Roodenburg Actueel 2016 - week 24

BijTanteJansKejoBVSchlagwein

Roodenburg Actueel nr 24

                                          FUSIES IN LEIDEN

                  WAT GAAN WE DOEN AAN DE INVLOEDEN VAN BUITEN DE STAD?

In de actueel heb ik al jaren geschreven dat jeugdopleiding een kwestie van jaren hard werken is. Dat moet je met volle overgave doen. Pas daarna kan je gaan oogsten. Zo'n opleiding duurt ongeveer 12 jaar. Roodenburg HAD, met nadruk op HAD, een leuk A elftal. Het team speelde voor het kampioenschap van de 2de klasse en jarenlang is er gewerkt om dit team klaar te stomen voor de eerste elftallen. De spelers deden daarbij extra ervaring in het eerste zondagelftal op. Spelen op zaterdag en op zondag ervaring opdoen in het seniorenvoetbal. In het Leidse en omgeving kom je dit bijna niet meer tegen. Leidenamateurvoetbal schreef regelmatig over de inbreng van de jonge spelers in het zondagelftal. Maar u begrijpt het al. De oogsttijd is aangebroken en de v.v. Katwijk, topvoetbal via passie, plezier en respect heeft een scout Cengiz Dönmez, die op zoek moet naar jeugdig talent. De bedoeling is om de eigen jeugd en eerste elftal op hoog niveau te laten uitkomen. Maar dat talent heeft men zelf niet opgeleid, dus is het tijd om "over de grenzen" te snuffelen. Dönmez heeft dus de belangrijkste jeugdspelers van Roodenburg benaderd, ze hebben er proeftrainingen gedaan en vertrekken. We hebben het over Younes Oulmoudem en Khalid Makkor.

De v.v. Katwijk heeft nogal wat te makken. Met hoofdsponsor Ouwehand Vis en platina sponsors de Katwijkse Bouwmaatschappij, Parlevliet van der Plas en RABOBANK Leiden/Katwijk en een tweetal buitenlandse rederijen heeft de club genoeg steun om er een leuke "Katwijkse club" van te maken.

Het komend seizoen heeft Roodenburg dankzij het weghalen van zijn beste spelers geen A junioren elftal. Deze spelers waren de trekkers en het gevolg is dat er na hen meerdere spelers zijn vertrokken. Een paar spelers, die zouden komen, blijven weg. Een dergelijke actie heeft dus grote gevolgen voor het georganiseerde voetbal in Leiden Noord. De oudere jeugd gaat hangen en u kunt raden, waar dit eventueel toe kan toe leiden. De jongere jeugd, die in grote getale kwam kijken als de A1 thuis speelde, hoeft in de middag niet meer terug naar het sportpark om hun oudere broers en vrienden aan te moedigen. Wel start Roodenburg komend seizoen met een B1 team, maar dat zijn vooral eerste jaars spelers en er valt dus een gat van drie jaar.

De vraag, die je daarbij mag stellen is? Past het weghalen van jeugdspelers van een andere club in het plaatje van respect, waar v.v. Katwijk trots mee voor de dag komt op zijn website? En zijn sponsors als Ouwehand en de RABOBANK met haar wensenfonds hier nu zo blij mee? De Rabobank draagt volgens haar website bij aan de ontwikkeling van individuele mensen, sectoren en de samenleving als geheel. Zij stimuleren de vitaliteit van lokale gemeenschappen wereldwijd. Zij spreken zich uit over maatschappelijke kwesties.

Alleen al om die reden vernemen wij gaarne hoe de bank kijkt tegen deze ontwikkeling?

Parlevliet en van der Plas vist met haar vissersvloot over de gehele wereld. De jongens, die nu daar gaan voetballen gunnen wij het allerbeste, maar sta er niet vreemd van te kijken dat ze als bijvangst over een paar jaar overboord worden gezet.

Dit is dus één praktijkverhaal. Vele clubs zullen een zelfde verhaal kunnen vertellen. In de afgelopen 30 jaar zijn de Leidse voetbalclubs systematisch leeggeroofd door clubs, in de naaste omgeving van Leiden. De gemeente Leiden, KNVB en de clubs hebben geen vuist gemaakt om zich te bewapenen tegen deze aanvallen. Wanneer u denkt dat fusies helpen om clubs sterker te maken, dan zal er ook direct moeten worden afgerekend met de invloedsferen van buiten de stad. Laten we eerlijk zijn, wie gaat zich in Leiden nog inzetten voor het jeugdvoetbal als ieder talent dat boven het maaiveld verschijnt, wordt weggeplukt?

Het antwoord ligt bij alle partijen. Kijkende naar de gemeenteraad, dan mogen bedrijven en instanties best worden aangesproken op het feit, dat Leidse clubs in "zwaar weer" verkeren. Moet het niet zo worden, dat 80% van werknemers van de gemeente binnen de stadsmuren gaat wonen? Ambtenaren, die in de stad wonen hebben veel meer binding met hun leefomgeving dan wanneer je alles vanaf afstand kunt regelen. En mogelijk volgen dan ook andere Leidse bedrijven?

De KNVB kan niet buiten voorschriften met betrekking tot het vergoeden van opleidingskosten aan clubs, die spelers opleiden. Met name in het hogere amateurvoetbal wordt er flink verdiend, dus is er sprake van een bron van inkomen. Spelers bezitten contracten en kunnen in de winterperiode, mits zij een contract hebben, worden getransfereerd. Verkast een speler en gaat hij inkomsten genieten, dan is het de gewoonste zaak van de wereld, dat er opleidingskosten worden vergoed. Nu krijgen de kleinere clubs niets, maar hebben vaak wel betaalde jeugdtrainers in dienst. Mag je, wat er nu gebeurt, het benaderen van, in dit geval jeugdspelers, classificeren als "stelen"?. En luidt het zevende gebod niet : "Gij zult niet stelen "?

Kijkende naar de clubs, dan zullen ze ook zelf hard moeten gaan werken aan de werving van sponsors. En misschien moet je eens kijken naar de Katwijkse ondernemers in de stad, die nu hun nering drijven in Leiden, maar waarvan de opbrengsten verdwijnen naar de Katwijkse voetbalclubs. De bakkertjes, de bedrijvenmakelaars, wat is het Leidse voetbal er mee opgeschoten?

De fusie materie los je niet op met clubs samenvoegen en verplaatsen. Clubs moeten een jeugdafdeling hebben en een achterban. Maar ze kunnen alleen renderen als ook hun omgeving "kracht " vertoond. Wanneer clubs zich beschermd voelen voor invloeden van buitenaf. Of wanneer het Leidse bedrijfsleven er "achter gaat staan". Een schone taak is er voor de gemeenteraad, de KNVB en sportminnend Leiden weggelegd. Alleen zo kunnen er stappen worden gezet in een achterstandswijk.

Laat je het voetbal aanmodderen, dan moet je als gemeenteraad er rekening mee houden, dat er straks niet meer georganiseerd wordt gevoetbald door de jeugd in Leiden Noord en Leiden Zuid West.

Een harder bewijs van een verdwenen sociale omgeving is mijns inziens niet mogelijk! En dat is dan niet alleen de schuld van de omgeving, maar net zo goed van de invloeden van buitenaf.

DEZE WEEK

Dinsdagmiddag zijn diverse werknemers van het Stedelijk Beheer actief op Noord. Velden worden gemaaid, het kunstgras wordt geborsteld. Op woensdag worden er korrels toegevoegd aan het bestaande toplaag van het kunstgrasveld.
Dinsdagavond is de laatste training van de zaterdagselectie. Veel spelers nemen deel aan de training en dan concludeer ik dat de groep een hechte groep is geworden. Wil je presteren, dan begint het met de vorming van een hechte groep. Daarvoor zijn trainers nodig, die het groepsproces kunnen sturen, de resultaten en spelers, die zich in goede doen voelen doen de rest. Daarnaast moeten spelers zelf zorgen voor onderlinge sfeer. Samen streef je een doel na.

Woensdagavond trainen de nieuwe E en F groep. Voor de nieuwe E zoeken we nog drie tot vijf spelers, die geboren zijn in 2006 en 2007. Is dat het geval, dan kan er een E 2 team worden ingeschreven. De aanwezige E en F pupillen sluiten het seizoen af met een gezamenlijke wedstrijd. Bij de F groep is woensdag niet iedereen present, maar op de gebruikelijk donderdagtraining is de rest aanwezig. Nieuwe mini F trainer Ralf maakt deze avond kennis met zijn groep.
Op donderdagavond speelt Roodenburg 6 een onderlinge partij 9 tegen 9. Tijdens de ramadan komen velen later op de avond een balletje trappen. Je ziet er een aantal, die voorheen voor Roodenburg uitkwamen. Een partijtje voetbal vlak voor het eten gaan, stimuleert de eetlust.
Zaterdagmorgen wordt het seizoen afgesloten door de nieuwe en oude F groep. Ze spelen een onderlinge partij. De uitslag is 7-3, maar het blijkt dat de spelers al goed overweg kunnen met het spelen op een half veld. Ralf neemt de allerjongsten apart. Ze zijn bezig met het omschieten van kegels. Sommigen zijn 4-5 jaar en iedere training levert bij deze kinderen de nodige spanning op.

WANNEER IS CLUBGEBOUW OPEN TIJDENS HET GESLOTEN SEIZOEN?

Op donderdagavond van 18.00 - 22.00 uur en op zaterdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur is het clubgebouw open. Een behoorlijk aantal leden en supporters komt dan langs. Op donderdagavond blijft men gewoon een balletje trappen. Het zomeravond voetbal is een leuke bezigheid om in beweging te blijven. Zaterdagmiddag komt men langs om elkaar te ontmoeten en eventueel een kaartje te leggen.

JEUGDTRAININGEN GESTOPT

De jeugdtrainingen zijn met ingang van heden gestopt. Wanneer men zich wil afmelden voor het voetbal, dan dient dit schriftelijk te gebeuren voor 1/7/2016. In het andere geval, gaan we er vanuit dat men gewoon lid is voor het seizoen 2016/2017. Leden, die zich willen aanmelden en afkomstig zijn van andere clubs, moeten overschrijving hebben. De administratie is iedere avond aanwezig van 18.30 uur tot 20.15 uur. Overschrijven dient officieel te gebeuren voor 15/6/2016. Nieuwe leden, nieuwe kinderen vanaf 4 jaar kunnen wel aanmelden op bovengenoemd tijdstip. Afhankelijk van de plaatsen in teams, nemen we dan kinderen aan. Bij de B junioren geboren in 2000 en 2001 is er ruimte, net zoals bij de E pupillen geboren in 2006-2007. Met kinderen geboren in 2010 en 2011kan onze mini F groep groter groeien.

 

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.