Roodenburg Actueel Week 42 2009

De algemene jaarvergadering van maandag 26 oktober

Wat houdt het in, mag ik deze vergadering bijwonen?

Een verenigingsjaar van een voetbalclub loopt over het algemeen van 1 juli tot 30 juni. Binnen 6 maanden na het aflopen van het boekjaar moet het bestuur een algemene ledenvergadering ( ALV) uitschrijven. Het bestuur heeft via de website aangegeven dat deze vergadering op maandag 26 oktober 2009 om 20.00 uur zal plaatsvinden in het clubgebouw.

Waarom wordt deze vergadering uitgeschreven?

Op de ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van:
- een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan)
- een financieel verslag (inclusief de jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven van de club.) Dan komt het verslag van de kascommissie ter tafel en tot slot wordt door de vergadering de begroting vastgesteld.

De kascommissie tijdens de ALV

De kascommissie brengt tijdens de ALV zijn verslag uit over het al dan niet in orde zijn van de financiën. Dit is meestal een advies aan de ALV om de financiën wel of niet goed te keuren. De commissie heeft voordat ze een advies geeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en komt eventueel met aanbevelingen. Zijn de jaarstukken door de ALV goedgekeurd, dan vindt decharge plaats. Aan de penningmeester wordt verteld dat zijn jaarverslag prima in orde is. Soms gebeurt dit door een hamerslag met de voorzittershamer en noemt men dit uitslaan!

Decharge geldt niet alleen voor de penningmeester. Indien de algemene vergadering tevreden is over het presteren van het bestuur, kan zij besluiten om decharge te verlenen. In dat geval kan het bestuur daarna niet meer door de vereniging aansprakelijk worden gesteld voor de tot op dat moment verrichte daden, daar het bestuur rekenschap en verantwoording heeft afgelegd.

Naast het beleid worden er tijdens deze vergadering bestuursleden en eventueel commissieleden benoemd. In de agenda die de leden ruim van te voren voor aanvang van de vergadering ter inzage moeten krijgen, worden de namen van kandidaat bestuursleden vermeld. Zoals u weet zal tijdens deze vergadering een aantal nieuwe bestuursleden worden benoemd en daarvoor is de goedkeuring van de ALV noodzakelijk.

Wie hebben er stemrecht tijdens deze vergadering?

Ieder lid van de vereniging heeft stemrecht, dus ook minderjarigen. Om hen niet te vermoeien met jaarcijfers, gaat het stemrecht over naar de wettelijke vertegenwoordigers. Dit zijn de ouders/verzorgers van jeugdleden. Zij mogen de vergadering dus bezoeken.

Deze vergadering is belangrijk omdat men op dit tijdstip invloed heeft op het beleid dat het bestuur voert of gaat voeren. In deze vergadering kan er gestemd worden. In principe wordt er over zaken mondeling gestemd en als het over personen gaat, wordt er schriftelijk gestemd.

Wanneer u zaken wilt aandragen dan is hiervoor de rondvraag het meest geschikte moment. Wilt u ook dat in de ALV een beslissing wordt genomen (hetzij voor u in negatieve of positieve zin), dan kiest u voor het agendapunt WVTTK (Wat Verder Ter Tafel Komt). Wilt u hiervan gebruik maken neem, dan tijdig contact op met de secretaris.

De agenda voor de ALV staat hieronder vermeld. Het bestuur heet u van harte welkom op onze vergadering.

Namens het bestuur
Ger van Gemert, secretaris

Agenda ALV 26 oktober 2009

Aanvang 20.00 uur in het clubgebouw

1. Opening
2. Mededelingen en Ingekomen post
3. Vaststellen van de agenda
4. Verslag vorige ALV van 20 april 2009
5. Jaarverslag 2008 - 2009
6. Financiën: Financieel verslag, inclusief contributies, begroting, verslag Kascontrolecommissie
7. Jubilarissen
8. Verkiezingen: bestuursleden, leden kascontrolecommissie
9. Organisatie Roodenburg, afdelingen en commissies
10. Wat Verder Ter Tafel Komt met o.a. Commissie Goed Gedrag
11. Rondvraag
12. Sluiting


Blauwzwarter september 2009 online

In september is er een nieuw clubblad uitgekomen en de redactie heeft ervoor gezorgd dat de laatste uitgave digitaal kan worden geraadpleegd. Leden, buitenstaanders en sponsors krijgen een goed beeld waar de voetbalclub uit Leiden Noord met bezig is. Veel leesplezier. Ga naar de website www.lvroodenburg.nl, dan naar de kop Info en vervolgens naar Blauwzwarter.


Nieuwe netten aan ballenvangers wetraveld

Het sportbedrijf heeft deze week de netten vervangen van de ballenvangers op veld 2. Dit was noodzakelijk, omdat menig laag geschoten bal onder het net doorschoot. Vanaf deze plaats onze dank en nog een tip voor spelers en trainers: iedere “over”geschoten bal wordt direct gehaald. Op het moment van schieten weet men waar de bal heengaat, ga je na drie kwartier kijken, dan wordt het zoeken geblazen.


Deze week

Wie deze week het clubgebouw betrad via de hoofdingang heeft kunnen constateren dat er opnieuw kabels zijn getrokken en dat alles heeft te maken met de keuken waarin wordt gewerkt aan “extra capaciteit”. De nieuwe 380 volt kabel (krachtstroom) is nodig, want er zijn weer grote plannen. Wanneer het zover is, leest u dit in de Actueel.

In het hoofdgebouw zijn deze week de tapijten gereinigd. Gemorste koffie zorgde voor vlekken en dat staat niet netjes als je gasten moet ontvangen in de bestuurskamer.

Het hoofdgebouw is doordeweeks overdag een kantoorgebouw op A1-locatie. Midden Holland , de organisatie van het jongerenwerk, krijgt het steeds drukker. Steeds meer gemeenten hebben het jongerenwerk uitbesteed aan MH en dat betekent dat er op Noord meer wordt vergaderd. De samenwerking met MH en Roodenburg verloopt uitstekend en beiden profiteren van elkaars kennis en faciliteiten.

Donderdagavond was er een klein veldvoetbaltoernooi. 40 E- en D-junioren speelden onder leiding van KNVB-trainer Arnoud Koek en de Roodenburgjeugdtrainers een toernooi. De velden waren vrij smal gemaakt, maar dat kwam het spel in de diepte ten goede.

Zaterdag vroeg begon de F3 en in een gelijkopgaande wedstrijd werd met 4-2 gewonnen. De F1 speelde een bekerwedstrijd en al met de rust was bekend dat ze door zouden bekeren. Met een ruststand van 6-0 werd het uiteindelijk 13-1. De D2 bekert ook verder. In het begin was het schrikken geblazen, want de D2 kwam met 2-0 achter. In de 2e helft was de ploeg fysiek sterker en werd er alsnog gewonnen met 6-2. De C1 behaalde het eerste punt. De C1 kwam met 2-0 voor, maar Rijnsburg had nog een eindsprint in petto.

De zaterdag 1 won voor de 2e keer een Leidse derby. Dit keer werd LSVV weggezet met 5-0. De zaterdag 2 en 4 deden mee en voegden ook 3 punten toe aan hun totaal.

De zondag 1 speelde een hele goede eerste helft en een voorsprong aan het begin van de wedstrijd betekende dat de boys niet meer achterover konden leunen. In een sportieve wedstrijd werd de voorsprong verder uitgebouwd en momenteel neemt de zondag de 2e plaats in van de 4e klasse A. Zondag 7 speelde zijn eerste wedstrijd. De ploeg kwam met 1-0 voor, maar het team moest ingespeeld raken en dat lukte niet na 2x trainen. De dames hielden het verlies beperkt en de trainers Aad van Strien en John Beekman doen er alles aan om het team beter te maken.

Uitslagen zaterdag 17 oktober

LSVV ’70 - Roodenburg: 0-5
Ter Leede 4 - Roodenburg 2: 1-4
LSVV 2 - Roodenburg 4: 0-1
Roodenburg C1 - Rijnsb B C4: 2-2
Docos D3 - Roodenburg D1: 3-4
Roodenburg D2 - Lisse D 9 M : 6-2 bekert verder
Roodenburg E1 - Gr willem VAC E2: 1-9
Roodenburg F1 - Foreholte F3: 13-1 bekert verder
Roodenburg F3 - Docos F7: 4-2

Uitslagen zondag 18 oktober

Roodenburg - Leidsche Boys: 4-1
Alphense B 4 - Roodenburg 3: 5-0
Roodenburg 4 - Docos 9: 4-1
Docos 7 - Roodenburg 5: 3-0
Warmunda 2 - Roodenburg 6: 4-3
Leidsche B 6 - Roodenburg 7: 6-3
Roodenburg Da1 - Bergmabacht Da 1: 1-3


Komende week

Zaterdag komt de landskampioen van de zaterdagamateurs op bezoek. Topscorer Gootjes is aan het eind van vorig seizoen geblesseerd geraakt en moet in deze bekerwedstrijd een uur aan de bak volgens trainer Rini Oosterlee. De laatste keer dat Oosterlee als speler op Noord vertoefde was met UVS A1. Het was de wedstrijd Roodenburg A1 – UVS A1, begin jaren 80, die Roodenburg verloor met 1-2, dankzij een doelpunt van … jawel. Roodenburg viel aan en UVS counterde.en op deze wedstrijd kwamen destijds 1300 toeschouwers af. Wij verwachten veel publiek en moedigen al onze jeugdspelers aan om te komen kijken en hun trainers aan te moedigen. Vanwege de geringe parkeergelegenheid adviseren wij u lopend of per fiets te komen. Komt u met de auto, parkeer dan tussen de flats in de Hoven. Het belooft dus een leuke happening te worden, maar de week erna speelt de zaterdag opnieuw thuis tegen Alphia en competitie is even belangrijker. Voor de zondag 1 is er geen wedstrijd gepland en een weekje rust kan geen kwaad.

Programma zaterdag 24 oktober

2e ronde KNVB-beker
Roodenburg - Rijnsburgse Boys: 14:30 uur
Roodenburg 2 - DSVP 2: 12.00 uur
SVC ’08 6 - Roodenburg 4: 13.00 uur
Roodenburg A1 - Wassenaar A1: 14.00 uur
Roodenburg C1 - Lisse C4: 11.30 uur

Programma zondag 25 oktober

Roodenburg 2 - SJC 6: 12.00 uur
Roodenburg 4 - Stompwijk 6: 11.30 uur
Lugdunum 2 - Roodenburg 5: 13.00 uur
SJZ 6 - Roodenburg 7: 13.00 uur


Drie nieuwe sponsorborden

De sponsorcommissie slaagt er in steeds meer ondernemers te interesseren voor naamsbekendheid rondom ons hoofdveld. In overleg met de commissie bepalen de ondernemers waar hun sponsorbord wordt opgehangen. Deze week verwelkomen we Siebert Metsel- en tegelwerken van de Van Toornvlietstraat 30, 2315 MN te Leiden. Patrick Siebert is geen onbekende voor Roodenburg. Zijn opa was Piet de Bolster, destijds een clubman in hart en nieren.

TM Totaalmontage v.o.f. van de Arendshorst 2, 2317 CP Leiden, tel 06-17232790 is de volgende ondernemer met een sponsorbord aan de kant van de volkstuinen. TM Montage is gespecialiseerd in interieurbouw.

Eetcafe Tante Jans, Alexandrine Tinneplein 8-10, 2331 PN te Leiden, telefoon 071-5321722 is het derde bedrijf dat vanaf heden reclame voert op Noord. Het eetcafé is een begrip in de Stevenshof en onze selectie gebruikt als voorbereiding van een wedstrijd weleens de lunch in dit restaurant. De klanten en Roodenburg zijn zeer tevreden. De volgende recensie kwamen wij tegen: Wij eten regelmatig bij Tante Jans en het eten is er altijd geweldig. Er hangt een gemoedelijke sfeer en ook de prijs is het meer dan zeker waard. Ook hebben ze iedere maand een ander maandmenu wat de moeite waard is om te proberen. Wij zullen er nog zeker regelmatig komen. Ik hoop dat u dat ook doet?

Namens de club heten wij alle drie de sponsors van harte welkom op Noord.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.