging beter leren kennen?

Deze week kwam het verzoek binnen om meer berichten Roodenburg Actueel. Er zijn heel veel mensen die graag meer willen weten over Roodenburg. Ons webteam bewaart alle berichten. Ga hiervoor naar onze website www.lvroodenburg.nl, daarna gaat u naar rechtsboven “Info” en dan klikt u op het item Roodenburg Actueel. Hier treft u van week tot week een verslag aan waarin staat wat er bij de club gaande is. Heeft u daarna nog vragen of opmerkingen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij hopen u van dienst te zijn.


Nieuwe tenues voor zondag 3 en zondag 6

Het nieuwe Roodenburgtenue met de Leidse Sleutels wordt door steeds meer teams gedragen. Deze week zijn de tenues uitgereikt aan de spelers van de zondag 3 en de zondag 6. Door middel van sponsoring is het mogelijk geworden dat de clubkleuren worden uitgedragen.


Amateurvoetbal naar een nieuwe website

Vanaf woensdag 17 september is www.voetbal.nl in eerste instantie als bèta live ingegaan. Vanaf 2 november gaat het stempel bèta live er vanaf. Dit is het nieuwe adres voor het amateurvoetbal. Hier treft u dan de officiële KNVB programma’s, uitslagen en standen aan. De tip is om deze site toe te voegen aan uw favorieten.
Om toegang te krijgen tot deze site heeft u wel uw lidnummer van KNVB nodig.


Komende week

Nu de eerste prijs binnen is volgt voor Roodenburg zaterdag 1 de uitwedstrijd tegen TAVV in Ter Aar. Een lastige klus, want iedereen zet zich extra in tegen de koploper. De zondag 1 heeft rust. Deze klasse bestaat uit 13 ploegen en dat houdt in dat er iedere week een team niet aan spelen toe komt. Komende zaterdag is weer een jeugddag, een beetje rust voor onze kantinemensen kan geen kwaad na twee “zware zaterdagen”.

Programma zaterdag 7 november

TAVV - Roodenburg: 14.30 uur
Rijnvogels 3 - Roodenburg 2: 12.15 uur
Voorschoten 4 - Roodenburg 4: 15.00 uur
Roodenburg A1 - GHC A2: 14.00 uur
Roodenburg C1 - SJC C3: 11.30 uur
Lisse D3 - Roodenburg D1: 10.15 uur
Woubrugge D3 - Roodenburg D2: 9.45 uur
Roodenburg E1 - Docos E3: 10.00 uur
Roodenburg F1 - boshuizen F1: 10.00 uur
Roodenburg F2 - UVS F5: 9.00 uur
Roodenburg F3 - UDO F4: 9.00 uur

Programma zondag 8 november

Roodenburg 2 - UDO 6: 12.00 uur
Bernardus 4 - Roodenburg 3: 10.00 uur
Roodenburg 4 - Teylingen 5: 11.30 uur
Kickers 3 - Roodenburg 5: 14.00 uur
Gol sport 2 - Roodenburg 6: 14.00 uur
ASC 6 - Roodenburg 7: 14.30 uur
Roodenburg Da1 - Alkmania Da 2: 13.30 uur

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.