Roodenburg Actueel 2015 - week 2

 

Een voetbalclub bestaat uit leden, spelers, supporters, sponsors, ouders van jeugdleden. Samen vormen ze een club en dient men zich te houden aan diverse regels. Regels, die zijn voorgeschreven door de voetbalbond en door de overheid.
Al die regels zijn ontworpen dat  de mensen zo veilig, ordelijk mogelijk kunnen genieten van het spelletje, dat voetbal heet. Van bestuurders wordt verwacht, dat ze het één en ander aansturen, maar het betekent wel dat je veel kennis moet hebben van wetten, reglementen.

Wanneer ik kijk naar onze club, welke kennis dient er dan aanwezig zijn?

Een voetbalclub heeft tot doel, dat kinderen leren voetballen, dat senioren presteren of recreëren en om die redenen contract een club een trainer of worden er contracten afgesloten met vrijwilligers.
Een trainer van een standaardteam verdient over het algemeen meer dan een vrijwilligersvergoeding en dan krijg je te maken met BELASTINGWETGEVING.
Je wordt als bestuurder geconfronteerd met vragen als wat is loon, wat kan ik belastingvrij vergoeden?, moet ik loonheffing betalen?, welke gegevens heb ik van de trainer nodig?, wanneer moet ik aangifte doen? , hoe moet ik de administratie inrichten?
En zo zijn er meer vragen, die richting de penningmeester van het bestuur komen.
Blijft het daarbij, dan is het antwoord neen, want over de omzet van de kantine dient er BTW te worden afgedragen en kan men bovenstaande vragen bijna repeteren.

Wanneer je werkgever bent, dan heeft een werknemer rechten en plichten. Je kunt niet zo maar iemand ontslaan. Welke regels gelden er als je een contract verlengd en hoe lang is de geldigheidsduur. HET ARBEIDSRECHT  is het volgende kennisgebied van het bestuur.

DE ARBOWET is een ander kennisgebied van het bestuur en veel zaken lijken zo vanzelfsprekend. In deze wet gaat het onder andere over het welbevinden van de vrijwilligers. Hoe lang is hun dienst in de kantine? Maar ook hoe gaan vrijwilligers om  met agressie, discriminatie en ongewenst seksuele intimidatie?
Het werken op hoogte staat er o.a. in vermeld. Wij willen graag dat de pupil van de week op de trapeze het scorebord zou kunnen bijhouden. Boven de 2,5 meter zijn er echter regels.
In het clubgebouw moet men voorbereid zijn op noodsituaties. De brandweer controleert regelmatig. Hoe zijn de vluchtroutes? Zijn de brandblussers goed? Is er een EHBO kist?
In de ARBO staan ook regels voor de veiligheid van leden en vrijwilligers in clubgebouw en keuken. Hoe staat het met de hygiëne? Zijn de machines, die worden gebruikt veilig? Is de vloer van de keuken niet glad? Zijn er brandblusmiddelen in de keuken mocht er iets gebeuren? Kennen de vrijwilligers de schoonmaakmiddelen, die worden gebruikt?
De ARBO wet gaat ook over veiligheid van kinderen, die naar een uitwedstrijd gaan. Als ze op de fiets gaan, wie rijden er dan mee?  Hoeveel kinderen mogen er in een auto?

In de kantine verkopen we zowel drank als etenswaren. DE DRANK EN HORECAWET
is hier van toepassing. Mag ik alcohol verkopen aan iemand van 16 jaar? Hebben de kantinemensen een opleiding genoten? Het zijn zo maar een paar punten, die in deze wet geregeld zijn.

Daarnaast heb je te maken met de WARENWET. Deze wet is bedoeld om over de gezondheid van de burger te waken. Een voetbalclub moet zich houden aan de hygiënecode. Is de keuken schoon?  U kunt via de open keuken dit zelf constateren..
De producttemperaturen dient men te meten en bij te houden en wordt er iets ingevroren, dan moet men etiketteren en er moeten zaken worden vastgelegd in een logboek.
Allemaal zaken, waar een bestuur weet van dient te hebben.

Vanaf 2008 is er de TABAKSWET. Een clubgebouw dient rookvrij te zijn. Roken in de openlucht is wel toegestaan.

Tot slot is er ook nog het een en ander geregeld over het MILLIEU.  Hoe is de afvoer van vuil?  Wat gebeurt er met frituurvet dat niet meer gebruikt wordt?  In de sloot gooien is een doodzonde. Mag ik de geluidinstallatie laten knallen om aan de buurt te laten weten dat het eerste thuis speelt?

Regels, regels, regels. Ik denk dat ik er nog een aantal vergeten ben.
Velen hebben hier misschien nog nooit van gehoord.
Daarom leek het mij eens leuk om u een inzicht te verschaffen , waar bestuursleden allemaal verstand van moeten hebben.
Voorzitters geven daarbij leiding aan het bestuur en steeds minder mensen in Leiden willen de voorzittershamer bij voetbalclubs oppakken. Oorzaak? Regels of  ..........................?

DEZE WEEK
Mondjesmaat is men deze week begonnen met de training. Volgende week moet iedereen weer aan de bak, want komende zaterdag staan er weer competitie wedstrijden op het programma.
De KNVB heeft aangegeven, dat er tot het weekend van 15-16 mei competitie gespeeld gaat worden. Toernooien raken uit de gratie.
Woensdag heeft Ger in zijn eentje de ovens schoongemaakt. Een klus, waar men al gauw 4-5 uur mee bezig is.
Donderdag is er een HDMI kabel gelegd in de kantine. Tot deze week moesten we voor het gebruik van beamer en andere elektrische apparaten vaak een kabel uit het plafond trekken. Dankzij de opbrengst van de oliebollenactie is dit verleden tijd en zijn er diverse kastjes en kabels niet meer nodig. De plafondplaten behoeven vanaf heden niet meer verschoven te worden.
Deze week is Betty van Huis overleden. Via Twiiter en Facebook is er een in memoriam geschreven. Betty heeft een aantal jaren geholpen in de keuken en zat in de dames schoonmaakploeg. Te vroeg hebben we afgelopen zaterdag onder zeer grote belangstelling, afscheid moeten nemen van Betty. Vele oudere en jongere Roodenburgers waren aanwezig.
Wij wensen Fred, oud eerste elftalspeler Jeroen van Huis en overige familie veel sterkte toe met het verdragen van dit verlies.

Vanwege de crematieplechtigheid ging de bekerwedstrijd van Roodenburg 4  uit tegen Quick Boys niet door. En misschien is dat wel goed ook. Iedereen heeft het altijd over de prachtige accommodatie van de Katwijkers, maar bij windstoten van boven de 100 kilometer is het daar de slechtste plek van alle clubs van de Leidse regio.

Deze week stond er een puntenklassement van verenigingen met jeugdteams op de site van Leidenamateurvoetbal. Afhankelijk hoe hoog de selectieteams spelen worden er punten toegekend. Wij zijn het afgelopen jaar gestegen van de 44ste naar de 31ste plaats.
Qua jeugdopleiding in Leiden staan we op de derde plaats achter UVS en Docos en dat is toch opmerkelijk, want we hebben maar7 jeugdteams.
Dat is bereikt door jarenlang met eigen opgeleide trainers er aan te werken. Regelmatig krijgen we de opmerking. Roodenburg zou veel meer jeugdteams moeten hebben, net als vroeger.
Dat kan alleen, wanneer je gemotiveerde trainers en ouders hebt. Die in tijden van voorspoed, maar ook als het tegenzit, de handen uit de mouw willen steken.
Een groep wil zeker, en dat zijn de kinderen.

© LV Roodenburg 2014. Alle rechten voorbehouden.