Roodenburg Actueel week 21 2010

 

In aanloop naar de Fair play dag

Aanstaande woensdag 26 mei vindt bij Roodenburg de Fair play dag plaats. In twee artikelen gaan we nader in op dit fenomeen. Het woord is gemakkelijk gezegd, maar wat steekt er achter? In de sportliteratuur wordt er gesproken over formele en informele fair play.

Formele fair play

Formele fair play is niet meer of minder dan 'het zich houden aan de voorgeschreven regels'. Het in acht nemen van de spelregels maakt een wedstrijd mogelijk. Daartoe behoort zeker ook het accepteren van beslissingen van de scheidsrechter. Formele fair play betekent dus: het volgens de spelregels handelen.

Het wezenlijke doel van bijvoorbeeld voetbal is niet alleen om meer doelpunten te scoren dan de tegenstander, maar dit te doen met de middelen die door de spelregels zijn vastgelegd. Pas dan kan er sprake zijn van winst. Winnen en zich tegelijkertijd niet houden aan de regels is in dit kader dus onmogelijk.

Informele fair play

Informele fair play kan in zekere zin worden beschouwd als een verdieping en verbreding van het begrip 'formele fair play' met als doel een wedstrijd beter te laten verlopen. Het begrip 'informele fair play' kent de volgende kenmerken:
- je tegenstander 'gelijke winst- en startkansen' garanderen;
- de 'achting' en de 'respectvolle' bejegening van je tegenstander, die niet als vijand, maar als mens gerespecteerd dient te worden;
- in het strijdperk treden tegen spelers van 'gelijke speelsterkte';
- beide partijen spelen de wedstrijd met volledige inzet.

Informele fair play heeft betrekking op de wijze waarop wordt gestreefd naar het wezenlijke doel van de wedstrijd, ofwel het handelen in de geest van de wedstrijd. Dit voegt iets toe aan de formele, noodzakelijke voorwaarden van de sportwedstrijd en is in moreel opzicht van belang. Informele fair play stijgt dus uit boven het 'zich houden aan de voorgeschreven regels' en is derhalve omvattender dan formele fair play. Het voegt er een morele dimensie aan toe.

In een paar situaties hieronder wordt u misschien aan het denken gezet. Als er volgens de spelregels zou worden gehandeld, wekt men waarschijnlijk de woede op van de tegenstander. Het zijn situaties waarin we de spelregels soms links moeten laten liggen!

Morele vragen aan de voetballer en zijn coach

Soms moet je niet handelen volgens de spelregels, maar volgens de geest van de wedstrijd. Hieronder worden een paar situaties beschreven. Hoe zou jij die situatie oplossen en waarom doe je dat? Praat hierover met je leider.

De geblesseerde tegenstander

Ons team, dat bestaat uit 7 spelers, speelt een kampioenswedstrijd tegen een andere ploeg uit Leiden. Een speler van die tegenpartij komt ongelukkig ten val en moet geblesseerd het veld verlaten. Ze hebben nog maar 6 spelers over en ons team ruikt kansen om te winnen. Wat is sportiever? Roodenburg speelt de wedstrijd uit met 7 man of willen wij de tegenpartij een gelijke kans bieden en gaan ook met 6 spelers verder?

De uitgetrapte bal

Roodenburg speelt een wedstrijd en een Roodenburgspeler raakt geblesseerd. Hoewel de tegenpartij voor staat, trappen zij de bal over de zijlijn, waardoor de blessure van onze speler behandeld kan worden. Nadat de behandeling klaar is vervolgt de scheidsrechter de bal met een inworp voor Roodenburg. Als we inwerpen naar een eigen speler, kunnen we misschien nog gelijk maken. Maar als we de bal gooien naar de tegenpartij, trekken zij ten aanval en is de wedstrijd zo goed als zeker verloren. Wat is sportiever? De bal inwerpen naar de tegenstander of de bal inwerpen naar een eigen speler die misschien kan scoren? En waarom?

De getergde speler

Ons team speelt een belangrijke wedstrijd. De tegenstander speelt stevig en omdat wij te slap zijn begonnen, staan we achter. Een Roodenburgspeler heeft de pest erin dat zijn team achter staat. Hij kan eigenlijk niet tegen zijn verlies. Tegen een medespeler roept hij: Als ik een trap krijg, trap ik direct terug. De medespeler reageert: als een tegenstander je trapt, vind ik dat je mag slaan. De trainer hoort de woorden van de boze spelers en waarschuwt. Na de wedstrijd neemt hij het tweetal apart en spreekt het voorval door.

Wat vind je van deze uitspraken van het tweetal? Heeft dit te maken met Fair Play? Ben je het er mee eens of oneens dat de trainer waarschuwend optrad? Moet de scheidsrechter bepalen wat er wel en niet mag in het veld? Of moeten de spelers dat zelf bepalen? Discussieer met je team en de trainer over deze situatie.

Wij hopen dat je niet alleen een leuke middag hebt bij Roodenburg, maar dat je samen met je coach precies leert wat Fair Play inhoudt.


Deze week

Op dinsdag wordt er hard gewerkt in het jeugdhonk. Veel oude tafels zijn verwijderd en er is een nieuwe lange tafel gemaakt voor besprekingen en voor het nuttigen van een maaltijd. Er zijn meer zaken te verwachten met betrekking tot ons jeugdhonk.

Rondom ons hoofdveld zijn er 2 nieuwe reclameborden gehangen. Het eerste bord is van The Fitnessclub Leiderdorp, Vlasbaan 19, 2352 AA Leiderdorp. Dit centrum met een vloeroppervlakte van 1500 vierkante meter is gevestigd boven de Karwei aan de Baanderij. Meer informatie leest u op dit reclamebord aan de lange zijde (staantribune). Het andere bord is van M.M. Filippo Elektrobedrijf, Nassaustraat 21, 2316 JC Leiden, telefoonnummer 06-41370348. Het bedrijf is gespecialiseerd in elektrotechnische werkzaamheden. Informatie kan men verkrijgen door te klikken op de banner op onze website. Beide bedrijven heten wij van harte welkom op Noord en bij onze sponsorgroep. En het volgende bord ligt klaar om te worden gehangen.

Dinsdagmiddag is het druk bij het kaarten en sjoelen. De laatste weken zijn we met 25 deelnemers. Komende dinsdag is de laatste middag van het seizoen en er is gekozen voor een thema.

Woensdag werd er nog door de F en C getraind. Bij de F werd er geoefend voor het strafschoppentoernooi en wat opviel is dat veel spelers beschikken over een harde en zuivere trap. Komende zaterdag gaat het er om spannen.

Donderdag speelde de zondag 7 thuis tegen Docos 10. De eerste twee doelpunten van Roodenburg waren juweeltjes die je zo maar kon inlijsten. Docos kreeg echter genoeg kansen om terug te komen in de wedstrijd, maar men schoot te gehaast en was voor het doel het overzicht kwijt. De sportieve wedstrijd eindigde uiteindelijk onder leiding van scheidsrechter Maurice in een 5-2 overwinning voor de Kooibewoners.

Zaterdagmorgen was de laatste ukkentraining. De kinderen zijn toe aan vakantie.

Bij Kagia speelde Roodenburg za 2 de eerste wedstrijd van de 2e ronde van de nacompetitie tegen het reserveteam van Kagia. Kansloos werd verloren met 4-1.

Zaterdagmiddag was er op “het keeperveldje” een barbecue voor de oudere jeugd uit buurthuis Mystic.

’s Avonds waren de E-junioren en hun ouders te gast in het clubgebouw. Samen keken ze naar de finale van de Champions League. Patat en frikadel stonden op het menu en natuurlijk een kraker van een wedstrijd.

Zondagmiddag 1e Pinksterdag waren er vooral wijkbewoners actief.

Maandag werd er nog competitie gespeeld en eigenlijk waren dit de beste omstandigheden om te voetballen; 20 graden, een zonnetje. De meeste teams waren echter al uitgevoetbald. Op Noord nog genoeg wedstrijden. Het derde team ging gelijk op tegen ASC en de eindstand werd 4-4. Het vierde won met 4-1 van GHC en het zevende won met 5-3 van SJC 10. Om 17.00 uur was de return van het 2e zaterdag tegen Kagia 2. In de 2e helft stond het 1-0 voor Kagia en Roodenburg 2 moest 4x scoren om de volgende ronde te halen. Bij het maken van deze tekst was de uitslag nog niet bekend.

Uitslagen maandag 24 mei

Roodenburg 3 - ASC 3: 4-4
Roodenburg 4 - GHC 1: 4-1
Roodenburg 7 - SJC 10: 5-3


Zuid-Afrikaanse week op Noord

Komende week staan er een tweetal evenementen op het programma.

Dinsdagmiddag 25 mei afsluiting kaart- en sjoelseizoen

Het thema waarvoor we hebben gekozen is het WK 2010 en Zuid-Afrika. Wie naar voetbal kijkt in het café weet dat men dan rondgaat met een schaal met bitterballen. Op deze middag zullen van Dobben en Kwekkeboom niet ontbreken. Naast de gewone prijzen hebben we dit keer Zuid-Afrikaanse wijnen, pindasoep en kip boboti in de aanbieding. Prijzen met een oranje tintje en voetbalmuziek completeren het geheel. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.45 uur. Eind augustus start er dan weer een nieuw seizoen.

Woensdagmiddag 26 mei Fair play dag

Het grote buurtfeest van Leiden Noord. Sport, spel en ontmoeting staan centraal. De spectaculaire opening heeft net als dinsdag een Zuid-Afrikaanse tintje. Wat het wordt moet u zelf komen aanschouwen en horen. Daarna is er voor teams een Sterrenslag en er is een programma voor kinderen tot 8 jaar. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Kom zoveel mogelijk op de fiets of lopend, want het parkeerterrein wordt gebruikt als feestterrein. De toegang is gratis.


Wedstrijdprogramma komende week

Dinsdag 25 mei

UVS zo - Roodenburg za: 19.30 uur

Donderdag 27 mei

ASC 6 - Roodenburg 7: aanvang 19.30 uur

Zaterdag 29 mei
Het grote strafschoppentoernooi voor alle F-junioren

Aanvang 10.00 uur. Alle F-junioren (F1, F2 en F3) strijden om de Penaltybokaal. Bij dit spel moet je hard en zuiver kunnen trappen en goed kunnen keepen.

Zondag 30 mei

De laatste wedstrijden van het seizoen?

Bernardus 4 - Roodenburg 3: 10.00 uur
Roodenburg 4 - SJZ 5: 11.30 uur
Roodenburg 7 - Foreholte 6: 14.30 uur

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.