Roodenburg Actueel 2016 - week 49

KejoBVBijTanteJansSchlagwein

 

Roodenburg actueel nr  49            

LV ROODENBURG

Pieter Bothstraat 27, 2317 AP LEIDEN. 071- 5232157 (bestuurskamer) 071-5216900 (kantine)

VAN STRANDTENT NAAR KASTEEL

Na de bevrijding kwam langzamerhand het normale leven weer op gang. Ook werd er weer gedacht aan voetbal en het bestuur ging op zoek naar Roodenburgers. Op 23 mei 1945 is het bestuur, sinds lange tijd, voltallig aanwezig op de vergadering.

Er moet ontzettend veel gebeuren, de velden zagen er zeer slecht uit, het materiaal zo goed als onbruikbaar of verdwenen.

Toen al werd gevoeld dat een eigen onderkomen een groot gemis was; vergaderen werd bij iemand thuis gedaan. Er was wel een kantine op de Leidse Hout maar die was van de Sportstichting en werd beheerd door een medewerker van de Sportstichting. Ook maakten de atletiekverenigingen de Bataven en A.V.Holland van de kantine gebruik.

In die kantine was het niet bepaald gezellig en het assortiment was ook zeer beperkt. Als er was getraind, kon de kantine nog nauwelijks gebruikt worden omdat de beheerder naar huis wilde. Op zich alleszins begrijpelijk want de man was in dienst van de Sportstichting en wilde ook bijtijds thuis zijn.

Er is nog een interessante anekdote over die kantine: Zodra er tijdens de oorlog het gerucht ging dat er razzia’s op komst waren, werd secretaris Martijn daarvan op de hoogte gesteld die vervolgens jonge mannen optrommelde en soms met zo’n 30 jongeren naar de Leids Hout ging en daar onderdoken in de kantine. Wonder boven wonder is dat onderduikadres nooit ontdekt.

Na de bevrijding bruiste het van de activiteiten, er werden dansavonden, toneelavonden, kaartavonden e.d. georganiseerd door een inmiddels zeer actieve contactcommissie. Maar al die festiviteiten vonden elders plaats en daarin speelde “de Kleine Burcht” (tegenwoordig Einstein) t.o. het stadhuis een belangrijke rol.

Tot en met de beginjaren 1960 had Roodenburg geen eigen clubhuis terwijl in die periode de clubhuizen uit de grond schoten maar Roodenburg bezat niet de geldmiddelen en had ook geen toestemming om een eigen clubhuis te realiseren.

Steeds meer deed dit gemis zich voelen, vooral toen het jeugdwerk in de voetbalclubs een steeds belangrijkere rol ging spelen.  

Het was dan ook een hele verbetering dat in 1961 kon worden beschikt over een, zo die toen werd genoemd, “strandtent”. De Roodenburgers waren dolblij met deze strandtent die door enkele zeer actieve leden  bruikbaar werd gemaakt. Nu konden de spelers na de wedstrijd en de training een tijdje gezellig samenzijn. De bediening werd verzorgd door eigen leden en er kon op eenvoudige wijze een balletje gehakt of een kopje soep worden gemaakt. Er stond o.a. ook een tafeltennistafel en daar werd druk gebruik van gemaakt, sommigen konden een aardig balletje slaan.

Niet lang daarna werd bekend dat Roodenburg zou gaan verhuizen naar Sportpark Noord.

strandtent

                                

Plannen werden hiervoor gemaakt en men had het voordeel, dat er ervaring was opgedaan met het noodgebouw. Toen de plannen vastere vorm gingen aannemen, werd een werkcommissie benoemd, t.w. de heren L. Geuke, D. Bonnet en A. de Roo. Deze heren hebben veel werk verricht en de rest van het bestuur kon zich bezig houden met de andere bestuurstaken/zaken. Door het "Bouwfonds" onder leiding van de heer A. de Bolster werden diverse acties ondernomen. Men kon het Bouwfonds steunen door tegen een bepaald bedrag lid te worden. Dit Bouwfonds heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor de nieuwbouw. Men bracht f 25.000 bij elkaar.

In 1964 werd de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen door wethouder Sannes. Vele leden gingen hierna aan de slag en vol trots zagen zij HET mooiste clubhuis van Leiden groeien.

Hoewel er veel gespaard en jarenlang de inkomsten uit de voetbaltoto opzij waren gelegd, kwam er toch nog een tekort van f 35.000 . Een lening moest worden gesloten bij de gemeente en gezien de vereniging in blakende welstand verkeerde, greep men deze lening met beide handen aan.

De officiële opening vond plaats op zaterdag 14 november 1964 door wethouder Sannes met een geweldige sleutel, begeleid door vuurwerk en een receptie. Een stralende voorzitter Leo Geuke kon met zijn vereniging bezit nemen van een prachtig clubgebouw.

                       

 kantineRB

Zo zag het clubgebouw er uit toen het in 1964 in gebruik werd genomen. Er was een bestuurskamer rechts in de hoek naast de keuken. Maar al snel bleek de keuken te klein en werd de bestuurskamer er bij getrokken en de keuken werd tegelijkertijd gemoderniseerd. Dat alles was mogelijk omdat er na een paar jaar een houten keet in gebruik werd genomen.  Het werd "het Praethuys genoemd". In deze ruimte had men de beschikking over een bestuursruimte, een commissiekamer, een keuken, een opslagruimte en een drukkerij. De familie van Eijgen beheerde dit gebouw. Op maandag hingen de shirts/ broeken aan de waslijn die door mevrouw/ meneer van Eijgen gewassen waren. In het weekend verzorgde het echtpaar de koffie voor de officials, die werden ontvangen in de bestuursruimte. Daarna waren het vooral de echtgenoten van bestuursleden, die optraden als gastvrouw.

Eind jaren 80, begin jaren 90 nam men afscheid van het Oude Praethuys. Aan de tribune werd er een nieuwe bestuursruimte gebouwd. Dat was mede mogelijk geworden omdat er succesvol was gespeculeerd met aandelen door de beleggingsclub. De ruimte bestond uit een bestuursruimte met keuken, een radiokamer en een commissiekamer.  In de bestuurskamer werden bij thuiswedstrijden van de zondag 1 de gasten ontvangen. In de commissiekamer ontving op zaterdag het jeugdbestuur leiders/ scheidsrechters/ trainers van de tegenpartij en de eigen vereniging. Op zondag werd de ruimte benut door de elftalcommissie. Een naam, die als gastheer hier niet mag ontbreken, is die van Jan Sierat. Ome Jan was het gehele weekend te vinden in deze ruimte en verzorgde daar de thee en limonade. Verder was Loek van Steenbergen de man, die vooral op zondag als gastheer en lid van de elftalcommissie optrad.

Het clubgebouw werd een belangrijke ontmoetingsplek voor leden en supporters. Het werd gebruikt om wat te eten en te drinken na wedstrijden en trainingen. Op vrijdagavonden organiseerde de contactcommissie er klaverjassen en sjoelen. Grote feesten vonden er eveneens plaats. Door de groei van het aantal leden , bleek na een aantal jaren dat het clubgebouw te klein was om iedereen te bergen.  Er werd besloten om het clubgebouw uit te breiden tot en met de stalen binten, waarop het gebouw steunde. Een bouwploeg werd geformeerd. In de bouwploeg van vrijwilligers zaten onder andere Piet Klein, Toon van der Blom, Dirk van der Zwart, Hans Budding, de gebroeders Minke. Jan Werter, die in die tijd voorzitter was, zorgde in die tijd voor een hapje en een drankje.

Na 36 jaar dienst te hebben gedaan volgde een volgende uitbreiding. Roodenburg was een belangrijke ontmoetingsplaats voor de wijk. Het feit, dat het bestuur/ commissie aan de ene kant van het veld zat en dat de leden op 100 meter verderop zaten, heeft zeker meegespeeld om na te denken over nieuwbouw/ verbouw. Er werd besloten om een stuk aan te bouwen aan het bestaande clubgebouw. Aan de kopkant kwam er de Roodenburcht bij. Die bestaat uit een jeugdhonk, een huiskamer en een corner. Boven zijn er twee commissiekamers en een grote bestuursruimte. Het jeugdhonk heeft via een schuifwand een directe verbinding met het clubgebouw.

               

Roodenburcht

Aan de andere zijde van het clubgebouw werden 2 extra kleedkamers (kleedkamer 9 en 10) en 1 scheidsrechtersruimte gerealiseerd. Daarnaast kwam er een ballenhok en een opslagruimte. Raymond Keur heeft hier veel werk voor de totstandkoming verricht, maar dat kan ook worden gezegd van Arnold Barends , Dirk van der Zwart, Hans Seelbach, Jan van Rijn, Jan van der Wiel, Toon van der Blom en velen anderen.

Het huidige Roodenburg clubgebouw biedt dus veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Een aantal ruimten zou ook overdag in gebruik moeten zijn. Wie ideeën heeft wipt eens langs bij het bestuur.

 terras

 

DEZE WEEK

Op dinsdagmiddag wordt in het jeugdhonk de eerste kerstboom opgetuigd door leden van de vrijdag klaverjasclub.

Donderdagavond vergadert de jubileumcommissie. De reünie staat gepland op zaterdagavond 27 mei 2017. Hans de Graaf zal fungeren als contactpersoon voor de reünisten. Binnenkort treft u zijn e-mailadres aan om u of anderen aan te melden.
Xander Hartevelt gaat aan de slag met een groot seniorentoernooi op 20 mei. We hopen, dat veel teams met oudere Roodenburgers gaan meedoen. Het wordt de warming up voor de reünie.

Vrijdagmiddag wordt een presentatie voorbereid voor onze jeugdtrainers. Het thema wordt: het individueel kunnen verdedigen en vormt de basis voor het tactisch handelen verdedigend. In de kerstvakantie hopen wij deze bijscholing te geven.

Zaterdag maakt Renzo de eerste elftalfoto's van het eerste team onder de 13 jaar, het tweede team onder 11 jaar en eerste en tweede team van onder de 9 jaar. Foto's met begeleiding, maar ook met de scheidsrechters, die deze ochtend hebben gefloten.

PROGRAMMA VOOR KOMEND WEEKEND

THUIS,  COMPETITIE EN BEKER WEDSTRIJDEN.

Za. 17/12 09:30 Roodenburg JO11-1 - UVS JO11-2 co  
Za. 17/12 10:00 Roodenburg JO15-1 - Meerburg JO15-4 be  
Za. 17/12 12:30 Roodenburg 3 - Wanica Star 2 be  
Za. 17/12 12:30 Roodenburg 4 - Nieuwkoop 3 be  

DE UITWEDSTRIJDEN,  ALLEEN COMPETITIE

Za. 17/12 10:00 UVS JO13-3 - Roodenburg JO13-1 co  
Za. 17/12 12:30 ST UDO Oegstgeest 2 - Roodenburg 2 co  
Za. 17/12 12:30 DSO 11 - Roodenburg 5 co  
Za. 17/12 14:30 WVC 1 - Roodenburg 1 co  
Zo. 18/12 14:00 ASW 1 - Roodenburg 1 co  

HET VOETBALGEBEUREN

De F2  ( onder 9 tweede team) besloot de eerste helft van het seizoen met een 4-3 overwinning. Het werd een spannende aangelegenheid.
De E2, onder de 11 tweede team moest het hoofd buigen voor RCL.
De E 1, onder de 11 eerste team, kon het niet bolwerken tegen Voorschoten.
De D 1, onder de 13 eerste team nam het op tegen koploper Hazerswoudse Boys. Men kwam met 1-0 voor en de einduitslag was uiteindelijk 2-7.
De C1 , onder de 15 eerste team hield het één helft vol tegen Quick Boys C2. De ruststand was 1-1, de eindstand was 4-1 op sportpark Nieuw Zuid. Om half negen trapten ze af, maar iedereen was ruimschoots op tijd.
De F1, JO onder de 9 eerste team won in een doelpuntrijke wedstrijd met 4-7 bij Rijnsburgse boys.
De B1, eerste team onder de 17 had het behoorlijk moeilijk tegen het derde team van RCL. Het werd een nipte uitoverwinning met 0-1.
Voor het eerst was er in competitieverband een onderlinge competitiewedstrijd tussen Roodenburg 4 en Roodenburg 5. Het verschil zat denk ik in de trainingsarbeid en leeftijd. Roodenburg 5 won gedecideerd met 0-9.
De zaterdag 1 lijdt zijn volgende nederlaag. In het verhaal lees ik over frustraties onderling. De uitwedstrijd tegen Woubrugge gaat met 3-0 verloren.
Zaterdag 2 redt het niet tegen Leiden 3 en verliest met 6-1.
Op zondag verliest de zondag 1 de uitwedstrijd tegen Delfia met 2-1.
De zondag 2 speelt met 0-0 gelijk speelt tegen Bernardus 7.

ROODENBURG DOORDEWEEKS

maandag 12 december         in het clubgebouw  20.00 uur algemene ledenvergadering.

dinsdag 13 december            in het clubgebouw  14.00 uur klaverjassen / sjoelen.

vrijdag 17 december              in het jeugdhonk klaverjassen.

 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.