Roodenburg Actueel 2017 - EXTRA

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden in de kantine op

 

MAANDAG 18 DECEMBER 2017

 

Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

 

 

Agenda

 

01. Opening

 

02. Mededelingen en Ingekomen post
03. Vaststellen van de agenda
04. Verslag vorige ALV van 12 december 2016
05. Jaarverslag 2016 – 2017 van de secretaris

 

06. Jaarverslag overige afdelingen en commissies
07. Financieel verslag
08. Kascontrolecommissie

09. Jubilarissen

 

Pauze

 

10. Verkiezingen: bestuursleden, leden kascontrolecommissie
11. Begroting / contributie

 

12. Vervolg op buitengewone ledenvergadering van 9 oktober 2017

 

               

 

-              Onze financiële huishouding

 

-              Realiseren van extra inkomsten

 

-              Gestarte initiatieven

 

-              Vrijwilligers

 

-              Verjonging van kader, m.n. bestuurlijk

 

 

13. Wat Verder Ter Tafel Komt

 

14. Rondvraag

 

15. Sluiting

 

 

Met vriendelijke sportgroeten,

 

Het bestuur van de LV Roodenburg

 

 

 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.