Roodenburg Actueel Week 28 2009

Afgelopen week stond er een bericht in het Leidsch Dagblad met de kop: “Clubs zoeken naar manieren om toppers binnen te houden.” Het verhaal gaat over de topamateurclubs, die beschermende maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat spelers na de overschrijvingsperiode nog verkassen naar Betaald Voetbal Organisaties. Wanneer dit wel gebeurt, kan die club geen andere amateurs meer contracteren, want op 31 mei loopt de overschrijvingsperiode voor amateurclubs af. Daarom zijn er overeenkomsten gemaakt. Bij een club is het zover dat spelers niet meer eenzijdig kunnen vertrekken, maar dat de beide clubs toestemming moeten geven voor een overgang. Een en ander is expliciet vastgelegd in een overeenkomst en is noodzakelijk in verband met de verdere professionalisering van het amateurvoetbal. Ed Bos, afgevaardigde van district West 2 van alle amateurclubs, is een van de initiatiefnemers van het vastleggen van spelers via overeenkomsten.

Maar hoe zit het met de kleine clubs? Clubs in Leiden zijn jaren geleden verzwakt toen de Bollenstreekclubs hun oog lieten vallen op talentvolle spelers. Hennie Koet, Patrick Kamperveen, Peter Kruit en vele anderen vertrokken richting de Bollenstreek. De opleidingskosten die de Leidse clubs hebben gemaakt moeten nog steeds op de bankrekening worden gestort, want er werden wel spelers gehaald, maar niet betaald. En dat had allemaal te maken met de sfeer waarin de betalingen plaatsvonden. De clubs van de vertrokken spelers konden niet bewijzen dat de spelers een bron van inkomen genoten. Op het gebied van inkomen en belasting is er de laatste paar jaar veel veranderd. De betalingen zijn gelegaliseerd. Spelers bij de hoofdklassers zijn in loondienst en de clubs betalen loonheffing. Loon vormt een bron van inkomen. Het een en ander heeft wel gevolgen voor de kleine clubs die spelers zien vertrekken naar de topamateurs. Nu spelers een bron van inkomen genieten, hebben clubs recht op een vergoeding van opleidingskosten. Clubs uit het betaalde voetbal moeten die kosten betalen als een amateurspeler een profcontract tekent. En besturen van topamateurs doen net alsof hun neus bloedt en betalen tot op heden niets wanneer ze een talentvolle amateur van een lager spelende club aan de haak weten te slaan. De profclub die wel betaalt en de topamateurclub die dat niet doet; hier is dus sprake van concurrentievervalsing en dat moet snel gereguleerd worden!

De amateurclubs zouden een voorstel moeten formuleren waarbij spelers die in dienst treden bij een club waar sprake is van een dienstverband/ gezagsverhouding de opleidingskosten vergoed gaan krijgen. Wil je professionaliseren, dan geldt dit natuurlijk voor alle geledingen van het amateurvoetbal en niet alleen aan de bovenkant. De clubs aan de onderkant maken immers ook gebruik van de diensten van jeugdtrainers, die dat vooral doen ten faveure van het eerste elftal van die vereniging.


Vakantieactiviteiten bij Roodenburg

Roodenburg is een wijkclub en in augustus organiseert Sleuteldrop bij Roodenburg gedurende 2 dagen een vakantieactiviteit voor kinderen uit de wijk. Wij hebben de aankondiging overgenomen, want voor slechts een gering bedrag, kunnen kinderen gedurende 2 dagen vakantie vieren op Noord. Het programma staat in de tekst hieronder. Indianendorp Noord en de KooiOok in het Noorderkwartier en de Kooi kunnen de kinderen vakantie vieren. Voetbalvereniging Roodenburg zal opgebouwd worden tot een indianendorp. De strijdbijl is opgegraven. Het opperhoofd komt de kinderen die naar het indianendorp komen, vragen of ze hem willen helpen om de strijdbijl weer terug te vinden en te begraven. In het dorp worden er opdrachten gegeven, zoals speerwerpen of pijl en boog schieten. Voor wie? Voor alle kinderen van 6 - 12 jaar, voorrang voor kinderen uit Leiden Noord en de Kooi.
Kosten leden Sleuteldrop: € 3,-, kosten niet-leden: € 5,-.Wanneer: woensdag 19 augustus van 10.00 uur tot 18.00 uur en donderdag 20 augustus van 10.00 uur tot 14.00 uur

Opgeven bij buurthuis het Spoortje aan de Bernhardkade.


Proef met sms-berichten

Deze week zijn de ouders van de E-junioren via een sms-bericht opgeroepen om aanwezig te zijn bij een ouderbijeenkomst/ training. Door een misverstand werd er een verkeerde aanvangstijd vermeld in dit bericht. De bijeenkomst was niet ’s ochtends, maar ’s middags. Het was een foutje van de kant van Roodenburg dat zorgde voor verwarring. Na de vakantie wordt er opnieuw een bijeenkomst gepland. Excuses aan de ouders die ’s ochtends voor niets hebben gewacht.


Roodenburg heeft webteam

De komende maanden gaat er het één en ander veranderen op de website. De verzelfstandiging van de afdelingen  zaterdag, zondag en jeugd betekent dat informatie van die afdelingen apart zal worden aangeleverd. Te denken valt aan bestuursmededelingen, competitiestanden, elftalverslagen, activiteiten. Daarnaast zijn er commissies die met de leden willen communiceren, de sponsorcommissie die een aantal acties heeft geformuleerd om gelden in te zamelen, de commissie Goed Gedrag met spelregels voor de leden, de toernooicommissie, enz. Tot slot is er een hoofdbestuur waar zaken worden afgehandeld die betrekking hebben op de gehele vereniging. Om een en ander te realiseren zullen meer personen ‘met liefde voor de computer’ de website gaan beheren. Michiel Hugens, Hendrik van Amsterdam en Linda van Kooperen komen onze webmaster Ronald van Weerlee helpen bij het beheer van onze website. Binnenkort wordt de eerste actie verwacht, want de programma’s met de voorbereiding van de jeugd, senioren zaterdag en zondag voor het nieuwe seizoen zijn bekend en komende week komen de indelingen voor de bekercompetitie.


Coppa Di Geerti

De zaterdag 3 vierde afgelopen zaterdag de afsluiting van het seizoen. Voordat de barbecue begon was er een toernooi om de Coppa di Geerti, de strijd om een wisselbeker van de sterkste ploeg van het team. Het toernooi is ontstaan op een verjaardag van Geert Visbeen en het gaat er serieus aan toe. Voordat het toernooi begint wordt er geloot en zitten de namen van de deelnemers verstopt in kokers. De deelnemende ploegen hebben illustere namen. AC Milaan, Tottenham Hotspur, Barcelona, Manchester. Wie wordt gekozen mag het originele shirt dragen van zo’n team. Het toernooi begint om 13.00 uur en eindigt na 17.00 uur. De afvallers melden zich pas na 17.00 uur voor het bier, de tijd ervoor wordt er gestreden voor de eer. Het is een 3 tegen 3 toernooi in het strafschopgebied, waaraan 8 teams deelnemen. De Engelse hardheid, de Spaanse trucjes en het Italiaanse huilen als men een tik krijgt worden getoond. Het publiek dat nog wekelijks op zaterdagmiddag het clubgebouw bezoekt geniet met volle teugen. Winnaar wordt REAL MADRID, bestaande uit Tim Bleiji, invaller trainer Joost Visbeen, want er moeten teamgenoten gaan werken, en Nike Ronsom. Na het toernooi ging de barbecue aan en werd het seizoen 2008/2009 afgesloten. Op zondag zullen sommige heren terugkeren om zich voor te bereiden voor het seizoen 2009/2010.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.