Roodenburg Actueel week 44 2010

 

Geanimeerde Algemene Ledenvergadering

Op maandagavond 25 oktober vond de Algemene Ledenvergadering van de club plaats. Een avond waarbij de leden in de gelegenheid werden gesteld om kritisch te kijken naar het door het bestuur gevoerde beleid en waarbij men informatie ontving met betrekking tot de toekomst van de vereniging. In de Roodenburg Actueel een sfeerverslag, want de secretaris doet de echte verslaglegging.

Tegen de 60 leden tekenden de presentielijst. De vergadering begon met het herdenken van de (oud-)leden die ons ontvallen zijn. Dat waren Oualid Elfedg, Piet van den Burg en Louis Jansen.

Via een Powerpoint-presentatie kregen de aanwezigen een rij van verslagen onder ogen. Het secretarieel verslag op papier en het financieel verslag op scherm. De penningmeester kon de aanwezige leden meedelen dat de cijfers er weer positiever uitzagen dan het jaar ervoor. Lid van de kascommissie Omar Abouri bracht daarna verslag uit aan de leden. De leden keurden de financiële stukken akkoord en verleenden onze penningmeester Ronald van Weerlee decharge.

Zaterdagafdeling

Hierna presenteerden diverse afdelingen hun gevoerde en toekomstig beleid. In het zaterdagbestuur zijn er 2 vacatures. Voorzitter Fer van Kampen is vanwege werkzaamheden teruggetreden. Het bestuur is op zoek naar een voorzitter en een bestuurslid Technische zaken. Het zaterdagbestuur heeft de wens om deze afdeling verder uit te bouwen.

Zondagafdeling

De nieuwe voorzitter van de zondag, Bert Lastdrager, kon met trots zijn bestuur voorstellen. In het bestuur zijn toegetreden: Jamal Jermouni als secretaris, Omar Abouri als penningmeester, Nourdin Essaoui als bestuurslid technische zaken en Fouzia Kassi voor de PR-zaken. De zondagafdeling is op de goede weg. De vrijdagavond is de tweede clubavond geworden en op vrijdagavond weten steeds meer leden de weg naar het clubhuis te vinden.

Huldiging

Tegen 21.00 uur werd de vergadering onderbroken voor de huldiging van een aantal leden. Eerst werden de “jonkies” naar voren gehaald. Ramon Barends (ziekgemeld), Michiel Hugens en Roland Disseveld kregen hun speld voor het feit dat ze 25 jaar lid zijn van de club. Ramon zit momenteel in de Sponsorcommissie, Michiel in de Webcommissie en gaat onze jeugdkeepers trainen en Roland is als bestuurslid verantwoordelijk voor de boekhouding.

Raymond Keur was trots op het feit dat hij deze avond zoveel jubilarissen de hand kon schudden. Het toont aan dat Roodenburgers vaak jarenlang de club trouw zijn en velen zetten zich al jarenlang in voor hun club. Door ons – voor ons is vanavond duidelijk merkbaar.

Daarna was het de beurt aan Hans Tisseur en Sjaak Nievaart. Beiden hebben zich vele jaren verdienstelijk ingezet voor onze jeugd. De technische kennis van Hans kan volgens voorzitter nog steeds worden gebruikt. Beiden waren 50 jaar lid en kregen de versierselen die daarbij horen opgespeld.

Na de 50-jarigen was het tijd voor de leden die 60 jaar lid zijn van de club. Hans Budding, Daan Fasseur en Ruud Wiggers werden achtereenvolgens gehuldigd. Deze drie leden hebben grote verdiensten gehad voor de club. Hans was leider bij de senioren, Daan is jarenlang jeugdvoorzitter geweest en Ruud heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Daan had langer lid van de club kunnen zijn, maar nadat hij terugkwam uit Nederlands Indië, werd hij opnieuw aangemeld.

Wie dacht dat de koek op was, had het mis. Niet meer zo goed lopend, maar toch gekomen, was Henk Uiterdijk aanwezig; onze erevoorzitter. Henk werd 1-9-1940 lid van de club en is dus 70 jaar lid van de club. Als dank voor al zijn verdiensten kreeg Henk van de club een horloge met inscriptie. Henk was blij verrast en vertelde dat hij zich als jongen uit de Haverstraat had aangemeld bij secretaris Bert Martijn. Jongens uit de Havenbuurt waren in die jaren allemaal lid van Roodenburg. Drie straten vol Roodenburgers. In die tijd had de club 100 leden en speelde in de 4e klasse. Van de 50 ontroerde aanwezigen, kreeg Henk een staande ovatie voor alles wat hij had gedaan voor de club. Het leek wel de “State of the Union”.

Vanwege gezondheidsredenen kon Henk de vergadering niet verder bijwonen en nadat hij uitgebreid afscheid had genomen, ging de presentatie verder.

Jeugdafdeling

Maarten van Geffen (interim jeugdvoorzitter) presenteerde zijn jeugdbestuur dat bestaat uit Bert Meijers, Jan Lovink, Saskia de Roode, Anass Eddini, Johan van Tongeren, Patrick Bierhuis en Guy Loth. Met trots kon hij meedelen dat het aantal teams in vergelijking met 2 jaar geleden flink is gegroeid. De opvang van de tegenstander is goed geregeld en veel teams hebben al een dubbele begeleiding.

Commissie Goed Gedrag

De volgende spreker was Henk Tegelaar van de commissie Goed Gedrag. Zijn commissie heeft dit jaar veel werk gehad. De commissie ondersteunt het bestuur met adviezen op gebied van gewenst gedrag. Twee leden hebben inmiddels deze commissie verlaten, zij nemen een bestuursfunctie in, maar aanvulling is onderweg. Samira vult de groep, die verder bestaat uit Omar Maissa en Henk Tegelaar, aan en volgende week is er een gesprek met een nieuwe kandidate. Henk wees de leden erop dat iedere Roodenburger zich moet herinneren dat men op elk moment het visitekaartje van de club is.

Sponsorcommissie

Ronald van Weerlee nam de honneurs waar voor de vakantie vierende voorzitter van de sponsorcommissie: Dennis van Eijgen. Ondanks de recessie hadden slechts 2 ondernemers opgezegd, maar daar tegenover stond de komst van vele nieuwe sponsors. U ziet het resultaat aan de hand van het aantal nieuwe reclameborden en de presentatiegids die dit seizoen werd uitgebracht. Een keer per maand vergadert deze commissie die ervoor zorgt dat er een band is tussen ondernemers en de club.

Archiefcommissie

Namens de Archiefcommissie nam Lau Zitman het woord. De commissie heeft zich gebogen over het clubarchief dat thuis lag bij Henk Uiterdijk, bibliothecaris van huis uit. De commissie heeft een vracht archiefmateriaal veiliggesteld en is nu bezig met het doorworstelen van vele verslagen en handgeschreven notulen. De commissie is aan de hand van deze stukken momenteel druk doende met de geschiedschrijving van 1927 tot 1967. Lau vertelde met trots er te zijn achtergekomen dat de Roodenburgkantine in de Leidse Hout in de oorlogsjaren niet alleen kantine was, maar tevens fungeerde als onderduikadres.

Webcommissie

Tot slot presenteerde de Webcommissie zich en kregen de leden de ‘nieuwe website’ te zien die binnenkort de lucht in zal gaan.

Ruud Wiggers door vergadering benoemd tot erelid

Voordat het bestuur overging tot de toekomstvisie, ging voorzitter Raymond Keur in op leden die heel veel hebben betekend voor de club. Daarbij doelde hij op Ruud Wiggers die bestuurlijk enorm veel werk voor de club heeft verricht. Ruud was een van de mensen die in de slechte periode op zoek ging naar bronnen waardoor het gevaar dat de club zou instorten werd afgewend. Voor zijn verdiensten werd Ruud unaniem benoemd tot erelid van de club en Ruud was duidelijk aangedaan. In zijn dankwoord wees Ruud op het feit dat hoewel hij getroffen is door ziekte, hij veel hulp heeft mogen ontvangen van Roodenburgers.

Bestuursmutaties

Het volgende agendapunt waren de bestuursmutaties. Hoewel ze er niet bij waren kregen Fer van Kampen (werk) en Xander Harteveld (studie) applaus van de zaal voor hun verrichte bestuurswerk. Datzelfde geldt voor Nourdin Essaoui die liever nog even het veld opgaat. Maarten van Geffen en Bert Lastdrager vullen het bestuur aan.

Toekomstvisie

In de toekomstvisie staan een aantal zaken op de rail:
- een schoner sportpark;
- een meerjarenonderhoudsplan met daarbij het nodige budget;
- plannen in relatie tot de Tuin van Noord;
- een nieuw voorplein met ruimte voor kinderen van leden;
- een of meer kunstgrasvelden;
- Een vrijwilligersplan dat in werking treedt.

Afronding

Met de rondvraag en een dankwoord van Lau Zitman werd deze vergadering omstreeks 23.30 uur beëindigd.


Twee Roodenburg jeugdtrainers verdienen RKF scholarship

Tijdens een bijeenkomst in Huis ter Duin vorige week hebben 2 jeugdtrainers van Roodenburg, die zich inzetten voor de jeugd op de playgrounds en op ons kunstgrasveld, een scholarship ontvangen van het Richard Krajicek fonds. Said Ajar en Soufean Zoulali trainen bij ons in de D2 en E1. Het Richard Krajicek fonds reikt scholarships uit aan buurtjongeren die in positieve zin opvallen op de playgrounds en ons kunstgrasveld. Voorbeeldgedrag, hulpvaardigheid, en eigen inzet zijn belangrijke criteria om te worden geselecteerd.

Met deze studiebeurs (€ 1000) krijgen de scholarshippers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen en in ruil daarvoor zetten zij zich voor minimaal 100 vrije uren in op en rond de playgrounds en voor Roodenburg. Deze jongeren zorgen evoor dat de buurt betrokken is bij de club en de jeugd uit de buurt krijgt de kans om zich te ontwikkelen als voetballer.

Dankzij de inzet van deze trainers kunnen wij jeugd laten voetballen, want alleen als er goede begeleiding is, is het verantwoord om een team te formeren en te laten deelnemen aan de competitie. Misschien worden anderen die trainer willen worden, enthousiast door dit verhaal. Heb je vragen over het trainerschap, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kom op zaterdagochtend langs bij het Jeugdbestuur.


Deze week

Maandag was de jaarvergadering en we waren getuige van een grote belangstelling van de leden voor het reilen en zeilen van de club. Een aantal van 60 bezoekers is een unicum. Bij welke vereniging je ook kijkt, meestal zijn het een aantal clubgetrouwen die deze vergadering bezoeken. Die leden laten het leiden van de club over aan het bestuur. Ze komen om te voetballen en willen niet lastig worden gevallen. Dit gedrag is gevaarlijk voor clubs, want als er iemand wegvalt, staan ze niet in rijen klaar om een taak op zich te nemen.

Dinsdagmiddag was het klaverjassen en sjoelen. Er waren “nieuwe gezichten” bij en er vielen mensen weg. Iedereen die een keer mee wil kaarten, kan gewoon komen.

Op woensdagavond konden de F-junioren punten scoren. Ze waren er druk mee bezig en deze generatie blijkt goed te zijn in hoofdrekenen. Dat biedt perspectief voor de lerarenopleiding.

In Oudewater speelde de zondag 1 een bekerwedstrijd. Er wordt met duidelijke cijfers gewonnen. Met 1-5 keerde de ploeg terug naar Leiden. Het spel was niet denderend, maar met het afwerken ging het in deze wedstrijd crescendo.

Donderdag was het de hele dag druk op Noord. ’s Morgens was onze kok bezig met het braden van de gehaktballen. ’s Avonds was men getuige van een Coervertraining van de D1. Kappen en draaien werd vervangen door tempo met de bal, richtingsveranderingen en omschakelen. Het is de beste manier om talent beter te maken. Het is een van onze trainingsmethodes.

Bij de A1 zijn er ook steeds meer spelers. Meestal stoppen er veel spelers op de A-leeftijd. Bij ons groeit de groep per maand. De spelers vragen “vrienden” om aan te sluiten en wanneer een groep groter wordt, is de conclusie dat de groepssfeer goed is.

Op 17 november wilden wij het 4:4-toernooi spelen, maar dan blijkt dat het offerfeest wordt gevierd. We schuiven het een week op.

Vrijdagmiddag begon de meisjestraining om 16.30 uur. Deze training is verplaatst van de dinsdagmiddag naar de vrijdagmiddag.


Voorronde straatvoetbaltoernooi 24 november

Groot 4 tegen 4 toernooi bij Roodenburg

Dit toernooi wordt gehouden voor 2 categorieën; jongens en meisjes in categorie 2 geboren in 1998 t/m 1999 en categorie 4 voor jongens en meisjes geboren in 2000 en 2001. De voorronde is op woensdagmiddag en duurt van 14.00 uur tot 16.30 uur.

Jongens en meisjes kunnen zelf teams maken met kinderen, die voldoen aan de leeftijd. Ieder team bestaat uit 4-5 kinderen en moet worden begeleid door een teamleider die minimaal 16 jaar is. Inschrijven is gratis en kan tot 15 november a.s. Jongens en meisjes die niet bij Roodenburg spelen, kunnen ook meedoen.

Inschrijfformulieren kun je vragen aan Robin van Wieringen of Oguzan Yazici. Dit kan bij het kantoor van het sportopbouw/jongerenwerk in het Roodenburggebouw.

Bij 4 tegen 4 wordt er gespeeld zonder keepers. Momenteel wordt er al reclame gemaakt op de pleintjes. Zorg dat je team snel is ingeschreven, want er kunnen maximaal 30 teams meedoen.


Het voetbalgebeuren

Het was zaterdagmorgen heel donker toen er 3 teams vertrokken naar een uitwedstrijd. De C1 kon gelukkig een keer op de fiets, er was zware begeleiding mee.

De F2 en E1 gingen met de auto. De F3 speelde een thuiswedstrijd tegen koploper Teylingen F3 en het was een gelijkopgaande wedstrij, die eindigde in 2-2.

De D1 kwam achter, maar wist toch nog gelijk te komen. Bij de E2 waren er veel spelers, maar een E3 kan pas in januari de echte competitie in. Misschien lukt het om een E3 tussendoor in te delen. Deze week zal in samenspraak met de E-coördinator een indeling worden gemaakt van de teams.

De F1 speelde een oefenwedstrijd tegen de combinatie E2/E3. De F1 speelt al wat langer samen en dat is merkbaar in het veld.

De zaterdag 1 speelde een goede eerste helft, maar door persoonlijke fouten liep dit team tegen een achterstand op. Bij 0-2 leek de strijd gestreden. De zaterdag 2 klom naar de bovenkant van de ranglijst. Maar zaterdag 3 kon het niet bolwerken tegen Lisse 4. De A1 stond met beide benen weer aan de grond. Meer een dozijn doelpunten krijgt men om den oren, het is duidelijk dat de accenten eerst moeten worden gelegd op het leren verdedigen.

Uitslagen zaterdag 30 oktober

Roodenburg za - DSVP: 0-3
Roodenburg 2 - Ter Leede 4: 6-3
Roodenburg 3 - Lisse 4: 1-4
ARC 13 - Roodenburg 4: 1-3
GHC 4 - Roodenburg 5: 3-4
RCL A1 - Roodenburg A1: 14-0
RCL C3 - Roodenburg C1: 11-5
Roodenburg D1 - RKAVV D3: 2-2
Roodenburg D2 - UVS D8 M: 6-1
BSC 68 E2 - Roodenburg E1: 2-3
Roodenburg E2 - UVS E6: 1-1
Roodenburg E3 - Roodenburg F1: 1-7
UDO F2 - Roodenburg F2: 3-1
Roodenburg F3 - Teylingen F3: 2-2


Meisjestraining verplaatst naar vrijdagmiddag

De training van de meisjes is verplaatst van dinsdagmiddag naar vrijdagmiddag. Om 17.30 uur wordt er getraind. De bedoeling is om een meisjesteam te formeren dat gaat deelnemen aan de competitie.


Het voetbalgebeuren op zondag

De zondag 1 speelde op het hoofdveld van Boshuizen tegen GOL Sport. Na 20 minuten stond het 2-0 voor GOL Sport en dat was vooral te danken aan het niet als gezamenlijke verdediging vooruit verdedigen van de laatste linie. Hierdoor kon Aksoy met de kont draaien in de 16 en 2x scoren. Roodenburg kwam terug tot 2-2, het werd 3-2, 3-3, daarna 5-3 en 5-4 en uiteindelijk 7-4. De toeschouwer was door dit doelpuntenfestijn de grote winnaar. In de klasse van zondag 1 waren er toch verrassende uitslagen want beide koplopers SVLY en Docos verloren hun wedstrijd.
Zondag 2 kwam er in Oegstgeest niet aan te pas, zondag 4 zit duidelijk te hoog ingedeeld en zondag 5 moest ook al een nederlaag incasseren. Johan van den Bogaard schijnt zijn carrière als voetballer te willen voortzetten als handballer en daar had Roodenburg 5 duidelijk last van. Roodenburg 6 is nog steeds ongeslagen. Nu werd ASC op zij gezet met duidelijke cijfers.

Uitslagen zondag 31 oktober

GOL Sport - Roodenburg: 4-7
UDO 3 - Roodenburg 2: 6-0
Lisse 4 - Roodenburg 3: ?
Roodenburg 4 - ASC 5: 1-3
ASC 6 - Roodenburg 5: 4-3
Roodenburg 6 - ASC 7: 7-2
RKDEO Da 3 - Roodenburg Da1: 11-0


Nieuwe gezichten in de keuken en achter de bar

De vader van Sam, de moeder van Diego en Ben als extra kracht op zaterdagmiddag in de keuken, zijn de eerste 3 nieuwe vrijwilligers in onze kantine. Daarnaast zorgen leden van het Zondagbestuur dat de kantine op vrijdagavond open is. Veel handen maken het werk licht en het zou heel mooi zijn als er steeds meer handen zijn die ons kunnen bedienen van een natje en een droogje.


Programma 6 november

RAS - Roodenburg: 14.30 uur
Quick Boys 4 - Roodenburg 2: 12.00 uur
Quick Boys 12 - Roodenburg 3: 14.00 uur
Roodenburg 4 - Quick boys 14: 12.00 uur
Roodenburg 5 - Noordwijk 12: 13.00 uur
Roodenburg A1 - Alkmania A1: 14.30 uur
Roodenburg C1 - Forum Sport C4: 10.00 uur
Lugdunum D1 - Roodenburg D1: 10.00 uur
Boshuizen D1 - Roodenburg D2: 10.00 uur
Roodenburg E1 - Valken E1: 10.00 uur
Leiden E1 - Roodenburg E2: 10.30 uur
Foreholte F1 - Roodenburg F1: 8.30 uur
Roodenburg F2 - GHC F2: 10.00 uur
Rijnvogels F5 - Roodenburg F3: 9.45 uur


Programma zondag 7 november

Roodenburg - Haagse Hout: 14.30 uur
Roodenburg 2 - SJC 3: 11.00 uur
Roodenburg 3 - DOSR 3: 12.00 uur
Kickers 6 - Roodenburg 4: 11.00 uur
Roodenburg 5 - SJC 10: 13.00 uur
G Wilem VAC 9 - Roodenburg 6: 14.00 uur


Jeugdkeeperstraining

Op donderdagavond 4 november beginnen onze keepers van de zaterdagselectie Mario van der Pluijm en Michiel Hugens met de training van onze jeugdkeepers. De keepers van A- t/m D-junioren komen voor deze training in aanmerking. De training begint om 18.30 uur. Het is een goede zaak dat eerste elftalspelers zich inzetten voor de jeugd, want opvolgers moeten worden klaargestoomd.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.