Roodenburg Actueel week 29 2010

 

WELKE BESLISSING NEEMT DE SCHEIDSRECHTER? (2)

De overtreding is gemaakt en er wordt gefloten voor een vrije trap. Veel spelers letten niet op de scheidsrechter, maar met zijn armgebaar geeft hij aan of een bal direct of in tweeën moet worden genomen. Er zijn spelers, die het de arbiter vragen. "Scheids mag die ineens of is de bal in tweeën?". Over het algemeen zal de arbiter de vraag beantwoorden, maar wie ver af staat, zal de arm van de arbiter in de gaten moeten houden.

Zowel aanvallend als verdedigend moeten spelers anticiperen op dit handteken.

Denk maar aan de keeper als er een directe vrije trap moet worden genomen net buiten het 16 metergebied. Bij een directe vrije trap zal hij voldoende mensen in de muur moeten zetten, terwijl er minder mensen bij een muur nodig zijn als het een indirecte vrije trap is. Bij de organisatie van de verdediging speelt het handteken een belangrijke rol.

Aanvallend mag een spits een bal over de muur krullen, terwijl de arbiter de arm omhoog heeft. Wanneer niemand de bal aanraakt, dan telt het doelpunt niet. De spits krijgt in dat geval geen kans om de vrije trap over te nemen. De keeper hervat het spel met een doelschop.

Het zijn zo maar twee situaties, waarbij spelregelkennis van spelers doorslaggevend is. Op de cursus voor pupillenscheidsrechter van 16 en 17 september zal er veel aandacht worden besteed aan vrije trappen. Dit is alvast een opwarmertje.

DE ARMGEBAREN VAN DE REFEREE ( 2)

De scheidsrechter heeft gefloten voor een overtreding. Wanneer de scheidsrechter zijn arm omlaag houdt en wijst in de richting, dan geeft hij aan dat de bal in die richting getrapt kan worden. Er is in dit geval sprake van het toekennen van een directe vrije schop.

Overtredingen en onbehoorlijk gedrag worden bestraft met:

A - Een directe vrije schop

Een directe vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een speler één

van de zeven hieronder volgende overtredingen begaat op een wijze die door de

scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, onbesuisd of als gepaard gaande

met buitensporige inzet:

1. een tegenstander trapt of probeert te trappen;

2. een tegenstander laat struikelen of probeert te laten struikelen;

3. springt naar een tegenstander;

4. een tegenstander aanvalt;

5. een tegenstander slaat of probeert te slaan;

6. een tegenstander duwt;

7. een tegenstander ten val brengt.

Een directe vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler

één van de drie hieronder volgende overtredingen begaat:

8. een tegenstander vasthoudt;

9. een tegenstander bespuwt;

10. opzettelijk de bal met de hand of arm speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger

binnen zijn eigen strafschopgebied).

Een directe vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond.

Een strafschop

Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de tien hierboven

genoemde overtredingen begaat in zijn eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats

waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is.

De scheidsrechter steekt de arm omhoog. In dat geval is er sprake van een indirecte vrije schop. De scheidsrechter houdt zijn arm omhoog, tot dat de bal is genomen en door een andere speler is aangeraakt.

Wanneer is een bal indirect?

B - Een indirecte vrije schop

Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de vier hieronder volgende overtredingen begaat:

1. langer dan zes seconden de bal in zijn handen houdt, voordat hij deze weer in

het spel brengt;

2. de bal weer met de handen aanraakt, nadat hij deze in het spel heeft gebracht,

zonder dat deze is geraakt door een andere speler;

3. de bal met de handen aanraakt, nadat deze hem doelbewust door een medespeler

met de voeten is toegespeeld;

4. de bal met de handen aanraakt, nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit

een inworp genomen door een medespeler.

Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler

naar het oordeel van de scheidsrechter:

5. speelt op een gevaarlijke wijze;

6. een tegenstander in diens loop belemmert;

7. voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen;

8. een andere overtreding begaat, niet eerder genoemd in Regel 12, waarvoor het

spel wordt onderbroken om een speler te waarschuwen of van het speelveld te

zenden.

Een indirecte vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding

plaatsvond.

DEZE WEEK

Zondagmiddag was de Nederlander te herkennen aan zijn oranje shirt. Vanaf half vier vertrokken er al groepen naar de binnenstad. Ze wilden er bij zijn, bij de wedstrijd der wedstrijden. Op het kunstgrasveld is het wijkvoetbal in volle gang. Op twee halve velden zijn ongeveer 40-50 man bezig. In de wijk is samen sporten een manier om de zondag door te komen. In de jaren dertig vond zo iets over de hele stad plaats. Groepen mannen en jongens behoefden op zondag niet te werken en gingen voetballen op "landjes". Daaruit ontstonden clubs als UVS, Lugdunum, Leidsche Boys, LFC en Roodenburg. En negentig jaar later herhaalt de geschiedenis zich weer.

's Avonds moet het gebeuren, maar Spanje combineert sneller en Nederland gaat er stevig in. Spanning is er steeds en uiteindelijk valt de beslissing vlak voor tijd.

Velen houden er een kater aan over, maar verliezen is ook een kunst. Maandag gaan we over tot de orde van de dag en wordt de versiering in de kantine weer verwijderd.

Donderdag zijn de nieuwe kaarten klaar van de keukenproducten en hangen er nieuwe prijslijsten.. De prijzen stijgen net zoals de huur van de velden. Die gaat met maar liefst 10% omhoog als het aan de ambtenaren ligt. De gemeente moet immers bezuinigen.

Velen genieten deze weken van hun welverdiende vakantie. De spelers van de zaterdagselectie kunnen nog twee weken uitrusten. Eind juli begint voor hen het seizoen 2010-2011, waarbij alles weer een stukje sneller gaat dan in de 3de, 4de en 5de klasse.

HET VOETBAL HUISWERK (6)

Jullie weten intussen, waar de filmpjes staan en kijk nu eens bij hooghouden naar LINKS, want daar werken wij deze week aan.

Waarom jongleren?

Een uitstekende BALBEHEERSING is de basis voor het krijgen van een goede techniek. Het jongleren doen we vooral om de balvaardigheid te vergroten. Daarnaast traint men de lichaamsbeheersing en kan men van hieruit gaan werken aan de coördinatie. Jongleren kan je rangschikken onder EIGEN TRAINING

Je hebt er niemand anders bij nodig. Alleen een bal en een plek om te oefenen.

We gaan nu uitsluitend oefenen met de LINKERWREEF

PS: niet stiekem tussendoor met je rechtervoet of even met je bovenbeen. Alleen maar met de linkerwreef.

Een paar aanwijzingen

- de wreef gestrekt houden, druk je tenen tegen de zool

- trap de bal recht omhoog, maar niet hoger dan de knie

- de armen wat spreiden, zodat je in balans bent. Want dat is vaak moeilijk als je met je linkerbeen moet oefenen.

Noteer weer je score en probeer dagelijks je score te verbeteren

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.