Roodenburg Actueel 2015 - week 8


Men waardeert het verslag en geeft hen een inkijk hoe de buitenwereld reageert op hun voetbalprestaties.
Deze week wordt er verder nagedacht hoe de club er in 2020 zal moeten uitzien. Een brainstormgroep bekijkt de stand van zaken, zoals het nu is en zoals het er in de toekomst zal moeten uitzien.
Woensdag gaan we op bezoek bij Socrates, de dependance van het Stedelijk Gymnasium in het Noorderpark. Het Stedelijk behoort tot de beste scholen van Nederland en het is een goede zaak, dat leerlingen van deze school kennis maken met hun schoolomgeving.
Dat doen ze via een maatschappelijke stage bij Roodenburg.
Vrijdagavond in de stromende regen oefenen er 7 C junioren ruim een uur. De doorweekte spelers krijgen na afloop warme chocolademelk van de corner. Ze hebben het verdiend, want tonen doorzettingsvermogen.
Zaterdagmiddag is het puzzeluur. De zonen van een zaterdag 6 speler zijn in de huiskamer terecht gekomen en hebben alle sleutels van de houders afgehaald.
Nourdin Essaoui mag overal gaan passen en meten zodat de juiste sleutels weer aan het juiste touwtje hangen.
Voor de corner worden noodles en soepkoppen gekocht. Trainers, die zo uit werk komen, vragen wel eens " wat schaft de pot? " en dan was het antwoord altijd: stroopwafels, een gevulde koek of fruitbiscuit.
Daar komen nu noodle soep of noodles bij.
Zaterdagmiddag is Frans Klein weer eens onder ons. Voorzien van een nieuwe knie en wandelend op krukken, kan hij er weer tegenaan.

COMMUNICATIE IN EEN ALLOCHTOON TEAM (1)
DOEL: AANLEREN VAN TEAMVAARDIGHEDEN.

Hierbij een inkijkje aan welke voorwaarden een tactische training van oudere jeugdspelers (16-18 jaar)  moet voldoen. Op een KNVB cursus leren trainers spelers technisch en tactisch beter te maken.
Cultuur bepaalt de manier van spelen. Kan je het geleerde van de KNVB kwakkelloos implementeren naar een allochtoon team of komt er meer voor kijken om een groep als team te laten spelen/ functioneren?
In een drietal artikelen laat ik u ons stappenplan zien hoe wij trachten het spelen als team te verbeteren.

Twaalf jaar geleden toen ik startte met de pupillen E , kwam er een Marokkaanse vader naar mij toe en die zei "Marokkanen kunnen niet samen voetballen ".
Je slaat het om in je gedachten en vraagt je op den duur af "Zou daar een grond van waarheid in zitten?

Marokkanen zijn gebaat bij sterke leiding. De Koning van Marokko is zo'n persoon. De leider moet gezag uitstralen. Wie dat gezag niet heeft, ondervindt er veel hinder van. Het is een reden, dat een Nederlandse trainer er vaak niet in slaagt om zo'n groep te trainen en uiteindelijk gefrustreerd de biezen pakt.

Roodenburg is een Nederlandse club, waar de regels gelden zoals die al tientallen jaren van toepassing zijn. Het zijn vastgelegde en informele regels. Ze bepalen het wenselijk gedrag dat de club verlangt van haar leden. Gedrag dat nodig is wanneer men tegen andere verenigingen speelt of onderling voetbalt.
Soms hebben de regels te maken met sportiviteit en respect, dan weer met collegialiteit.
Eerlijk spel, het is een groot goed in de Nederlandse cultuur en geeft uitstraling.

Om dit te verwezenlijken zijn we dus op zoek naar leiders/ trainers met aanzien. Dergelijke leiders zijn een rolpatroon voor de toekomstige generatie.
Deze leiders moeten zowel kennis hebben van de Nederlandse clubcultuur als de eigen cultuur en de uitdaging, waarvoor we staan is : "Hoe kan je nieuwe goede leiders binnen een team opleiden? ", zonder dat alles wordt aangegeven door de man met aanzien.

Veel zal worden bepaald door de onderlinge communicatie. Het bevordert dat een groep individuen als team met elkaar gaat leren samenspelen. Een voetballer, die op niveau wil spelen, moet beschikken over techniek, conditie, tactiek en persoonlijkheid.
Wanneer men zich richt op persoonlijkheid, dan zijn er een aantal krachten nodig om samen te kunnen voetballen.

1) concentratie en oplettendheid.
2) zelfbeeld en zelfwerkzaamheid
3) prestatiedrang en wilskracht
4) stabiliteit en stressbestendigheid.

Regelmatig gaat het mis en vaak ligt het aan het gebrek aan bovenstaande eigenschappen. In vergelijking met de Nederlandse voetbalcultuur gaan helaas niet alle vaders / broers mee naar een wedstrijd en moet een speler zelf zijn plek weten te vinden in een vereniging of een team.
Met zijn vader kan de speler niet zo vaak praten over zijn geleverde voetbalprestatie. Er is weinig feedback en dat heeft zo zijn weerslag op het zelfbeeld van de jonge speler.
Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik worden? Een aantal jongeren, vaak enthousiast gemaakt door derden, besluit dan om het team te verlaten en het hoger op te zoeken.
Maar hoger wil nog niet altijd zeggen, dat men ook beter wordt. Wilskracht, de juiste trainer en een goede groep bepalen vaak het verdere verloop van de sportieve carrière.

Veel spelers, die een te hoog verwachtingspatroon van zichzelf hebben, krijgen de deksel op de neus en raken gedesillusioneerd.

Een andere persoonlijkheidseis is dat een speler stabiel en stressbestendig moet zijn.
Bij een club als Roodenburg loopt niet alles op rolletjes, wanneer er bijvoorbeeld een uitwedstrijd dient te worden gespeeld. Op dat moment ben je aangewezen op jezelf, een eigenschap waarmee je in het betaalde voetbal ver  kunt komen.
Wie zich niet uit het veld laat slaan als het even tegenzit en doorzettingsvermogen toont, die heeft de goede eigenschap om deel uit te maken van een team.

Naar mate men ouder wordt, komen er situaties voor, dat men wordt uitgedaagd. Dat kan via tegenspelers, scheidsrechter, publiek. Het past natuurlijk bij Roodenburg niet, dat men zelf de zaak op tilt zet. Het komt hier op neer: Hoe ga je als individu op met stress?


Belangrijk is dat men niet reageert en laat zien dat men de situatie de baas is. Vertrouwen in jezelf en je teamgenoten is daarbij een groot goed. Pas als spelers over de bovenstaande eigenschappen beschikken, kan er worden gewerkt aan het team.


Zo'n team kenmerkt zich door: samenwerken, communiceren, interactie.

Groepssamenhang herkent men via de verbale behulpzaamheid van de ene speler naar de andere speler. In de wedstrijd moeten spelers daarom leren om elkaar te coachen.
"Kaats "  "Draai" het zijn woorden, die heel vaak gebezigd worden in een team, dat goed met elkaar samenspeelt. Een ander kenmerkt van goed samenspel is dat de medespeler zich vrijloopt als de ander aan de bal is.

Het is allemaal gemakkelijk op papier gezet, maar voordat een team echt goed gaat samenspelen, dient er heel wat te gebeuren.
In mijn vervolgverhaal ga ik in op een aantal zaken/ manieren om de communicatie van spelers te verbeteren.

DEZE WEEK
In de corner hangt er deze maandagavond een verslag van de wedstrijd van zondag 1 met A junior Aziz Mouchin. De binnenkomende jeugdspelers willen allen het verslag lezen, want het Leidsch Dagblad valt bij maar weinig allochtone leden in de bus.
Men waardeert het verslag en geeft hen een inkijk hoe de buitenwereld reageert op hun voetbalprestaties.
Deze week wordt er verder nagedacht hoe de club er in 2020 zal moeten uitzien. Een brainstormgroep bekijkt de stand van zaken, zoals het nu is en zoals het er in de toekomst zal moeten uitzien.
Woensdag gaan we op bezoek bij Socrates, de dependance van het Stedelijk Gymnasium in het Noorderpark. Het Stedelijk behoort tot de beste scholen van Nederland en het is een goede zaak, dat leerlingen van deze school kennis maken met hun schoolomgeving.
Dat doen ze via een maatschappelijke stage bij Roodenburg.
Vrijdagavond in de stromende regen oefenen er 7 C junioren ruim een uur. De doorweekte spelers krijgen na afloop warme chocolademelk van de corner. Ze hebben het verdiend, want tonen doorzettingsvermogen.
Zaterdagmiddag is het puzzeluur. De zonen van een zaterdag 6 speler zijn in de huiskamer terecht gekomen en hebben alle sleutels van de houders afgehaald.
Nourdin Essaoui mag overal gaan passen en meten zodat de juiste sleutels weer aan het juiste touwtje hangen.
Voor de corner worden noodles en soepkoppen gekocht. Trainers, die zo uit werk komen, vragen wel eens " wat schaft de pot? " en dan was het antwoord altijd: stroopwafels, een gevulde koek of fruitbiscuit.
Daar komen nu noodle soep of noodles bij.
Zaterdagmiddag is Frans Klein weer eens onder ons. Voorzien van een nieuwe knie en wandelend op krukken, kan hij er weer tegenaan.

LOUIS DE BOLSTER OVERLEDEN


In de gezegende leeftijd van 93 jaar is op 16/2/2015 overleden de nog oudst levende Roodenburger, Louis de Bolster. Vorig jaar is hij samen met familie  langs geweest en werd hij ontvangen in de bestuurskamer door Raymond Keur.
Louis was " van de Leidse Hout " en een van zijn laatste wensen was om het complex in Noord nog eens te bekijken en de aftrap te doen. Dit gebeurde in een wedstrijd van de zaterdag 3, een team waarin ook Dennis Siebert, een familielid van Louis meespeelde.


Louis zat jarenlang in de redactie van ons clubblad ( de Blauw Zwarter).
Ter gelegenheid van zijn bezoek heeft Cees Mentink vorig jaar een interview met Louis en zijn vrouw gehad. Vroeger kwam het clubnieuws op een heel andere manier naar de leden.
Hoe dat ging leest u wanneer u klikt op
WWW.LEIDENAMATEURVOETBAL.NL

BIJ OUDSTE LEVENDE ROODENBURGER IS OVERLEDEN  is er een  koppeling gemaakt met dit interview.
Een interview dat goed weergeeft, hoe het er vroeger aan toe ging bij Roodenburg.

De samenkomst voorafgaand aan de crematie zal plaatshebben op dinsdag 24 februari om 11.00 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4

(ingang aan de Schouwweg).

Na de samenkomst wil de familie de aanwezigen gaarne ontmoeten in de ontvangkamer van Rhijnhof.

OUDER/ KIND TRAINING VAN DE MINI F

Zaterdag stond er een bijzondere training op het programma van onze mini F. Het was geen gewone training. De ouders waren uitgenodigd om mee te komen trainen. Aan die oproep werd door velen voldaan. Moeders, broertjes, vaders, zelfs opa's hadden zich in het trainingspak gehesen.
De trainers Leon en Lorenz hadden een programma gemaakt, waarbij ouders samen met kinderen of het tegen de kinderen moesten opnemen.
Het begon met een tikspel met tweetallen. De lopers liepen met de handen vast, de tikkers moesten de tweetallen via afwerpen zien te raken. Een spel dat de beweeglijkheid sterk verbeterd en het was leuk om te zien dat ouders met andere kinderen het spel uitvoerden.

Daarna was er een estafettevorm met dribbelen. De kinderen en de ouders moesten daarbij langs de pylonen en weer terug. Het grappige was dat nu de ouders het moesten opnemen tegen de kinderen.

Nadat dit onderdeel was afgerond, was het "limonadetijd".

De training werd besloten door een partijspel " de kinderen tegen de ouders".
14 kinderen tegen een hele grote groep volwassenen en oudere broertjes.
Het werd een spannende partij en de einduitslag was 3-3. Trots kwamen de kinderen het mij vertellen.
Combifunctionaris Joost had inmiddels de tafel gedekt voor 25 personen in het jeugdhonk.
Verschillende ouders hadden zelf zaken klaargemaakt voor de lunch.
Alle ouders en kinderen verzamelden zich in het jeugdhonk en het was een goed teken dat er extra stoelen moesten worden aangerukt.
Na een sfeervolle lunch was het tijd om huiswaarts te keren.
Ons rest slechts om complimenten te maken voor de organisatie. Joost heeft van de lunch foto's gemaakt voor de website.

EERSTE  TRAINING MINI F PUPILLEN

Doordat trainer Leon arbeidsverplichtingen heeft, is de eerste training van de mini F verplaatst naar donderdagmiddag van 17.00 - 18.00 uur.
De tweede training is op zaterdagmorgen van 10.00 - 11.00 uur.
De kinderen, geboren na 1-1-2008 verzamelen zich omstreeks 9.45 uur en bijna wekelijks komen er nieuwe kinderen bij.

Vorige week werd ik aangeschoten door een vader, die dacht dat wij een ledenstop hebben bij de mini F.  Ik kan u meedelen, dat dit niet het geval is.
Wanneer we enthousiaste ouders en kinderen hebben , dan mag de groep groeien en kunnen we weer eens gaan denken aan een F1, F2 of zelfs een F3 in het komende seizoen.

HET VOETBALGEBEUREN

Zaterdagmorgen ging de wedstrijd van de F3 uit bij RCL niet door. De grasvelden van Roodenburg waren eveneens afgekeurd. De zaterdag 4 en 6 konden uitwijken naar het kunstgrasveld.
De E1 speelde een oefenwedstrijd bij Leiden E1. In de eerste helft leek de ploeg te zijn overdonderd, in de tweede helft kwam men terug. Leiden won de nuttige oefenpot met 5-4.
Zaterdag 2 moest winnen om  een aantal ploegen, die vlak boven hen staan , niet uit het oog te verliezen. Tegen Rijnsburgse boys 4 lukte de missie van coach Wesley Lancel. Het werd 1-4 in Rijnsburg.
Zaterdag 1 ging op bezoek bij het hoogstaande Floreant. De ruststand was 3-1, in de tweede helft werd het 3-2 en het laatste halfuur was Roodenburg de betere ploeg. Een puntje had er in gezeten, maar net als vorige week bleef de ploeg van Patrick Heijmans met lege handen staan.
Zaterdag 3 speelde gelijk bij Quick Boys en zaterdag 4 won in een pittig potje van Wassenaar 2.
Zaterdag 6  deelde de punten. Met 3-3 werd er gelijk gespeeld tegen Katwijk 10
De B1 tenslotte speelde de vierde uitwedstrijd op rij. Tegen Alkmania B1 werd het een remise (1-1).
Op zondag won de zondag 2 met 5-4 van SJC 7.
De zondag 1 begon scherp en kwam  voor de rust met 2-0 voor. Na de rust kwam Oosterheem op 2-1. Een kwartier voor tijd leek Roodenburg de zaak al voortijdig naar zich toe te trekken. Een Roodenburg speler werd door de keeper van Oosterheem in het strafschopgebied onderuit gehaald. Een rode kaart en een penalty was het gevolg. De penalty werd benut door Aziz Mouchin, waardoor het 3-1 werd.
Met tien man bleef Oosterheem voetballen en slaagde er toch nog in om op 3-3 te komen.

Komende zaterdag , de klassieker tussen Roodenburg en UVS. In de uitwedstrijd had er meer ingezeten. Kan de zaterdag het een en ander rechtzetten?

Vooraf is er een voorwedstrijd van de E pupillen, gevolgd door handje lopen.

Roodenburg E1 en UVS E3/E4 spelen tegen elkaar om 13.15 uur
Na het gebeuren verzamelen de beide teams zich in het jeugdhonk en wordt er patat gegeten.

In verband met de beperkte parkeergelegenheid raden wij u aan om per fiets te komen.

SPONSOR IN BEELD (11)                                              SLINGERLAND & SLINGERLAND

                       

Een bedrijf, dat door de jaren heen nauw verweven is met Roodenburg. Een groot aantal jaren geleden begonnen Peter en zijn zoon Wesley een administratiekantoor. Peter heeft een aantal jaren gevoetbald in de senioren en was later jeugdtrainer bij de club. Wesley speelde in de jeugd van Roodenburg, voordat hij de overstap maakte naar de Feijenoord jeugd. Hij werd geen prof, maar speelde nog wel een aantal jaren op hoog amateurniveau bij onder andere Katwijk en ARC.
De vrouw van Peter tenslotte was lid van onze toneelclub.

Door het spelen voor meerdere clubs heeft het tweetal een groot aantal voetbalcontacten overgehouden. Voetballers, die nu ondernemer zijn of particulieren behoren tot de clientèle van dit administratiekantoor.
Naast het sponsorschap is S&S het bedrijf, dat onze loonadministratie doet.

BOEKHOUDING
Iedere ondernemer dient een boekhouding te hebben en bij te houden. Deze financiële administratie heeft men nodig om beslissingen te nemen. Tevens is de boekhouding de grondslag voor het verstrekken van informatie aan de belastingdienst of de bank.
Administratiekantoor S & S kan u op een drietal manieren bijstaan om de boekhouding te voeren.

1) u besteedt de administratie volledig uit aan ons kantoor.
2) u verwerkt zelf facturen, betalingsbewijzen in een boekhoudpakket en wij verzorgen de tussenreportages.
3) ons kantoor leent personeel uit aan uw onderneming om de administratie te doen.

DE SALARISADMINISTRATIE
Een onderneming met personeel dient er een gedegen administratie op na te houden. Dat is tegenwoordig geen eenvoudige zaak meer. CAO's, arbeidsrecht, sociale verzekeringswetten, loonheffing, Arbo wetgeving, het zijn allemaal zaken, waar men verstand van moet hebben.
Daarom kiezen veel ondernemers voor een specialist op dit gebied en administratiekantoor Slingerland & Slingerland kan u daarbij helpen met:

De maandelijkse loonstrook
De loon journaalpostverwerking in de boekhouding.
De aangifte loonheffing aan de belastingdienst
Het jaarwerk ten behoeve van de belastingdienst
De jaaropgaven voor de werknemers.

FISCALE ZAKEN
De belastingdienst zorgt er ieder jaar weer voor, dat zaken dienen te worden uitgezocht. Wetgeving verandert jaarlijks.
Wij begrijpen, dat u zich daar niet ieder jaar in wil verdiepen.
Voor u kunnen wij de aangifte inkomstenbelasting, loonheffing, vennootschapsbelasting/ dividendbelasting/ omzetbelasting doen.
Maar u kunt bij ons net zo goed terecht voor een second opinion.

ADVIES EN BEGELEIDING.
Tegenwoordig zijn er veel startende ondernemers. Veel ondernemers denken alleen maar aan hun bedrijf en het maken van winst.
Maar je hebt meer nodig dan een paar handen. Hoe richt je de administratie in? Automatisering?
Bedrijfsvorm. Investeringen. Kredietaanvragen. Personeelsvraagstukken.
In al dergelijke zaken staan wij voor uw klaar om u te helpen.

Waar kunt u ons vinden?

Ons kantoor is gevestigd 
Laan van Berendrecht 102
2353 VL LEIDERDORP

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.