Roodenburg Actueel Week 5 2010

De sponsoravond

De eerste sponsoravond van onze sponsorcommissie is gepland op vrijdag 5 februari 2010. Roodenburg heeft de afgelopen jaren veel sponsors mogen begroeten. Sponsors hebben eigenlijk drie redenen om een amateurclub te steunen.
1. De club heeft een potentieel klantenbestand.
2. Er is een emotionele band met de club. De ondernemer heeft er gevoetbald, het kind van de sponsor is er actief of de werknemer van het bedrijf is lid van de club.
3. De sponsor toont maatschappelijke betrokkenheid. Heel veel ondernemingen vinden het belangrijk dat mensen op een gezonde manier sociaal bezig zijn en dan is een voetbalclub een goede manier om die te ondersteunen. Daarbij speelt Roodenburg als wijkclub een heel belangrijke rol in een gebied met ongeveer 35.000 inwoners.

In het verleden zijn er bij Roodenburg diverse sponsoractiviteiten opgezet, maar heeft dit nooit geleid tot een structurele vorm van ondersteuning. Het stond of viel bij degene die contacten had met de sponsors. In de jaren zeventig was Adler, de typemachinefabriek aan de Rooseveltstraat, een van de eerste grote sponsors van de club. Daarna namen de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) het stokje over. In de jaren tachtig was Hing Low het eerste bestuurslid Sponsorzaken. Hing had veel connecties in de it-wereld. Liebert en Proface via Henny van der Paverd werden binnengehaald als hoofdsponsor. Exact Holding uit Delft was een van de eerste bedrijven die een reclamebord had op Noord.

In de jaren negentig werd onder leiding van Hing en door ondernemers met een band met Roodenburg Sport 50 opgericht. De doelstelling was om 50 ondernemers zo ver te krijgen dat ze Roodenburg zouden ondersteunen. Het aantal werd niet gehaald en het bestuur was in die tijd nog niet zo ver dat een eerste elftal zou worden ondersteund via sponsoring. De club bleef klein, maar nadat de doelstellingen waren veranderd en het economisch tij meezat, groeide deze club als kool. Businessclub Leiden vond zijn oorsprong op Sportpark Noord, maar groeide uit tot de grootste ondernemersclub van Leiden.

Met het verdwijnen van de Businessclub en de terugval van de club verdwenen veel ondernemers. Een paar jaar geleden moest er dus vanaf de bodem worden begonnen en Jan van Berkel kreeg velen zo ver dat ze de club wilden helpen. Inmiddels is er een sponsorcommissie die bestaat uit Rinus de Bruin, Vincent de Vos, Chris Turk, Ramon Barends en Dennis van Eijgen. Zij behartigen de sponsorzaken van de club en dat is duidelijk zichtbaar. Wanneer men een bezoek brengt aan ons hoofdveld ziet men dat het aantal reclameborden fors is gegroeid. Bij sponsoring gaat het om meer dan reclame-uiting. Het gaat erom dat sponsors zich thuis voelen op Noord. Ze moeten hun relaties er kunnen ontvangen. Zij moeten andere ondernemers ontmoeten. Het zijn allemaal taken van een sponsorcommissie.

Komende vrijdag is de eerste avond gepland waarbij ondernemers andere ondernemers kunnen ontmoeten bij de voetbalclub en wat is er niet mooier als het op die avond over voetballen gaat. Om die reden is ons lid Kees Verver, die als video-analist werkzaam is voor AZ, als spreker uitgenodigd. Welke zaken worden door hem geanalyseerd, welke informatie verstrekt hij aan toptrainers als Louis van Gaal, Ronald Koeman en Dick Advocaat? Kees komt het komende vrijdag vertellen en het belooft dus een leerzame avond te worden.

Wilt u meer informatie hebben over sponsoring van Roodenburg. Neem dan contact op met de voorzitter van onze sponsorcommissie, Dennis van Eijgen via telefoonnummer 06-14285524. Alleen Roodenburg-sponsors hebben toegang tot deze avond.


Werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan

De bereikbaarheid van Roodenburg voor automobilisten

Momenteel vinden er werkzaamheden plaats in de buurt van Overrhijn. Als deze werkzaamheden klaar zijn, zal er worden begonnen aan de Willem de Zwijgerlaan en dat is dus binnen een week of twee/drie het geval. Aan iedere kant wordt er één rijstrook afgesloten. Voor autobezitters is de situatie rondom de inrit bij de Riebeeckhof van belang. Alleen komend vanaf Leiderdorp kan men rechtsafslaan en is men op de ventweg dan kan men alleen naar rechts de Willem de Zwijgerlaan op. Komt men dus vanuit richting Centraal Station of Kooilaan dan moet men naar Roodenburg via de Nieuwe Marnixstraat en dan de ventweg volgen of via de IJsselmeerlaan en dan het pad achter het clubgebouw nemen.


KNVB West 2 begint met pilot Schikkingsvoorstel

Alleen de overtredingen die worden bestraft met een directe rode kaart komen in aanmerking voor een schikkingsvoorstel. Het gaat daarbij om (wissel-)spelers, trainer-coaches, teambegeleiders en verzorgers. In veruit de meeste gevallen betreft het echter spelers.

Wat is een schikkingsvoorstel?

Eenvoudig gezegd is een schikkingsvoorstel een voorstel tot het maken van een afspraak met een speler over de hoogte van de straf die hij of zij ten gevolge van een overtreding behoort te krijgen. De tuchtcommissie biedt een lagere straf aan dan de straf die daar volgens de richtlijnen voor staat en in ruil daarvoor legt de speler zich neer bij de straf die wordt voorgesteld. Is eenmaal de “overeenkomst” gesloten, dan kan hier niets meer aan worden veranderd. Het is dan niet meer mogelijk in beroep te gaan.

Hoe werkt het?

Nu is het zo dat bij een directe rode kaart alle partijen (scheidsrechter, betrokkene en tegenspeler, besturen en rapporteur) verplicht zijn een verklaring af te leggen. Op basis van deze verklaringen doet de tuchtcommissie uitspraak. De uitspraak wordt verzonden aan betrokkene en de desbetreffende vereniging ontvangt een kopie. Gedurende de pilot-fase rapporteert in eerste instantie alleen de scheidsrechter. De tuchtcommissie bestudeert het wedstrijdformulier en de verklaring van de scheidsrechter. Op basis hiervan wordt een schikkingsvoorstel geformuleerd en verzonden naar de betrokken speler. De betreffende vereniging ontvangt eveneens bericht over het voorstel. Als de betrokken speler niet binnen de termijn van drie werkdagen reageert door middel van een schriftelijk gemotiveerd verweerschrift, wordt aangenomen dat het voorstel is aanvaard en is de straf onherroepelijk geworden. Indien de speler niet akkoord gaat met het voorstel en dit tijdig schriftelijk kenbaar maakt, volgt alsnog een volledige tuchtrechtelijke behandeling en worden de verklaringen van de beide verenigingen (inclusief de tegenspeler) en de eventuele rapporteur en waarnemer opgevraagd. Op basis van het volledige dossier doet de tuchtcommissie vervolgens uitspraak.

Snel duidelijkheid

Door te werken met een schikkingsvoorstel wordt sneller duidelijkheid gegeven over de uiteindelijke straf die wordt opgelegd. Hiervoor is wel de medewerking nodig van de verenigingen en de scheidsrechters. Gedurende de pilot moet het wedstrijdformulier en de verklaring van de scheidsrechter uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de desbetreffende wedstrijd is gespeeld vóór 12.00 uur in het bezit zijn van het districtskantoor. Als hieraan wordt voldaan, heeft betrokkene enkele dagen later het schikkingsvoorstel in de brievenbus.

Voor welke teams geldt deze regeling?

Deze regeling is van toepassing van de zondag 1 en de zondag 6 (standaard 4e klasse en reserve 4e klasse). Het is een proef en wellicht wordt het in de toekomst voor alle Roodenburgteams ingevoerd door de KNVB.


Deze week

Dinsdagavond vond er een bijeenkomst plaats van de gemeente Leiden. Eerst was er een presentatie. Daarna verspreidden zich groepjes buurtbewoners over de diverse ruimten van het clubgebouw.

Woensdagavond regen, waardoor het kunstgrasveld donderdag weer bespeelbaar was. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen die graag wil voetballen. Gaat het door, kunnen we trainen, het aanstellen van scheidsrechters, de inkoop voor de kantine, etc. Liever leven wij in regelmaat, maar het kwakkelweer zorgt ervoor dat “niets zeker” is in deze tijd.

Donderdagavond is iedereen op het kunstgras actief. Vanuit het clubgebouw kunnen de bewegingen op het veld goed worden gevolgd en het heeft wel iets in deze tijd. Op een of andere manier is er contact. Een clubgebouw vanwaar je niet direct naar voetballen kan kijken heeft naar mijn gevoel niets met voetbal. Het is net alsof het er niet bij hoort.

Vrijdagmiddag komt het bericht dat het voetballen is afgelast en een schaduwprogramma treedt in werking. Of er gevoetbald wordt, hangt af van het weergebeuren in de vrijdagnacht.

Vrijdagavond kijkt heel Leiden Noord naar Wesley. Wesley woont aan het Kooiplein op 200 meter van Roodenburg en wordt de popstar van Nederland. Langs deze weg willen wij Wesley Klein, oud-jeugdspeler van onze club, feliciteren met dit behaalde succes. En één ding is zeker, “echt talent” komt altijd uit Leiden Noord.

Zaterdagmorgen vroeg blijkt dat de sneeuw is blijven liggen en om 7.00 uur gaat er al een mail uit dat het voetballen niet doorgaat. Met hanengekraai wordt de enkele bezoeker ontvangen op Noord. De haan gebruikt het rookhok als kippenhok en dat is geen gekke vondst, want er wordt daar wat afgekakeld. In het clubgebouw wordt geoefend met een telefoon met zwaailicht. Zo weet iedereen dat er gebeld wordt.

Zaterdagmiddag is het een komen en gaan van bezoekers. “Een afzakkertje halen” hoort bij de rituelen van een wijkclub. Het is goed om onze oud-voorzitter Ruud Wiggers te zien bij de kaarttafel van zijn maten.

Voor zondag is al het voetballen afgelast en rest ons alleen live voetbal. Feyenoord-Ajax begint om 12.30 uur. Bram, onze kantineman, is echter eerder bij de club, want hij is er voor zondag 4. Voordat ze gaan trainen drinken ze eerst een bakkie.


Komende week

We hebben te maken met een “Oegstgeesterinvasie” op zaterdagmiddag. Spelers van Oegstgeest en UDO spelen hun uitwedstrijd op Noord. Ze kunnen op de fiets en dat is gelet op de vertraging op de Willem de Zwijgerlaan de beste optie.

Zondag speelt het eerste team uit bij Taurus. De thuiswedstrijd werd op Noord gewonnen, maar toen hadden de Delftse studenten er net een trainingskamp in hartje Amsterdam op zitten. Ze zullen uit een ander vaatje willen tappen.

Of er gevoetbald gaat worden, hangt af van het weer en dat ziet er voor de korte termijn nog niet goed uit. De alternatieven moeten uit de kast, want het is wel zaak dat groepen samen iets blijven doen.

Programma zaterdag 6 februari

Roodenburg za 1 - Oegstgeest: 14.30 uur
Roodenburg za 2 - Oegstgeest 2: 12.00 uur
Roodenburg 4 - Oegstgeest 3: 11.30 uur
Roodenburg A1 - UDO A1: 14.00 uur
Ter Leede C3 - Roodenburg C1: 13.30 uur
Roodenburg D1 - Noordwijk D2: 10.00 uur
Roodenburg D2 - SJC d7M: 9.30 uur
Teylingen E2 - Roodenburg E1: 9.00 uur
Lisse F2 - Roodenburg F1: 10.15 uur
Oegstgeest F2 - Roodenburg F2: 8.30 uur
Rijnsburgse B F7 - Roodenburg F3: 13.00 uur
Leiden MP 1 - Roodenburg MP 1: 11.00 uur

Programma zondag 7 februari

Taurus - Roodenburg: 14.30 uur
ASC 3 - Roodenburg 3: 10.30 uur (terrein UDO)
Foreholte 8 - Roodenburg 4: 12.00 uur
Roodenburg 5 - SJC 7: 12.30 uur
Roodenburg 6 - Foreholte 3: 11.00 uur
Lugdunum 4 - Roodenburg 7: 10.30 uur
VEP Da 2 - Roodenburg Da 1: 10.00 uur

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.