Roodenburg Actueel 2016 - week 28

BijTanteJansKejoBVSchlagwein

 

Roodenburg actueel nr 28

WERK IN UITVOERING

Alles lijkt rustig, maar achter de schermen wordt er gewerkt ter voorbereiding van het seizoen 2016/2017. Inventarisatie van materiaal, teamindelingen, verwerken van overschrijvingen, enzovoorts.

Bestuursleden zijn deze week in gesprek met de gemeente en KNVB over voetbal Vitaal Leiden. Meekijkend naar de overschrijvingen krijg ik het idee, dat bij veel Leidse clubs niet alle contributie van afgelopen seizoen is geïnd en dat het ledenaantal hoog wordt gehouden in verband met de naderende fusies.
Op zaterdagmiddag en donderdagavond is het clubgebouw open. Donderdag waren er twee groepen actief. Het oude vierde had versterking gekregen van Dennis Gressie. De verzorger van de zaterdag 1.
Een verzorger moet goed in conditie blijven, want tijdens iedere wedstrijd, valt er wel eens een speler om en dan moet Dennis met de waterzak uitrukken.

Het nieuwe vijfde was bijna compleet en speelde een pot op een half veld. Zij speelden eerst in de breedte van het veld, maar nadat twee spelers met pijn en moeite een bal uit de sloot hadden gevist, werd er gekozen om via een groot verplaatsbaar doel in de lengte te gaan spelen.

In het clubgebouw werd er daarna op groot scherm gekeken naar Duitsland - Frankrijk.

De Ramadan is voorbij en dat betekent dat in de corner de ijsverkoop weer op gang komt.

Trainingsschema's schrijven doe ik ook nog steeds. Er ligt een jaarprogramma klaar voor B junioren en het schema voor de E /F pupillen wordt herschreven. Het voetbal verandert en dus moeten we up to date blijven.

In het Leidsch Dagblad een besluit, dat clubs in Voorschoten jaarlijks hun clubgebouw mogen verhuren voor maximaal 40 privéfeesten. Het lijkt mij dat in Leiden met zoveel horeca dit voor Leidse clubs een utopie zal blijven.

De fietsenstalling tenslotte is uitgebreid met een rek voor 20 fietsen.

==================================================================

INDELING BEKER BEKEND

Een leuke indeling voor de beide selecties voor seizoen 2016/2017.

GROEP 2/10 zaterdag 1

Roodenburg za 1 - Quick Boys 2 - Aarlanderveen 1 - Nieuwkoop 1.

GROEP 2/53 zondag 1

Van Nispen 1 - VVSB 2 - Roodenburg 1 - Graaf Willem II VAC 1

=================================================================

COBY VAN DER MEER OVERLEDEN

Afgelopen dinsdag hebben een groot aantal Roodenburgers, die met elkaar in contact zijn via facebook, afscheid genomen van Coby van der Meer.

Coby was de echtgenote van Hanjo en haar zoon René heeft vele jaren bij Roodenburg gespeeld. Coby was al lange tijd ziek en leefde tussen hoop en vrees. Recent was zij nog bij de barbecue van de zaterdag en de vrijwilligers.

Wij wensen Hanjo, René en verdere familie veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

====================================================================

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.