Roodenburg Actueel 2017 - week 52

 

 

Roodenburg actueel nr 52

LV ROODENBURG

Pieter Bothstraat 27, 2317 AP LEIDEN. 071- 5232157 (bestuurskamer) 071-5216900 (kantine)

 

ROODENBURG OP ZOEK NAAR NIEUWE BESTUURSLEDEN

HUIDIG BESTUUR VANAF FEBRUARI DEMISSIONAIR

Kort verslag van de Algmene LedenVergadering van 18 december 2017

Na het in acht nemen van een minuut stilte om de ons ontvallen leden te herdenken, volgt het verslag van het verenigingsjaar, opgesteld door de secretaris.

Enerzijds wordt daarin het heuglijke feit van het 90-jarig jubileum gememoreerd, waarbij met tevredenheid naar de georganiseerde activiteiten wordt gekeken. Anderzijds moeten we ook dit jaar constateren dat er veel negatieve energie is gestoken in de contributie-inning. Ook de diverse contacten met de Gemeente Leiden hebben veel energie gekost en het resultaat is niet echt positief te noemen.

Hierna volgen de verslagen van de diverse commissies en het financiële verslag. Door het vervallen van voornamelijk de huuropbrengsten wordt er afgesloten met een negatief saldo.

Na de pauze kan de penningmeester een iets positievere begroting presenteren. Doordat we weer huurders hebben gevonden is het negatieve saldo aanzienlijk kleiner geworden en het kan met een betere contributiebetaling en het meedenken en meewerken van de Gemeente Leiden naar nul of een kleine plus worden gebracht.

Tijdens het agendapunt verkiezing van bestuursleden meldt het bestuur dat zij m.i.v. 15 februari 2018 demissionair zal zijn. Aan de leden wordt gevraagd om een werkgroep te formeren om een nieuw en vooral jonger bestuur te zoeken. Het huidige bestuur is er niet in geslaagd om mensen te vinden die een bestuursfunctie of een andere functie op zich willen nemen. Ook voelt het bestuur dat het contact met de gemeente een andere impuls nodig heeft.

Is er per 1 februari een nieuw bestuur dan zal het huidige bestuur aftreden. Indien er nog geen nieuw bestuur is, maar wel zicht daarop dan zal het huidige bestuur demissionair aanblijven tot het nieuwe bestuur benoemd wordt.

Ger van Gemert treedt per eind december 2017 af, zoals hij al in de vorige ALV heeft aangekondigd.

Om het vinden van bestuursleden te vergemakkelijken, oppert het bestuur een splitsing naar inhoud van de taken. Een bestuur dat zich bezig houdt met het voetbal en daarnaast een bestuur gericht op het sociaal maatschappelijke deel.

De leden geven aan dit onderzocht kan worden.

Indien er geen nieuw bestuur is en er geen vooruitzichten daarop zijn, dan stelt het huidige bestuur voor aan de leden om als demissionair bestuur de rest van het voetbalseizoen aan te blijven om de zaken af te handelen die leiden tot het ontbinden van de vereniging.

Het een en ander zal in een buitengewone ledenvergadering begin februari worden bekrachtigd.

Een oproep wordt gedaan naar de leden om zich te melden om het nodige werk te verrichten om extra inkomsten te genereren. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het organiseren van toernooien, feesten, kaartavonden, loterijen, etc.

Uit de vergadering biedt Mo Rahou zich aan om een werkgroep "Contributie-inning" te formeren.

Abdelhaq Jermoumi biedt zich aan om informatieve avonden te organiseren rondom het thema voetbal.

Om 23.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Henk Tegelaar, secretaris.

voetnoot redactie: Het aantal leden groeit. Twee jeugdteams extra in de voorjaarsreeks en steeds meer meisjes voetballen er op de woensdagmiddag. 90 ouderen hebben hier iedere week hun sociaal contact en op woensdagmiddag groeit het aantal moeders, dat komt bewegen of die met de kinderen meegekomen. Ik schat Roodenburg momenteel op 320 leden en het aantal mensen, dat doordeweeks meedoet aan activiteiten binnen Roodenburg op 160. Het is de 5de voetbalclub van de Stad en in dit tempo is plek 4 al in het zicht. Mag ik zeggen dat er voor heel wat partijen veel op het spel staat!

JUBILARISSEN GEHULDIGD

Voor de pauze zijn de jubilarissen gehuldigd, die al "tig" jaar lid zijn van de club. Twee leden, die 25 jaar lid zijn van de club, hadden gemeld dat ze verhinderd waren. JeanMarc van Steenbergen en Nourdin Salhi kunnen de speld tegemoet zien. Mat de Boer nam de speld voor Jean Marc in ontvangst.

Drie leden waren 60 jaar lid. Rinus de Bruin, John Soudan en Wim van Es werden gehuldigd door voorzitter Raymond Keur. Ze kregen een grote bos bloemen mee, waarmee ze vrouwlief konden wakker maken.

70 jaar lid en nog steeds wekelijks op de club is Isaac van Weerlee. Ook hij kreeg een speciaal aandenken en de bloemen. Bar mocht laat op de avond nog aan het werk. Wij willen allen feliciteren met hun langdurig lidmaatschap van de club.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie 6 januari 2018

Het bestuur van de LV Roodenburg nodigt haar leden / supporters / sponsors uit voor de nieuwjaarsreceptie, die zal plaats vinden op

Zaterdag 6 januari 2018, van 15.30 tot 19.00 uur.

2018

Laten we met elkaar dan het glas heffen op het prille nieuwe jaar en op een goede gezondheid voor iedereen.

En uiterst belangrijk: op een goede toekomst op Sportpark Noord.

Voorafgaand aan de receptie wordt een onderling toernooi georganiseerd.

Het bestuur.

 

DE FOTO VAN ROB STANDHART EN DE VRAAG VAN GLOIRE

ONZE KERSTVRAAG. Het betreft een wedstrijd in "De Meer ". Jaar 1989? 1990? 1991?

 

Deze foto kregen we van Rob Standhart. Wie staan er op de foto?

RobStandhart2

De redactie deed een poging om de Roodenburgers te traceren.

Staande van links naar rechts: Henk KijkindeVegte,Maurice de Roode, ?, Jeroen Philipsen, Bob Rijsbergen, Marc Ravensbergen, Michael van Wieringen, Menno Ooijendijk?

Zittend: Peter Slingerland, Rob Standhart, Michel Crispijn?, Martijn KijkindeVegte, Wesley Slingerland, Raymon Bennekers, Arie Siera.

Maar tegen welke AJAXIEDEN kwamen zij in actie? Wij zijn benieuwd naar jullie bevindingen? Reageren kan via facebook.

 

Uit LD 21/12/2017 Meer auto’s op Joop Vervoornpad

De Leidse wijk De Hoven krijgt een tweede in- en uitgangsweg. Het gaat om het Joop Vervoornpad aan de achterkant van de buurt. Op een deel van dat bestaande fiets- en wandelpad worden al auto’s toegelaten. Daar komt nog een stuk bij, zo heeft de gemeente besloten. Het Joop Vervoornpad vormt de scheiding tussen de flats van De Hoven en het omvangrijke volkstuincomplex Ons Buiten.

De Hoven is voor gemotoriseerd verkeer alleen bereikbaar via de ventweg die parallel loopt aan de Willem de Zwijgerlaan. Geen ideale situatie. Daarom is al in 2014 besloten om het oostelijke deel Joop Vervoornpad tussen IJsselmeerlaan en voetbalclub Roodenburg de officiële status van straat te geven.

Daar komt nu een stukje bij, van Roodenburg naar de Pieter Bothstraat. Dat gebeurt mede op aandringen van de wijkvereniging De Zwijgers van Noord en van zorginstelling Topaz Overrhyn, centraal gelegen in De Hoven. Het ouderencentrum wordt er namelijk beter bereikbaar door. Een ander voordeel is dat de hoeveelheid verkeer afneemt aan het begin van de ventweg bij de Abraham Crijnssenstraat.

Het nieuwe stuk ’autopad’ wordt binnenkort verbreed door aan beide kanten van de bestaande asfaltstrook grasbetontegels in te graven. Begin 2018 gaat de verandering in.

JEUGDTRAININGEN GESTOPT

In de kerstvakantie is er geen jeugdtraining. De trainers geven via de app aan, wanneer er weer wordt begonnen. Ook zullen er ouderbijeenkomsten plaatsvinden.

 

HET BESTUUR WENST U

GEZELLIGE KERSTDAGEN EN GEZOND 2018 TOE

====================================================================

ROODENBURG KOMENDE WEEK

Niet alle activiteiten staan vast, maar op woensdagmiddag 27 december wordt er gedanst, geknutseld en worden er spelletjes gedaan.

Er zal worden gekeken naar live voetbal.

====================================================================

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.