Roodenburg Actueel 2015 - week 14

ROODENBURG PRESENTEERT 2 RAPPORTEN AAN DE LEDENRAAD

Afgelopen maandag zijn er door het bestuur een tweetal rapporten gepresenteerd aan de ledenraad. Een aantal leden is uitgenodigd, de overigen hebben gehoor gegeven aan de oproep via facebook en de RB actueel
Ongeveer 30 personen, vooral kaderleden zijn deze avond aanwezig.

Het  eerste rapport was afkomstig van het bureau Halt en de KNVB. De afgelopen maanden hebben Sylke Koster en Jeroen Rijsdijk onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid bij de club. Daarbij is men gaan kijken tijdens wedstrijden van de jeugd en zijn er interviews afgenomen met ouders. Daarnaast volgden bijeenkomsten met het bestuur, met de oudere jeugd en met de jongere jeugd.. Ook is er gekeken naar de omgeving, de bereikbaarheid van het complex, het recreatief medegebruik, hoe schoon is de omgeving.


Al de bevindingen met aanbevelingen zijn besproken tijdens de ledenraad en aangeboden aan het bestuur, dat daarmee aan de slag kan.

Na deze rapportage presenteerde Raymond Keur het Blaauwberg rapport aan de leden.
In dit rapport  Voetballen in een stad van vele kleuren wordt de toekomstvisie van Roodenburg tot 2027 besproken.
Het is de visie van het bestuur van Roodenburg.

Een visie , die is gestoeld op ervaringen, die zijn onderzocht door het bestuur en door het bureau Blaauwberg, Bureau Blaauwberg is een bureau met veel kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling en over de rol van maatschappelijke organisaties daarin.

Via het rapport wil het bestuur drie zaken duidelijk maken.

Het gaat om de langere termijn. Wij willen het dagelijks runnen van een vereniging meer en meer gaan zien vanuit het lange termijn perspectief. Minder improvisatie, meer handelen vanuit een gezamenlijk perspectief.

De inzet is er dat er ook in 2027 nog voetbal wordt gespeeld op de locatie van Roodenburg. Of dat de huidige vereniging is, is weer wat anders. Maar het moet zeker gaan om mooi voetbal, in een context waarin de oude kernwaarden van Roodenburg volop zichtbaar zijn: een steunpilaar voor het leven in Leiden - Noord, een tolerant, democratisch en seculier klimaat., goede relaties met stad en regio.

En het is inderdaad Roodenburg 2027. Geen mooi rond getal, wel een jaar met betekenis: In 2027 bestaat Roodenburg 100 jaar.
Het bestuur is er zeker van dat 2027 niet alleen staat voor een strategische opgave. Het staat ook voor een mooi feest. Daar wil men voor zorgen.

Een echte visie is nooit klaar. Een visie vormt zich door er mee aan het werk te gaan. Het bestuur van Roodenburg wil daarom met dit verhaal in de hand gesprekken aangaan met alle betrokken partijen in de omgeving. Daar kan een masterplan met concrete acties uit voortkomen, nieuwe dynamiek, nieuwe allianties. We kijken er naar uit.

Er ontstond een goede discussie, waarbij pijnpunten en toekomst  aan de orde kwamen.

Raymond Keur , Aart van Bochove ( beide oud wethouders) en onderzoeker Rob Manders legden hun bevindingen uit , gaven aan waar de kansen lagen en hoe men met dit masterplan aan het werk dient te gaan.


Aan het slot van de raadpleging gaf de ledenraad het bestuur goedkeuring aan het bestuur om verder te gaan.

De vergadering begon om 20.20 uur en om 22.30 uur was het overleg afgelopen en kon de penningmeester een drankje aanbieden namens de club.

IBRAHIM OLEKLI GESLAAGD VOOR ZIJN SCHEIDSRECHTERSDIPLOMA

Ibrahim Olekli is de volgende Roodenburger, die is geslaagd voor zijn KNVB scheidsrechtersdiploma. Hij heeft zeven avonden de Basis cursus scheidsrechter gevolgd en is in de praktijk ondersteund door een begeleider.
Namens de club feliciteren wij hem met dit resultaat en wensen hem veel plezier toe bij het leiden van wedstrijden.
De laatste jaren hebben diverse Roodenburgers het diploma behaald. Abdelhaq en Jamal Jermouni, Mohammed Nour en Mo Farhane jr gingen hem recentelijk voor.
Via hun inzet dragen zij en Roodenburg een steentje bij aan het gebeuren op het veld.
Wil je ook scheidsrechter worden en een KNVB opleiding volgen, neem dan contact op met de KNVB .  Ga naar www.voetbal.nl, klik op opleidingen en dan naar scheidsrechteropleiding.
Men kan als men 14 jaar is al beginnen als "echte KNVB scheidsrechter".

Een nieuwe rage is dat men aan de slag gaat als betaalde scheidsrechter bij amateurclubs . Via het uitoefenen van je hobby kan men een centje bijverdienen. Dit gebeurt via www.scheidsrechterhuren.nl. Het fluiten van een wedstrijd levert dan € 35,- per gespeelde wedstrijd op.

DEZE WEEK

Het aantal deelnemers aan het Paaskaarten is wat minder dan was voorzien, maar dat komt door de stormwaarschuwing. Met 38 deelnemers is het toch reuze gezellig.
In de keuken doet men zijn uiterste best en de gevulde eitjes vinden gretig aftrek. Jan de Roo wint het klaverjassen, gevolgd door Koos Laterveer. Koos is eigenlijk te laat, maar bekende dat hij geen rekening heeft gehouden met de zomertijd.
Voor alle deelnemers zijn er leuke Paasprijzen in de vorm van exclusieve prijsjes, die thuishoren op de Paastafel.
Op de website van Leiden amateurvoetbal een ingezonden brief van een neutrale toeschouwer, die zich verbaast over het optreden van de scheidsrechter in de wedstrijd Oegstgeest - Roodenburg.
Het is goed dat een neutraal oog het opvalt, dat  de donkere spelers vatbaarder zijn voor kaarten,  terwijl beide teams de nodige overtredingen maakten.
Woensdagavond speelt de A1 de uitgestelde wedstrijd tegen Alkmania A1. Roodenburg A1 wordt verrast in de omschakeling.
Het probleem deze avond is dat de A1 niet als team kan spelen. Er wordt niet gespeeld vanuit de taak, waardoor sommige spelers niet aan voetballen toekomen.
Donderdagavond is er een competitiewedstrijd van Roodenburg 6 tegen FC Lisse.
De uitslag wordt  5-3.
Niet alle auto's kunnen deze avond op het parkeerterrein. Het is druk op Noord.
Drukte merk ik ook op bij de trainingen. Bij de mini F verschijnen diverse nieuwe kinderen en Leon en Lorenz hebben hun handen vol.
Zaterdagmorgen zijn er eieren verstopt rondom het wetraveld. De mini F gaat er eerst een partijtje spelen en daarna gaan de kinderen, soms vergezeld met oma, de ouders en de trainer op zoek naar eieren. Was het donderdag heel druk, nu zijn ze met 8.
Het gevolg is dat sommige kinderen zoveel eieren hebben geraapt, dat ze het gehele Paasweekend nodig hebben om alle gevonden eieren op te peuzelen.

Komend weekend spelen de meeste teams uit. Het betekent dat de velden "stil komen te liggen" en geeft dus aan dat er nog genoeg speelruimte bij Roodenburg is voor nieuwe teams. Dit kunnen zowel jeugd- als seniorenteams zijn.
Klikt men op de website "vriendenteams gezocht", dan gaat men naar de juiste contactpersoon, om die wens te vervullen.

HET VOETBALGEBEUREN

De E1 heeft een uitwedstrijd tegen  Quick Boys.  De ploeg komt snel met 1-4 voor, daarna slaat de gemakzucht toe en wordt het uiteindelijk 5-7.
De D1 heeft het moeilijk tegen FC Lisse D3. De Blauwzwarten mogen blij zijn met een puntje.
Zaterdag 5 en 6 winnen hun potje en met name 5 moet flink aan de bak . Bij zaterdag 1 zijn er diverse spelers toeschouwer, omdat ze hun schorsing uitzitten.
De wedstrijd tegen LSVV moet gewonnen worden , om niet rechtstreeks te degraderen.
LSVV komt met 1-0 voor en Roodenburg loopt achter de feiten aan. Via een prachtig doelpunt van Jeroen van Hooidonk wordt de rust gehaald.
In de tweede helft komt LSVV weer voor. Nadat een speler van LSVV met een rode kaart het veld heeft verlaten , wordt de druk van Roodenburg groter.
Een penalty om de zaak in evenwicht te brengen wordt echter gestopt door de LSVV goalie.
Vlak voor tijd valt alsnog de gelijkmaker. Beide teams beseffen echter dat ze elkaar geen goede dienst hebben bewezen.

Tweede Paasdag komen de beide standaardteams weer in actie. De zondag 1 kent personele problemen en verliest met 2-10 van Stolwijk.
De zaterdag 1 moet het opnemen tegen WDS uit Driebruggen. Tweemaal komt Roodenburg voor en binnen vijf minuten maakt WDS gelijk.
In de rust mijmeren we over het feit dat WDS zo snel tegen scoort. Als Roodenburg nu eens vlak voor tijd scoort, dan kunnen ze niet meer langzij komen.
Die gedachte wordt bewaarheid door Abdelali El Baroudi die via een valse hattrick Roodenburg met 3-2 de winst bezorgd.
Komende zaterdag is de belangrijke uitwedstrijd bij Gouda. Iedere week is het een finale, die gespeeld moet worden.

De D1 doet mee aan het Lugdunum toernooi. Ze eindigen deze middag op de derde plek.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.